Pielęgniarka bez specjalizacji w grupie 8.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarka bez specjalizacji w grupie 8.

Nowy podział pielęgniarek

Sejm w dniu 28 maja 2021 roku znowelizował ustawę o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. Jej pokłosiem jest nowy podział pielęgniarek na grupy.

Szczegółowe informacje w zakresie zaszeregowania pielęgniarek i położnych do grupy: 7, 8 oraz 9 przedstawiliśmy w artykule pt. Pielęgniarki – ostateczny podział na grupy i współczynniki pracy.

Metodologia, na której opiera się przedmiotowy podział na grupy wzbudza ogromne kontrowersje oraz różnorakie interpretacje. Taka sytuacja zapowiada liczne spory i konflikty w podmiotach leczniczych, także na poziomie samych oddziałów szpitalnych, do procesów sądowych włącznie.

Płaca pielęgniarki według wymogów kwalifikacyjnych dla stanowiska pracy

Ustawa pogrupowała pielęgniarki według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Nie według kwalifikacji posiadanych przez pielęgniarkę, ale wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Powyższą problematykę poruszyliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w artykule pt. Kwalifikacje pielęgniarki czy wymagane na danym stanowisku.

Istotę problemu oddaje wypowiedź legislatora sejmowego na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 20 maja 2021 roku.

Legislator Urszula Sęk:

Nie wiem, czy dobrze rozumiemy intencje. Ale wydaje nam się, że bardziej chyba ta poprawka Platformy oddaje istotę – że według kwalifikacji posiadanych.
Tylko nie wiem, czy na zajmowanym stanowisku.
Chodzi o to, że niezależnie jakie stanowisko – jeśli tak rozumiemy poprawkę – dana osoba zajmuje, to ma mieć płacone od tego, jakie kwalifikacje posiada. Nie wiem, czy to w ogóle tak się wykłada tę obecną nawet tabelkę. Prosiłabym, żeby resort się odniósł. Czyli rozumiem, że po prostu ktoś ma wyższe kwalifikacje, a jest zatrudniany na stanowisku, gdzie nie są potrzebne. Ale też nie znamy sposobu zatrudniania. Nie wiem, czy na przykład jak jest gdzieś potrzebny lekarz okulista, to czy jest wymóg na konkretnym stanowisku, że to musi być pierwszy czy drugi stopień specjalizacji? Proszę, żeby się resort ustosunkował. Bo wtedy to by miało znaczenie.

Legislator Urszula Sęk

Podział pielęgniarek na grupy – ogromna rola dyrektora podmiotu leczniczego

Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Według licznych opinii przekazywanych przez ministerstwo zdrowia, w przedmiotowym zagadnieniu ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych nie wprowadza powszechnie obowiązującej w ochronie zdrowia siatki płac.

Dla pełności obrazu zacytuję fragment odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z dnia 23 czerwca 2021 roku, na interpelację poselską:

Należy zacząć od wskazania, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw nie wprowadza powszechnie obowiązującej w ochronie zdrowia siatki płac, lecz jedynie określa wysokość najniższych dopuszczalnych wynagrodzeń zasadniczych brutto dla (określonych w załączniku nr 1 do ustawy) grup zawodowych. Stanowi więc ona swojego rodzaju lex specialis wobec ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Wobec powyższego, należy zadać sobie pytanie: skoro ustawa nie jest wyrocznią w zakresie kształtowania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, to na jakich przesłankach ma się opierać system wynagradzania w poszczególnych zakładach pracy? Odpowiedź jest prosta – na Kodeksie Pracy.

Wynagrodzenia pielęgniarek zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy

Taki kierunek interpretacji w zakresie opisywanej powyżej problematyki wskazuje cytowany powyżej wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska w przedmiotowej interpelacji kontynuuje interesujący nas wątek:

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie znosi też normy prawnej wynikającej z art. 78 Kodeksu pracy, a zobowiązującej pracodawcę do kształtowania wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem wskazanych w tym przepisie kryteriów. Wynagrodzenie odpowiadać więc musi w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Z powyższego wynika, że dyrektor podmiotu leczniczego nie może kształtować wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, opierając się wyłącznie na siatce płac, określonej w załączniku nr 1 do przedmiotowej ustawy, ale w szczególności powinien przestrzegać zasad określonych w Kodeksie Pracy.

Wynagrodzenia pielęgniarek – ten sam zakres kompetencji zawodowych – ta sama płaca

Tłumacząc na język realiów wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, dyrektor nie może różnicować wynagrodzeń osób, które w ramach tych samych kompetencji zawodowych wykonują ten sam zakres obowiązków. Niestety, obecna siatka płac kompletnie odstaje od zasad narzuconych przez Kodeks Pracy, narzucając różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych, sięgające 3 tysięcy złotych. Natomiast w związku z zapowiedzianą waloryzacją wynagrodzeń od lipca 2022 roku, różnica ta przekroczy 3 tysiące złotych.

Wynagrodzenia pielęgniarek – ustawa czy Kodeks Pracy – pismo do ministra zdrowia

3 lipca 2021 roku

Adam Niedzielski
Minister zdrowia

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która skutkuje różnicami w wynagrodzeniu zasadniczym, pomiędzy pielęgniarkami i położnymi, posiadającymi ten sam zakres kompetencji zawodowych, proszę o wyjaśnienia w poniższym zakresie.

Na jakich przesłankach ma opierać się dyrektor podmiotu leczniczego w zakresie kształtowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych? Tylko na przedmiotowej ustawie – w zakresie zapewnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego – czy także na Kodeksie Pracy w zakresie regulacji dotyczących wynagrodzenia równego za tę samą pracę.

Wobec powyższego proszę o stanowisko w następującej kwestii:

Czy dyrektor podmiotu leczniczego, zatrudniający pielęgniarki na OIOM, może zaszeregować wszystkie do grupy 8, mimo, że nie wszystkie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

Redaktor Naczelny pielegniarki.info.pl
Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 48

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki to służba zdrowia. Lekarze -ochrona zdrowia.