Pielęgniarki podpisały. Fatalna sprawa.

8 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki podpisały. Fatalna sprawa.

Totalny chaos w płacach pielęgniarek i położnych

Jesteśmy w sytuacji, kiedy najbliższe miesiące będą bardzo gorącym okresem w podmiotach leczniczych. Wystąpi ogromny chaos w płacach pielęgniarek i położnych. Z jednej strony ustawa z fatalną siatką płac, z drugiej konieczność dogodzenia zapisom Kodeksu Pracy w zakresie równej płacy. Czego nie zrobi dyrektor podmiotu leczniczego to zawsze z jakiejś strony oberwie. Jak nie od pracowników to od NFZ. Minie sporo czasu kiedy ustabilizuje się orzecznictwo sądowe w przedmiotowej problematyce. Niestety ofiarami tej sytuacji będą pracownicy, pomiędzy którymi wystąpią konflikty na podłożu wynagrodzenia przy różnicach sięgających obecnie 3 tys. złotych. Pomiędzy samymi pielęgniarkami. Konia z rzędem temu, kto będzie potrafił wyjaśnić pracownikom, o co w tym wszystkim chodzi. I że jest to podobno, w opinii wielu, sprawiedliwe. Konflikty będą na linii pielęgniarki i inne zawody.

Dlaczego związek Solidarność oraz OPZZ dołożyły ręki do sytuacji, kiedy wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek zrównano z wynagrodzeniem zasadniczym rejestratorek itd.? Dodam jeszcze, że minister zdrowia miał czas, parę lat, żeby nie dopuścić do obecnej sytuacji. Mało tego, przyczynił się do pogłębienia chaosu w omawianej materii. Wrzucił granat… i udaje, że jest ok.

Zaprawdę, związek pielęgniarek w obecnej sytuacji ma tysiące powodów dla zmasowanej akcji protestacyjnej.

Chaos w płacach pielęgniarek – różne oblicza

Wczoraj na Portalu informowaliśmy o konflikcie w jednym ze szpitali, dotyczącym przyporządkowania pielęgniarek i położnych do grup w siatce płac. Szczegółowe informacje w sprawie w artykule pt. Podział pielęgniarek źródłem konfliktu w szpitalu.

Zostaliśmy poinformowani o bulwersującej sprawie, która ma miejsce w jednym ze szpitali. Pielęgniarka przesłała poniższą informację:

Nasze związki, gdzie panie są głównie starsze po LM – z dużym stażem pracy – podpisały ugodę z dyrekcją – że podniesie pensje pielęgniarek z 20 letnim stażem pracy na (żenujące) 3700 brutto już w czerwcu. Pod warunkiem, że związek wycofa się ze sporu zbiorowego.

Oczywiście, kosztem całej reszty personelu pielęgniarskiego, panie wycofały się ze sporu. Teraz nie możemy protestować – strajkować, ponieważ nie jesteśmy już w sporze zbiorowym!

Natomiast chodzą słuchy że dadzą każdemu najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z tego względu, że nie będzie się wymagać na stanowiskach pracy nawet licencjatu.

Dane autora do wiadomości redakcji portalu

Związek pielęgniarek – przegraliśmy bitwę, nie przegraliśmy wojny

Zwracamy się do użytkowników portalu o przesyłanie informacji w zakresie przyporządkowania pielęgniarek i położnych do poszczególnych grup w siatce płac. Powyższe informacje, opublikujemy na portalu, zachowując anonimowość osoby przekazującej korespondencję. Miejsce i nazwa podmiotu leczniczego, którego dotyczy informacja również nie zostanie upubliczniona. Korespondencję prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Natomiast wobec powyższej sytuacji, publikujemy (w oryginalnym brzmieniu) treść wystąpienia przewodniczącej związku pielęgniarek pani Krystyny Ptok. Nagranie zamieszczone na Facebooku w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wystąpienie przewodniczącej związku pielęgniarek

Witam koleżanki i kolegów, członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Witam sympatyków związku zawodowego.

21 czerwca w dzienniku ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 28 maja o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Jest to Dziennik Ustaw pozycja 1104. Ustawa ta wprowadziła nowy załącznik, zawierający wyższe współczynniki pracy dla 11 grup zawodowych pracowników medycznych. Oprotestowywaliśmy te poziomy ustalone wynagrodzeń w tym załączniku.

Przegraliśmy bitwę, nie przegraliśmy jednak walki. Zostały wprowadzone, pomimo że podkreślaliśmy, że są krzywdzące dla zawodów medycznych. I poza wykształceniem nie uwzględniają innych czynników. Czynników, które mają wpływ w procesie pracy. Takich jak odpowiedzialność, wiedza, doświadczenie zawodowe, wymagania psychofizyczne i umysłowe oraz warunki środowiska pracy w jakich przychodzi nam pracować.

No niestety ustawodawca wydał, w mojej ocenie, ułomną ustawę, która ma wiele mankamentów i jest niezrozumiała dla środowiska. Niemniej jednak, dociśnięta została w sejmie, pomimo że komisja sejmowa zdrowia przyjęła poprawki senatu, to sejm te poprawki odrzucił.

Związek pielęgniarek – ustawa mówi o porozumieniu

W tej chwili, na bazie ustawy, w terminie 14 dni od jej wejścia w życie, czyli do 5 lipca pracodawca jest zobowiązany zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi. Apeluję tutaj do organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, że jeśli nie podpiszecie tych porozumień, nic takiego się nie stanie.

Pracodawca jest zobowiązany wprowadzić te poziomy wynagrodzeń, które są w ustawie. Dlatego mówię o niepodpisywaniu przez Ogólnopolski Związek Zawodowy tych porozumień, dlatego że protestowaliśmy i domagaliśmy się o wiele wyższych współczynników pracy dla swoich koleżanek i kolegów, domagaliśmy się innego podziału grup zawodowych, co w procesie, jak to Ministerstwo Zdrowia określa „dobrego dialogu”, nie zostało uwzględnione, dlatego też zachęcam, żeby tych porozumień na poziomie zakładu pracy nie podpisywać.

Pismo ministerstwa w sprawie sposobu kształtowania wynagrodzeń przez dyrektorów podmiotów leczniczych

Dlatego, że macie wtedy państwo wolną drogę do pójścia do sądu i ustalenia poziomu wynagrodzenia w sądzie pracy. Prześlę wszystkim organizacjom związkowym pismo z 5 marca. Przesłane przez Ministra Zdrowia, które kieruje wszystkich w kierunku pracodawców, którzy mają właśnie te wszystkie elementy, o których mówiłam wcześniej uwzględniać przy kształtowaniu wynagrodzeń.

Więc do 5 lipca powinny być podpisane porozumienia. Oczywiście jeśli nie będzie woli ze strony organizacji związkowych do podpisania, to pracodawca jednostronnie wydaje zarządzenie. I właśnie zachęcam, żeby pracownicy nie podpisywali żadnych aneksów czy porozumień stron. Dlatego, że wtedy nie mamy żadnych możliwości, bo porozumienie stron to znaczy, że porozumieliśmy się z pracodawcą. I uznane będzie, że zgodnie z wolą stron warunki zatrudnienia i wynagrodzenia zostały uzgodnione.

Ostateczny termin dla pracodawcy, wydania tego zarządzenia to kolejne 7 dni. Czyli 12 lipca pracodawca powinien wydać zarządzenia.

Wynagrodzenia po 1 lipca 2021 roku – gwarantowane ustawą?

Gwarantowane wynagrodzenia zasadnicze od 1 lipca dla naszej grupy zawodowej kształtują się w następujący sposób. I tak jak mówię, jest to podział, który ustaliło Ministerstwo Zdrowia bez zgody centrali, w której zrzeszone są również pielęgniarki. Czyli Forum Związków Zawodowych, bo to Forum jest na poziomie zespołu trójstronnego reprezentowane.

Pierwsza grupa to pielęgniarki z tytułem zawodowym „magister pielęgniarstwa” albo położna z tytułem zawodowym „magister położnictwa”, która jeszcze uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – od 1 lipca jej wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż 5478 zł. Jeśli któraś z koleżanek nie osiągnęła tego poziomu wynagrodzenia, to aktualny poziom wynagrodzenia zasadniczego od obowiązującego, czyli od 5 478 zł odliczamy aktualny poziom wynagrodzenia i wiemy jaką kwotę powinien nam pracodawca dopłacić do pensji zasadniczej i równocześnie w tym wszystkim pochodne.

Ustawa określa wymagania na stanowiskach pracy, a nie danej pielęgniarki – chaos

Kolejną grupą są pielęgniarki albo położne, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Albo pielęgniarki z tytułem zawodowym „licencjat” albo „magister pielęgniarstwa” albo położna z tytułem zawodowym „licencjat” albo „magister położnictwa”. Miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 4186 zł i analogicznie jak wyżej obliczamy sobie naszą podwyżkę. Niestety tutaj tę grupę ma współczynniku 0.81 ułożyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z dwoma centralami OPZZ i Solidarność za taką akceptacją.

Ja, będąc w zespole trójstronnym podkreślałam, że jeśli podniesie się grupę osób z licencjatem, a uważałam, że należy ją uznać w podziale, bo wszystkie inne grupy zawodowe miały uznane wyższe wykształcenie. Równocześnie przypominam, że w naszych sporach zbiorowych mamy licencjatki i pielęgniarki po liceach medycznych i na tym samym poziomie i w sporach zbiorowych na współczynniku 1.3.

Minister Zdrowia nie słuchał sugestii, że jeśli podniesie się poziom licencjata, to należy podnieść poziom współczynnika dla pielęgniarek. Pielęgniarek, które ukończyły specjalizację dwuletnią i analogicznie wyżej kolejną grupę. Ten argument do Ministra Zdrowia i do strony rządowej ani do innych związków zawodowych nie dotarł albo został zlekceważony.

Kolejną grupę – trzecią, stanowią pielęgniarki albo położne inne niż określone w wyższej grupie. Które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Ich miesięczne wynagrodzenie od 1 lipca ma wynosić 3772 zł i współczynnik 0,73 i razy średnia krajowa, która został ogłoszona przez GUS w pierwszym kwartale tego roku na poziomie 5 167,47 zł.

Zobacz także: Pielęgniarka bez specjalizacji w grupie 8.

Związek pielęgniarek – zignorowano nasze poprawki do siatki płac

Jeszcze raz przypominam, że nie zostały zaakceptowane przez stronę ministerialną żadne sugestie naszej organizacji w zakresie podziału grup zawodowych. Zachęcam do zapoznania się ponownie ze stanowiskiem, które przedstawiliśmy na zespole trójstronnym. Negocjowaliśmy taki podział, a przede wszystkim sytuację, w której pracowników medycznych zrównuje się z innymi pracownikami pracującymi w podmiotach leczniczych, którzy nie wykonują zawodu medycznego i nie mają specjalnych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom.

Podpisanie porozumienia wprowadzającego podniesienie obligatoryjnych minimalnych wskaźników wynagrodzeń przewidzianych przez ustawę i nie uzyskanie w toku negocjacji jakichś dodatkowych zapisów dla naszej grupy zawodowej, w sytuacji gdy będzie to dotyczyć organizacji związkowej, która aktualnie jest w sporze zbiorowym, może doprowadzić do wnioskowania przez pracodawcę, że podpisujemy porozumienie w ramach sporu zbiorowego, a podkreślam, że powinniśmy te spory doprowadzać już w tej chwili do procesu mediacji oraz zamykać te procesy w zależności od tego na jakim etapie sporu macie państwo swoje organizacje.

Zobacz więcej: Podział pielęgniarek źródłem konfliktu w szpitalu.

Związek pielęgniarek – mimo okresu urlopowego działamy

Działania nie ustają, okres wakacyjny chcemy wykorzystać na kampanię informacyjną. Bardzo proszę o odpowiedzialne rozważanie, czy akceptować te porozumienia. Jeśli nie podpiszecie porozumień, to podkreślam po raz kolejny, kontynuujecie spór zbiorowy. A obligatoryjne wzrosty wynagrodzeń, które wynikają z ustawy, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć. Mówiliśmy również, że będzie ta kampania informacyjna na terenie kraju. „Zadbaj o własne zdrowie, rząd tego nie zrobił.”, „Jedno życie, jeden etat”, „NIE dla szkoleń w wakacje”. Pracowaliśmy cały rok i mamy prawo do wypoczynku, tak jak wszyscy inni. Wiem, że dopiero teraz odbieracie urlopy z roku 2020, więc szanujmy się sami, bo nikt tego za nas nie zrobi.

Decyzje dotyczą kontynuacji sporów zbiorowych i oczywiście tym samym następnych strajków w zakładach opieki zdrowotnej. Kluczowe jest zobowiązanie mnie przez zarząd krajowy do złożenia zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, zdrowotnego bezpieczeństwa państwa i zdrowia polek i polaków przez rząd RP. Kolejną sprawą jest nasza troska o nasze koleżanki pielęgniarki i kolegów pielęgniarzy i położnych, i idziemy pod hasłem „Nie dla szkoleń wakacyjnych ministra zdrowia. Rząd nie zadbał o Was, zadbajcie o siebie”. Resztę informacji nasze koleżanki pielęgniarki, pielęgniarze i położni otrzymają kanałami związkowymi, bo to są informacje, których nie powinniśmy przekazywać opinii publicznej szerzej. Dziękuję bardzo, jeśli są pytania, odpowiadamy.

Krystyna Ptok – wypowiedź po posiedzeniu Zarządu Krajowego w dniu 18 czerwca 2021

Działania na poziomie kraju podejmowane są, o czym będziecie w najbliższym czasie informowani. W przyszłym tygodniu będzie też informacja o kolejnych krokach podejmowanych przez zarząd krajowy, których nie chce ujawniać. To kwestia przyszłego tygodnia, także informacja do was będzie płynęła. Zachęcam do kontaktu na terenie organizacji zakładowych. Informacje, które dziś nagrałam do państwa przesłane już dostały drogą związkową, pismem do przewodniczących organizacji, bądźcie z nimi w kontakcie. Organizujcie sobie takie kanały informacyjne. Docierają do mnie informacje, że członkowie są niedoinformowani przez organizacje na poziomie najniższym. Więc organizujcie te kanały, mamy WhatsUpy, mamy Messengery, można takie grupy organizować. Dziękuję tym wszystkim, którzy współpracują z nami, pozdrawiam państwa serdecznie i do kolejnej naszej rozmowy. Pozdrawiam.

Zachowano oryginalna treść. Linki i śródtytuły pochodzą od redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 19

Bądź pierwszym, który oceni wpis

592 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Podział pielęgniarek źródłem konfliktu w szpitalu.