Te pielęgniarki zarabiają najmniej.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Te pielęgniarki zarabiają najmniej.


Sytuacja Domów Pomocy Społecznej w perspektywie wzmożonej ilości zakażeń koronawirusem w kontekście zawodu pielęgniarki

8 września 2020 roku na stronie sejmowej opublikowana została odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwony Michałek na interpelację dotyczącą sytuacji domów pomocy społecznej w perspektywie wzmożonej ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zgłaszający zwracają się do Ministra z dwunastoma pytaniami, z których trzy dotyczą sytuacji pielęgniarek.

1.Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na przyznawanie dotacji na dodatki do pensji dla m.in. pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, które ograniczyły ilość miejsc, w których świadczą usługi medyczne, ze względu na epidemię koronawirusa, w drodze konkursowej, a nie odgórnie przyznanej dotacji? Jak MRPiPS odnosi się do tej decyzji i jaki był udział ministerstwa w opracowywaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu tego przedsięwzięcia? Czy MRPiPS posiada informacje na temat tego, ile DPS dokonało już zgłoszenia celem uzyskania wyżej wskazanych środków? Jeśli tak, proszę o przedstawienie stosownych danych.

2. Kiedy można spodziewać się pierwszych wypłat środków finansowych w związku z konkursem opisanym w pytaniu nr 6 [powyższym] dla m.in. domów pomocy społecznej, które złożyły odpowiednie dokumenty?

Dodatki dla pielęgniarek w DPS

Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe dwa pytania wymieniono działania poczynione w zakresie pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej:

⇒ zaznacza, iż w czerwcu podpisana została ustawa o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społeczne, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, który to uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu wsparcie w wysokości ok. 250 mln zł ma zostać udzielone podmiotom, których personel jest bezpośrednio zaangażowany w opiekę nad pacjentami (w tym blisko 34 mln zł mają być przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w DPS-ach, ograniczających swoją aktywność zawodową do jednego podmiotu.

⇒ planowana jest wypłata dodatków za okres 4 miesięcy możliwe jako wyrównanie od dnia 1 maja br.

⇒ kolejne 12,5 mln zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

⇒ środki przekazywane będą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie grantów dla placówek wyłonionych w otwartym naborze. Jak wynika z powyższego, środki m.in. na dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, mogą być przyznane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

⇒ informacje w zakresie ile domów pomocy społecznej dokonało już zgłoszenia celem uzyskania wyżej wskazanych środków oraz kiedy można spodziewać się pierwszych wypłat, posiada Ministerstwo Zdrowia.

Tutaj pensje pielęgniarek są najniższe

3. Jak MRPiPS odnosi się do postulatów pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, które od lat alarmują, iż dostają najniższe pensje spośród wszystkich pielęgniarek pracujących w Polsce? Czy MRPiPS przewiduje w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia pielęgniarek pracujących w DPS?

Odpowiedź: Na wstępie Iwona Michałek zaznacza jaki rodzaj świadczeń wykonywane są przez domy pomcy społecznej. Są to m. in. usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, umożliwienie i organizacja mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej im przysługujących, pokrywanie wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne. Jednocześnie zatrudnienie w domach pomocy społecznej uważa się również za wykonywanie zawodu pielęgniarki, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki, określonych w ustawie.

DPS-y nie sprawują natomiast funkcji leczniczych i nie zapewniają świadczeń medycznych.

W takiej sytuacji nie ma możliwości finansowania ich usług przez NFZ, ponieważ domy pomocy społecznej nie są podmiotami leczniczymi, lecz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Dalej zapewnia, iż zagadnienia związane ze świadczeniem usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej, różnym statusem pracowników medycznych zatrudnionych w tych placówkach oraz w podmiotach ochrony zdrowia są od dłuższego czasu przedmiotem rozmów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Zdrowia.

Większość wynagrodzeń wypłacanych pielęgniarkom jest wypłacana z budżetów samorządowych.

Co roku Resort Rodziny wspiera samorządy w utrzymaniu domów pomocy społecznej poprzez przekazywanie im środków finansowych, zdając sobie sprawę z wielu trudności z jakimi wiąże się opieka nad częściowo lub całkowicie niesamodzielnymi osobami.

W bieżącym roku środki w wysokości 30 mln zł z rezerwy celowej zostały podzielone na rzecz jednostek samorządów terytorialnych prowadzących domy pomocy społecznej. Pieniądze te miały być głównie przeznaczone na gratyfikację osób pracujących w DPS-ach, zwłaszcza narażonych na kontakt z Covid-19.

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
Komentarze