Te tytuły pielęgniarek nie warunkują zatrudnienia.

8 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Te tytuły pielęgniarek nie warunkują zatrudnienia.

Ministerstwo – posiadanie przez pielęgniarkę tytuł magistra, licencjata lub specjalisty nie warunkują zatrudnienia

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 marca 2021 r. zwróciła się z wnioskiem do ministerstwa zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy pielęgniarskich. Poruszona kwestia dotyczyła uwarunkowania objęcia stanowisk pracy posiadanym tytułem np. licencjata, magistra lub specjalisty.
Redakcja zawsze stała na stanowisku, że podział pielęgniarek i położnych na grupy w nowej siatce płac nie odzwierciedla realiów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
Z treści odpowiedzi ministerstwa zdrowia, którą publikujemy poniżej wynika, że na każdym stanowisku pracy może zostać zatrudniona pielęgniarka posiadająca średnie wykształcenie zawodowe.

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o przedstawienie wykazu stanowisk pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych (z pominięciem stanowisk kierowniczych), „na których zatrudnienie uwarunkowane jest posiadaniem tytułu:

 • magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa;
 • tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa”

prosimy o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), stanowiska, o których mowa powyżej, to:

Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 3 – letni staż pracy w zawodzie,
 • tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 3 – letni staż pracy w zawodzie,
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania3 – letni staż pracy w zawodzie;
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 6 – letni staż pracy w zawodzie;

Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny i 3 – letni staż pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny,
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny;

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i roczny staż pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i roczny staż pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3- letni staż pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7- letni staż pracy w szpitalu;

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku położnictwo i roczny staż pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i roczny staż pracy w szpitalu,
 • licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3- letni staż pracy w szpitalu,
 • licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny i 7- letni staż pracy w szpitalu;

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i roczny staż pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i roczny staż pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3- letni staż pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7- letni staż pracy w szpitalu;

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku położnictwo i roczny staż pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i roczny staż pracy w szpitalu,
 • licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3- letni staż pracy w szpitalu,
 • licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5- letni staż pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny i 7- letni staż pracy w szpitalu;

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 5-letni staż pracy w zawodzie;

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 3-letni staż pracy w zawodzie;

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i roczny staż pracy w zawodzie;

Specjalista pielęgniarka – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 2-letni staż pracy w zawodzie;

Specjalista położna – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3-letni staż pracy w zawodzie,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 2-letni staż pracy w zawodzie;

Edukator do spraw diabetologii – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i 2-letni staż pracy w zawodzie,
 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz roczny staż pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym,
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz 2-letni staż pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz 2-letni staż pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym,
 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa oraz 5-letni staż pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna oraz 5-letni staż pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym;

Edukator do spraw laktacji – na którym może być zatrudniona osoba posiadająca

 • tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego,
 • licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego,
 • tytuł magistra na kierunku położnictwo i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz roczny staż pracy w zawodzie,
 • licencjat położnictwa i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji oraz 2-letni staż pracy w zawodzie.

9 marca 2021 roku
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 58

Bądź pierwszym, który oceni wpis

420 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki podpisały. Fatalna sprawa.