Tak traktowane są pielęgniarki!

3 min czytania
AktualnościGazeta 2/2016

 

 

Prezydent Duda oraz Prawo i Sprawiedliwość puszczali oko do pielęgniarek w kampanii wyborczej. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób obecnie rządzący podchodzą do problemów zawodowych pielęgniarek.

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 15 stycznia 2016 roku jeden z posłów zgłasza poprawkę do budżetu na 2016 rok. Poprawka większością głosów PIS zostaje odrzucona.
Wobec powyższego wnioskodawca poprawki zgłasza wniosek mniejszości, który brzmi:
„85) W części 01 – Kancelaria Prezydenta RP – zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 446 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części
85/24 – Województwo śląskie na ratownictwo medyczne (rozdz. 85141) (§ 2840) na podwyżki wynagrodzeń na 68,7 etatów pielęgniarek w zespołach ratownictwa medycznego podwykonawców Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego”.
W dniu 27 stycznia na posiedzeniu plenarnym sejmu jedna z posłanek mówi:
Poseł Gabriela Lenartowicz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje pytanie związane jest z poprawką, która znajduje się w sprawozdaniu komisji pod nr 85, dotyczącą środków w niewielkiej, jak na poprawki budżetowe, wysokości 446 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu wojewody śląskiego, na podwyżki wynagrodzeń, na 68,7 etatu pielęgniarki w zespołach ratownictwa medycznego podwykonawców wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.
Chciałam zarekomendować państwu tę poprawkę i jednocześnie zapytać, czy być może rząd przewiduje w innym przedziale jakieś inne środki, którymi zostanie rozładowana ta gorsząca sytuacja, gdzie w tym samym publicznym szpitalu jedne pielęgniarki uzyskały podwyżkę, a drugie tylko dlatego, że legalnie wykonują pracę w ramach podwykonawstwa dla publicznego
wojewódzkiego pogotowia ratunkowego, są inaczej, gorzej traktowane. Być może rząd przewiduje inne źródło i prosiłabym o ewentualne uwzględnienie tej poprawki w ramach wniosków mniejszości. Dziękuję
Co się dzieje dalej?
W dniu 30 stycznia na plenarnym posiedzeniu sejmu odbyła się taka dyskusja (cytuję za stenogramem sejmowym):
Poseł Gabriela Lenartowicz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskutujemy tu o milionach, dziesiątkach, setkach milionów, ba, czasem ponad miliardzie, a moje pytanie wiąże się z wnioskiem mniejszości dotyczącym niewielkiej wartości 446 tys. zł. Mówiono tu już o tym, że pielęgniarki – to jest najgorzej, można powiedzieć, uposażona grupa zawodowa w sferze publicznej – dostały podwyżki. Otóż
nie wszystkie. 68 pielęgniarek w województwie śląskim tych podwyżek nie dostało.
Mimo że pracują w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i ich koleżanki na innych oddziałach te podwyżki dostały, one nie dostały, bo zgodnie z prawem tenże publiczny szpital jest podwykonawcą (Dzwonek) wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.
Moje pytanie. Jeśli szanowny Sejm nie będzie mógł z wiadomych względów zagłosować za tym wnioskiem mniejszości, zwracam się do pani premier z pytaniem, czy w imię sprawiedliwości, równego traktowania i solidarności…
(Głos z sali: Tak.)
…wobec kobiet znajdzie te naprawdę niewielkie środki dla tych uczciwych, porządnie pracujących…
(Głos z sali: Czas!)
…z wielkim poświęceniem kobiet, żeby zostały równo potraktowane, bo co do tego, że jest to rozwiązanie…
Marszałek:
Dziękuję, pani poseł.
Poseł Gabriela Lenartowicz:
…niesprawiedliwe i de facto bezprawne, nie ma wątpliwości. Dziękuję.
Marszałek:
Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 85. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 449 posłów. Za głosowało 209 posłów, przeciw – 235 (wszyscy posłowie PiS), wstrzymało się 5 posłów.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.

 

Wybrał:
Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze