Urlop zdrowotny dla pielęgniarek? Ministerstwo zdrowia: NIE, bo "idea udzielania ich nauczycielom nie sprawdziła się w dotychczasowym kształcie". Zobacz komentarz redakcyjny.

3 min czytania
Aktualności

.

Stanowisko
dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa pielęgniarek i położnych do urlopu na poratowanie zdrowia


Urlop dla poratowania zdrowia jest to szczególne uprawnienie, przysługujące tylko niektórym grupom zawodowym z uwagi na szczególny rodzaj i warunki wykonywanej przez nich pracy np. nauczycielom.
W odniesieniu do nauczycieli podstawą prawną udzielenia im takiego urlopu jest art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, póz. 1991).
Należy zauważyć, iż w kontekście m.in. wysokich kosztów związanych z udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom, w Ministerstwie Edukacji Narodowej podjęto prace nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw regulujących w odmienny sposób powyższe kwestie. W ramach nowelizacji ww ustawy planuje się doprecyzowanie zasad, trybu i kryteriów udzielania urlopu nauczycielowi. Proponowane zmiany określają m.in., iż urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub innej choroby spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Planuje się także zmiany w zakresie wymiaru urlopu poprzez proporcjonalne jego obniżenie, stosownie do okresu przepracowanego w danym roku.
W związku z brakiem udokumentowanych danych o wpływie wykorzystywanych urlopów na obniżenie absencji chorobowej oraz na poprawę stanu zdrowia i podtrzymanie aktywności zawodowej nauczycieli, wydaje się, że idea udzielania ich nauczycielom nie sprawdziła się w dotychczasowym kształcie. Dlatego też, w opinii Pani dr Ewy Wągrowskiej – Koskij Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy, wprowadzenie przedmiotowego urlopu dla innych grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych, wydaje się wątpliwe, i mogące budzić kontrowersje, również ze względu na wysokie koszty dla budżetu państwa będące efektem wprowadzenia takiego przywileju.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński

21 czerwca 2013

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Stanowiska ministerstwa zdrowia powinny być tworzone choćby z uwzględnieniem szacunku dla tych do których są kierowane. Wynika z tego między innymi fakt, że stanowiska te winny być podporządkowane zasadom logiki. Natomiast adresaci stanowisk nie powinni mieć wrażenia, że traktuje się ich jak idiotów.

W pierwszej części stanowiska stwierdzono, że stosowne urlopy mają nauczyciele. Dalej podano podstawę prawną urlopów dla nauczycieli. Wynika z tego, że wniosek w zakresie urlopów zdrowotnych dla pielęgniarek jest możliwy w obecnym porządku prawnym i nie jest to wniosek z księżyca!

W następnej części stanowiska wspomniano o kosztach. Wysokich kosztach! Wobec powyższego zamierza się: w ramach nowelizacji ww ustawy planuje się doprecyzowanie zasad, trybu i kryteriów udzielania urlopu nauczycielowi’. Czyli ministerstwo mówi: poprawiamy zasady udzielania urlopów zdrowotnych nauczycielom. Ok.

Natomiast w ostatniej części stanowiska ministerstwo stwierdza, że 'idea udzielania ich (urlopów zdrowotnych – red.) nauczycielom nie sprawdziła się w dotychczasowym kształcie’. Ponadto ministerstwo przytacza opinię konsultanta krajowego – wprowadzenie przedmiotowego urlopu dla innych grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych, wydaje się wątpliwe’.

Wnioski:

Z powyższego stanowiska wynika, że urlopy zdrowotne mają nauczyciele. Idea tych urlopów nie sprawdziła się. Będą poprawiane zasady ich udzielania. Dlatego wątpliwe jest przyznanie tych urlopów pielęgniarkom i położnym.

Masło maślane!!!

Na logikę  możliwe dwa stanowiska ministerstwa w powyższym aspekcie:

Pierwsze: poprawiamy zasady urlopów dla nauczycieli i wprowadzamy na tych już poprawionych zasadach, także urlopy zdrowotne dla pielęgniarek i położnych,

Drugie: urlopy zdrowotne dla nauczycieli nie sprawdziły się i je likwidujemy dlatego nie będą wprowadzone urlopy dla pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo wybrało trzecie rozwiazanie: Urlopy zdrowotne dla nauczycieli nie sprawdziły się. Poprawiamy je. Wobec powyższego nie wprowadzimy urlopów dla pielęgniarek i położnych.

Rozumiem, że ktoś napisał to stanowisko i dał do podpisu wiceministrowi. Jednakże w takim kształcie nie powinno ono zostać podpisane przez wiceministra. Z szacunku dla adresata.

Mariusz Mielcarek

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze