Uwagi do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

4 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Uwagi do Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz  Zarządzenia  Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2009 r.

 

Propozycje zmian lub doprecyzowanie zapisów w/w zarządzeniach dotyczących  Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej:

1. dot. usunięcia  zapisów z § 8 ust. 4 Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ w którym mowa jest o konieczności zgłaszania na piśmie w przeciągu 3 dni informacji do NFZ o dacie przyjęcia, wypisu i zgonie pacjenta.

Uzasadnienie
Bezwzględnie proponujemy usunięcie powyższych zapisów i zwolnienie świadczeniodawców z obowiązku powiadamiania o w/w faktach NFZ  w wymaganych terminach z racji iż co miesiąc NFZ otrzymuje od świadczeniodawców stosowne raporty z informacjami  zarówno o przyjeciach, wypisach jak i pacjentach pozostających pod opieką Świadczeniodawcy. Dodatkowe powiadamianie jest czystą biurokracją i podwójnym przekazywaniem tych samych informacji nie skutkuje natomiast żadnymi pozytywnymi zmianami w opiece nad pacjentem. Dodatkowo skutkuje poważnym obciążeniem czasowym /pobyty na  poczcie / oraz finansowym – koszty korespondencji poleconej.

Wymóg powyższy nie może być zrealizowany, ponieważ NFZ  finansuje osobodni w którym następuje przyjęcie i wypis, tylko w 50% czyli nie ma podstaw  do nakładania na świadczeniodawcę dalszych obciążeń związanych z tymi procedurami.

2. dot. doprecyzowania zapisów § 8 ust. 4 Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ w którym mowa jest o konieczności zgłaszania na piśmie w przeciągu 3 dni informacji do lekarza poz i pielęgniarski poz  o dacie przyjęcia, wypisu i zgonie pacjenta.

Uzasadnienie
Proponujemy, zmianę zapisu i powrót do  zapisu o obowiązku przekazania informacji w ciągu tygodnia / forma pisemna, telefoniczna, faxowa lub mailowa/. Dostępne środki przekazywania informacji powinny być w pełni wykorzystane w pracy pielęgniarek i lekarzy. List był obowiązująca forma przekazywania informacji w pierwszej połowie XX wieku.
W przypadku, gdy  w kalendarzu przypada  co najmniej 3  dni wolne od pracy następujące po sobie, nie ma możliwości zrealizowania powyższego  zapisu. Ponadto przy kwalifikacjach lub wypisach w piątek, w poniedziałek należałoby wyłącznie przeznaczyć na wizyty  u lekarza i pielęgniarki poz a nie opiekę nad pozostałymi pacjentami.

3. Dot. zmian w katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych (załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (bezwzględnej zmiany wymaga stawka za osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania). Aktualnie NFZ wprowadził wskaźnik  0,4  a powinien być co najmniej   0,8 ).

Uzasadnienie:
Wprowadzenie wyróżnika 0,4 dla pielęgniarek opiekujących się 12 pacjentami przebywającymi pod tym samym adresem jest działaniem dyskryminującym pacjentów i pielęgniarki realizujące świadczenia  pielęgnacyjno – opiekuńcze w DPS. 
Nie rozumiemy intencji wprowadzenia powyższego zapisu. Pacjenci przebywający pod tym samym adresem jak i pod różnymi adresami nie są ani inni, ani z innymi uprawnieniami dostępu do opieki.  Opieka nad pacjentem nie może być różnicowana ze względu na miejsce przebywania pacjenta, jego kolor skóry czy wyznanie religijne ale wyłącznie ze względu na stan zdrowia tego pacjenta. Stąd wprowadzony przez NFZ współczynnik uważamy za dyskryminację pacjentów przebywających pod tym samym adresem oraz pielęgniarek, które będą zobowiązane do zapewnienia opieki dla podwójnej liczby pacjentów a  wysokość finansowania będzie aż o 60%  niższa  w przeliczeniu na poszczególnego pacjenta.

 

4. dot. zmian  zapisów z § 13 ust. 2 pkt 2  Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ w którym mowa jest procedurze kwalifikacji.
W świetle obecnego zapisu, kwalifikacji dokonuje lekarz poz  oraz np. pielęgniarka poz. Natomiast pielęgniarka opieki długoterminowej rozpoczyna opiekę  podczas pierwszej wizyty, kiedy to ustala plan opieki.
Przyjęte rozwiązanie jest niedopuszczalne, ze względu na fakt, że całkowitą odpowiedzialność za objęcie opieką sprawuje pielęgniarka opieki długoterminowej lub jej pracodawca /jako strona umowy z NFZ/ i w związku z tym musi zachować uprawnienie do kwalifikacji pacjenta do świadczenia. W przypadku kontroli płatnika, to ona poniesie odpowiedzialność prawną, zawodową i finansową za prawidłowość procesu kwalifikacji a nie lekarz poz.
Obecny zapis można porównać do sytuacji w której np. lekarz rodzinny decydowałby o przyjęciu pacjenta na oddział chirurgiczny lub np. internista podejmowałby decyzje o leczeniu operacyjnym.

5. dot. zmian  zapisów z § 13 ust. 2 pkt 9, 10, 11 Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ w którym mowa o obowiązku stałego, bezzwłocznego, pisemnego informowania lekarza i pielęgniarki poz o wszystkich istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.
Bardzo trudno zrozumieć intencje autorów zapisu, jeżeli ich zamysłem była poprawa współpracy w zespole, to należało również napisać np. o:

  • obowiązku  wizyt domowych dla lekarza poz u pacjentów opieki długoterminowej w dniu ich zgłoszenia przez pielęgniarkę OPD
  • obowiązku przekazania przez pielęgniarkę poz pisemnego raportu o problemach pielęgnacyjnych pacjentów kierowanych do opieki długoterminowej domowej
  • obowiązku przekazywania przez lekarza poz  dla pielęgniarki sprawującej opiekę domową pisemnej informacji o zmianach w planie leczenia.

 

 

Jeżeli aktualne  zapisy Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ  nie zostaną uzupełnione o powyższe propozycje, jedynym następstwem nowego zarządzenia będzie dalsze konfliktowanie środowisk medycznych przez NFZ, co z pewnością nie było celem autorów Zarządzenia.

Inicjatorzy ogólnopolskiej akcji PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8255 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Aktualności

In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi - podsumowanie konferencji #invitroToMY

5 min czytania
In vitro ratunkiem dla osób dotkniętych niepłodnością, chorobami onkologicznymi i genetycznymi 4 czerwca br., odbyła się konferencja społeczno – medyczna InvitroToMY, która…
Komentarze