W 2006 r. zarejestrowano około tysiąca ognisk wszawicy w szkołach. Badania dziecka można przeprowadzać tylko i wyłącznie w obecności opiekuna. Jakie uprawnienia posiada w tym zakresie pielęgniarka szkolna?

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra edukacji narodowej w sprawie konieczności porządkowania w szkolnictwie polskim nie tylko spraw etycznych, ale również z wielką stanowczością spraw sanitarnych, przeciwdziałając tym samym powtarzającym się plagom wszawicy wśród uczniów.

   Panie Ministrze! Główny Inspektorat Sanitarny kraju poinformował, iż w 2006 r. zarejestrowano około tysiąca ognisk wszawicy w szkołach. Jednocześnie kadra dydaktyczna szkół nie posiada tzw. instrumentów, nie tylko do walki z wszawicą, ale również do zapobiegania szerzeniu się jej w szkołach.

   Podstawową przeszkodą w profilaktyce jest komplikacja prawna zawarta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o zasadach przeprowadzania badań przesiewowych, stanowiąca, iż badania takie można przeprowadzać tylko i wyłącznie w obecności opiekuna. Uprawnień takich nie posiada pielęgniarka szkolna, która w normalnej sytuacji prawnej mogłaby dokonywać przeglądów sanitarnych, a nie ˝badań przesiewowych˝. Wszawica nie jest epidemią chorobową, jest natomiast plagą czystościowo-sanitarną. Jeżeli nie można polskich dzieci objąć rzetelną opieką medyczną, to przynajmniej trzeba zahamować panoszenie się brudu i insektów.

   Jakie działania koordynujące w celu zapobiegania szerzeniu się wszawicy w polskich szkołach podejmuje Pan Minister?

   Jak w sprawach opieki sanitarnej nad szkołami współdziała resort edukacji z innymi instytucjami?

   Czy operatywność Pańskiego resortu jest w stanie ograniczyć plagę wszawicy w polskich szkołach?

   Poseł Jolanta Hibner

   Warszawa, dnia 29 marca 2007 r.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację  w sprawie konieczności porządkowania w szkolnictwie polskim nie tylko spraw etycznych ale również z wielką stanowczością, spraw sanitarnych, przeciwdziałając tym samym powtarzającym się plagom wszawicy wśród uczniów.

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Jolanty Hibner (SPS-023-7477/07) w sprawie konieczności porządkowania w szkolnictwie polskim nie tylko spraw etycznych ale również z wielką stanowczością, spraw sanitarnych, przeciwdziałając tym samym powtarzającym się plagom wszawicy wśród uczniów, uprzejmie wyjaśniam.

   Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) zapisu uwzględniającego wśród zadań pielęgniarki/higienistki szkolnej przeglądów higienicznych skóry i włosów u uczniów.

   Z otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi wynika, że w dobie obowiązywania przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka (którą ratyfikowało 191 państw), podmiotowego traktowania ucznia i powszechnego respektowania jego prawa do poszanowania jego godności, prywatności, zachowania intymności oraz w świetle art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) – nie znajduje uzasadnienia ewentualne nałożenie na szkolne pielęgniarki i higienistki dodatkowego standardowego zadania, w postaci przeglądu higieny osobistej ucznia i zapisania go w wymienionym powyżej rozporządzeniu.

   Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że przeprowadzenie przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną przeglądu higieny osobistej ucznia w szkole, bez uzasadnienia działania względami epidemiologicznymi wskazanymi każdorazowo przez Państwową Inspekcję Sanitarną – jest naruszeniem prawa dziecka do poszanowania prywatności, godności i intymności.

   Ministerstwo Zdrowia wyraża także opinię, że w świetle art.24 i art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) – wystąpienie u ucznia wszawicy, która jest chorobą zakaźną, wymienioną w Wykazie Chorób Zakaźnych i Zakażeń w załączniku Nr 1 do cytowanej powyżej ustawy i podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, upoważnia tego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, aby w drodze decyzji administracyjnej nakazał podjęcie działań zapobiegających szerzeniu się tej choroby.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Sławomir Kłosowski

   Warszawa, dnia 11 kwietnia 2007 r.


Zobacz także:

Standardy – Medycyna Szkolna

Zadania Pielęgniarki Szkolnej

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8294 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze