W Radomiu pielęgniarki i położne pytają: gdzie są nasze pieniądze? Pytają dyrektora szpitala. Ale czy nie powinny skierować również tego pytania do przewodniczącej związku Doroty Gardias? 6 KOMENTARZY.

3 min czytania
AktualnościStrajk pielęgniarek w Radomiu.

GAZETA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NR5

 

Sejm jesienią 2007 roku wykreślił w ustawie podwyżkowej z 2006 roku zapis ograniczający wysokość podwyżki dla danego pracownika do 40% jego uposa¿enia. Dyrektor zoz teraz będzie mógł dać jednej osobie 1% podwyżki, a innej 300% i więcej. Wniosek o wykreślenie tego zapisu w Sejmie złożył Związek Pielęgniarek i Położnych, który poprzednio walczył o taki zapis w ustawie podwyżkowej. Stanowisko związku jest zdumiewające! Jest to niekorzystna zmiana na której skorzystają  …. tylko lekarze! Na portalu Pielęgniarek i Położnych już we wrześniu 2007 roku zwracłem uwagę, że poprawka, którą wprowadzono do ustawy o podwyżkach na wniosek związków zawodowych pielęgniarek i położnych jest niewłaściwa i bardzo niebezpieczna dla naszej grupy zawodowej. W sytuacji zniesienia ograniczenia wysokooeci podwyżek, naturalnym postępowaniem środowiska lekarskiego będzie dążenie do zwiększenia płac swojej grupy zawodowej kosztem np. pielęgniarek i położnych. Przedstawiamy przebieg debaty sejmowej w przedmiotowej sprawie. Zobacz więcej w Gazecie Pielęgniarki i Położnej nr 5 strona piąta i szósta.

 

 

 

Poniżej fragment informatora Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki w ochronie zdrowia w latach 2006/2007 oraz 2008 i latach następnych.

Związek postulował, aby w przypadku zwiększenia kontraktu danego świadczeniodawcy z NFZ, nie mniej niż 40% kwoty wynikajacej z wyższego kontraktu przeznaczyć na podwyżki płac. Ponadto z tych 40%, nie mniej niż 85 % miało być przeznaczone na podwyżki dla pracowników wykonujących zawód medyczny.

Sejm przyjął rozwiązanie w zakresie 40% lecz odrzucił propozycję, aby "nie mniej niż 85 % miało być przeznaczone na podwyżki dla pracowników wykonujących zawód medyczny". Ten ustawowy zapis brzmi:

Art. 59a. 1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń
osób zatrudnionych w tym zakładzie.
2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje wspólnie uzgadniają wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Powyższy zapis nie pochodzi z ustawy podwyżkowej, lecz z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (nowelizacji z dnia 5 września 2007 roku).

 

Kontrola realizacji ustawy podwyżkowej w poszczegółnych zakładach pracy

Ustawa stanowi:

Rozdział 5

Kontrola wykonywania obowiązków przez świadczeniodawców Art. 10h. 1. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10d i 10g, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589).
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez świadczeniodawcę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10d i 10g, Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz sunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie.

Rozdział 6

Przepis karny
Art. 10i. 1. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 10d lub 10g, nie przekazuje środków na wynagrodzenia w sposób określony w tym przepisie, podlega karze grzywny.
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.”

Kwestia kontroli realizacji ustawy podwyżkowej w konkretnych zakładach pracy stała się przedmiotem wystąpienia redakcji Gazety i Portalu do MZ, NFZ oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Szczegóły zobacz tutaj.

PIP – Główny Inspektorat Pracy: Jeżeli przepływ środków finansowych w zoz, wskazuje na nieprawidłowości, w celu weryfikacji stanu faktycznego, należy złożyć informację do odpowiedniego Okręgowego Inspektoratu Pracy lub oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Mariusz Mielcarek  

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze