Ukraińska położna będzie rozdawała leki w DPS.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy
Ukraińska położna będzie rozdawała leki w DPS.

Położna z Ukrainy jako pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej

Sejm na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie tej zapisano:

Art. 64 ust. 6 nowelizowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

„6. Osoba, o której mowa w ust. 1, za zgodą wojewody, może być zatrudniona jako pielęgniarka lub położna w domu pomocy społecznej pomimo niespełnienia wymogu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”;

Położna z Ukrainy w DPS nie będzie musiała posiadać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego

Sprawdźmy jakiego wymogu nie będzie musiała spełniać położna z Ukrainy zatrudniona przez Dom Pomocy Społecznej.

Wyżej przytoczony art. 11 us. 3 ustawy p pracownikach samorządowych brzmi:

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wniosek: Położna z Ukrainy w DPS nie będzie musiała posiadać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Ustawa została skierowana do senatu.

Dyskusja w sejmie w sprawie zatrudniania pielęgniarek i położnych z Ukrainy w DPS

Poseł Artur Łącki (KO):

Chciałbym tylko się dowiedzieć, czy wojewoda w Polsce prowadzi jakikolwiek DPS? Nie nadzoruje, nic nie nadzoruje. Nie prowadzi. To jest znowu poprawka, która ingeruje w samorząd. W DPS-ach zatrudnia personel samorząd. Nie wiem, dlaczego akurat ma ten personel zatrudniać wojewoda w tym wypadku – przecież żaden samorząd nie pozwoli sobie, żeby nie zatrudnić pielęgniarki czy położnej, jeśli będzie miał taką możliwość. Zatem nie wiem, dlaczego znowu oddaje się kompetencje samorządu w ręce wojewody.

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Dobrze. Mam pytanie: czy mamy przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bo to akurat…

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker:

Czy mógłbym się odnieść?

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Proszę bardzo.

Minister: to odpowiedź na wniosek strony samorządowej, żeby móc zatrudniać położne z Ukrainy w DPS-ach do pomocy

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker:

Szanowni państwo, naprawdę… Szanowni państwo, czy mogę odpowiedzieć?

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Proszę o spokój. Rozumiem, że chodzi o to, że osoba pochodzenia ukraińskiego może być zatrudniona w tych domach, tak?

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker:

W tej chwili nie ma takiej możliwości, nie ma możliwości zatrudnienia. To jest wniosek…

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Ale ta poprawka do tego zmierza.

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker:

…wniosek strony samorządowej, żeby móc zatrudniać osoby w DPS-ach do pomocy.

Poseł Artur Łącki (KO):

Ale jak nie ma zatrudnienia, to wojewoda będzie mógł, nie wiem, łamać to prawo, naginać czy…

Poseł Zdzisław Sipiera (PiS):

Mamy ustawę, panie pośle. Właśnie to chcemy zrobić. Czy pan tego nie rozumie?

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Rozumiem, że poprawka zmierza do tego, że dyrektor DPS-u wystąpi u wojewody o zgodę, a nie wojewoda po prostu… Tu jest napisane „za zgodą wojewody”, więc rozumiem, że dyrektor DPS-u wystąpi do wojewody o zgodę na zatrudnienie osoby narodowości ukraińskiej w DPS-ie do określonej czynności. Tak rozumieć tę poprawkę?

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker:

Taką, która ma kompetencje do tego, aby wykonywać taką… Tak, tak.

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Poseł Urszula Nowogórska (KP):

Mam pytanie techniczne. Proszę mi odpowiedzieć, bo w tej chwili nie mamy możliwości odniesienia, jaki jest zapis w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia…

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Dlatego pytałem, czy jest przedstawiciel ministerstwa, ale nie widzę.

Poseł Urszula Nowogórska (KP):

Właśnie, bo ten zapis mnie interesuje – czego dotyczy?

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Czy pan dyrektor mógłby nam powiedzieć, jak brzmi ust. 1 w tym artykule?

Położna z Ukrainy poda leki w Domu Pomocy Społecznej

Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Ziomek:

Nie przytoczę wprost ustępu, ale ten przepis dotyczy…

Przewodniczący poseł Wiesław Szczepański (Lewica):

Ale można zobaczyć tę ustawę, powiedzmy, na Wikipedii.

Dyrektor Departamentu MSWiA Grzegorz Ziomek:

Dotyczy kompetencji językowej takiej osoby – nie ma po prostu egzaminu z języka.

Do tego się to sprowadza.

Dzisiaj przepis umożliwia zatrudnienie pielęgniarek, a nie położnych. A mamy też sytuację, że są osoby z kompetencjami położnych i one mogłyby być zatrudniane w DPS-ach, np. do podawania leków, bo mają takie kompetencje. Kilka takich wniosków zostało negatywnie załatwionych przez wojewodów z uwagi na to, że położnych, zgodnie z tym przepisem, nie można zatrudniać. To jest pewna niejasność w przepisach ustawy o pomocy, bo w innych ustępach w art. 64 jest mowa o pielęgniarkach i położnych. Zatem tutaj, tak naprawdę, uzupełniamy tę regulację.

źródło: sejm.gov.pl

Śródtytuły pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8164 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki.

2 min czytania
Związek pielęgniarek w dniu 11 kwietnia wydał szokujące stanowisko… W liście do Premiera RP z dnia 8 kwietnia 2024 roku pani Krystyna…
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
Komentarze
×
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Sąd - pielęgniarka LM zarabiała 30% mniej niż inne pielęgniarki.