Szukasz informacji na temat szkoleń dla pielęgniarek i położnych? Lepiej nie mogłeś trafić!!!

2 min czytania
Aktualności

Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej ustanawia następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:
1)szkolenie specjalizacyjne, zwane "specjalizacją",

2)kursy kwalifikacyjne,
3)kursy specjalistyczne,
4)kursy dokształcające.

Ustawa określa wymagania wobec organizatorów kształcenia podyplomowego i  nakłada na te podmioty  obowiązek uzyskania  zatwierdzenia programu kształcenia dla danego rodzaju i trybu kształcenia przez  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Warto wiedzieć, że podmioty zamierzające wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych muszą uzyskać wpis do rejestru tych podmiotów prowadzonego przez  okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca prowadzenia kształcenia.

W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów rejestr tych organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzi  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Minister zdrowia rozporządzeniem wydał szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne określając zagadnienia dotyczące wymogów formalnych stawianym osobom zamierzającym  odbyć kształcenie podyplomowe oraz procedury kwalifikacyjnej w przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do odbycia kształcenia  jest większa niż liczba miejsc, określona przez organizatora kształcenia. Rozporządzenie reguluje czas trwania kształcenia, wymogi kwalifikacyjne wobec komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej oraz kierownika danego kursu, specjalizacji.

Ponadto Minister zdrowia określił w rozporządzeniu w jakich dziedzinach pielęgniarstwa można prowadzić kursy kwalifikacyjne i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych i ustalił wysokość opłaty za egzamin państwowy kończący szkolenie specjalizacyjne.

Do pielęgniarki, położnej odbywającej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, w zakresie dotyczącym zwrotu kosztów kształcenia i uprawnień urlopowych.

Zapraszam do  ogólnopolskiej bazy podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7906 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Aktualności

Dla kogo jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

2 min czytania
W dzisiejszych czasach zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów, którymi dysponujemy. W związku z tym, prywatne ubezpieczenie zdrowotne staje się coraz bardziej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 65–70 PLN netto/godz.

1 min czytania
Oferta odmienna od innych… W dniu dzisiejszym publikujemy kolejna ofertę pracy skierowaną do osób wykonujących zawód pielęgniarki. Ta oferta jest odmienna od innych…
Komentarze