W tej sprawie głosowało ponad 1000 osób! Zagłosuj i TY! Posłowie na wniosek władz samorządu zawodowego pip złożyli osiem (!) interpelacji poselskich w sprawie liczby okręgowych izb. Po raz kolejny władze samorzadu mają inną wizję niż poszczególne pielęgniarki i położne. Władze samorządu NIE, pielęgniarki w 73% ZA. 2 KOMENTARZE.

5 min czytania
AktualnościNowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
W tej sprawie głosowało ponad 1000 osób! Zagłosuj i TY! Posłowie na wniosek władz samorządu zawodowego pip złożyli osiem (!) interpelacji poselskich w sprawie liczby okręgowych izb. Po raz kolejny władze samorzadu mają inną wizję niż poszczególne pielęgniarki i położne. Władze samorządu NIE, pielęgniarki w 73% ZA. 2 KOMENTARZE.

 

Poseł na Sejm                                          Warszawa, 22 maja 2009 r.

Rzeczypospolitej Polskiej

Kazimierz Gwiazdowski

Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość

 

 

                                                                                Pani

 

                                                                                Ewa Kopacz

 

                                                                                Minister Zdrowia

 

 

INTERPELACJA POSELSKA

 

w sprawie zaniechania planowanych zmian zawartych w projekcie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, które w konsekwencji doprowadziłyby do likwidacji dwóch z trzech obecnie funkcjonujących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych na terenie województwa podlaskiego.

 

Szanowna Pani Minister! Otrzymałem z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży opinię w sprawie zmiany struktury i obszarów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wynikającej z projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. W pełni solidaryzuję się z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży i popieram ich stanowisko w tej sprawie.

Uprzejmie wyjaśniam, że od 1991 roku tj. od momentu utworzenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ,na terenie obecnego województwa podlaskiego działają trzy okręgowe izby pielęgniarek i położnych:

  1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

  3. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach.

Każda z wymienionych izb działa w interesie zrzeszonych pielęgniarek i położnych swojego terenu. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży wykonuje wiele zadań mających na celu ugruntowanie autorytetu i szacunku do zawodów pielęgniarki i położnej. Organizuje w ramach kształcenia podyplomowego wiele szkoleń, kursów, specjalizacji. Pielęgniarki

i położne mają zapewnioną bezpłatną pomoc prawną w sprawach zawodowych, jak również w sprawach indywidualnych, dotyczących trudnych sytuacji życiowych. Używanie argumentu, że zmniejszenie liczby izb poprawi reprezentowanie interesów zawodów pielęgniarek i położnych uważam za mijanie się z prawdą.

Codziennie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży obsługuje się od kilku do kilkunastu interesantów. Pielęgniarki tak jak większość obywateli naszego państwa załatwia swoje sprawy w urzędach miejskich, urzędach gmin i starostwach powiatowych ,a nie w urzędach szczebla wojewódzkiego. Wprowadzenie tak drastycznych zmian i likwidacja 29 izb w skali kraju zasługuje na krytykę i spowoduje głęboki brak zaufania do rządzącej koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego . Zakładany projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych przewiduje utworzenie jedynie 16 izb okręgowych i usytuowanie ich w miastach wojewódzkich.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży stoi na stanowisku, że dostosowanie siedzib izb do siedzib urzędów wojewódzkich nie znajduje żadnego logicznego, ekonomicznego, organizacyjnego i politycznego uzasadnienia. Projekty zmian tego typu już wielokrotnie spotykały się ze zdecydowanym sprzeciwem członków samorządu pielęgniarek i położnych i za każdym razem były odrzucane. Wolą samorządu pielęgniarek i położnych jest pozostawienie w dotychczasowej postaci, dobrze funkcjonujących struktur ich samorządu zawodowego i co ważne usytuowanych blisko swoich członków oraz ich interesów. Teren działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych powinien ,jak dotychczas, zależeć wyłącznie od woli członków samorządu zawodowego wyrażonej na okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych.

Powstanie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych było jednym z wyrazów zmian ustrojowych, będących wynikiem porozumienia tzw. „Okrągłego Stołu” poprzedzonych inicjatywą obywatelską. Powołanie samorządu zawodowego nie było odgórną decyzją władz państwowych. Samorządność wywalczona z tak wielkim trudem była dotychczas konsekwentnie respektowana, pomimo licznych nierzadko burzliwych zmian politycznych.

Uważam, że nie istnieją obecnie żadne argumenty przemawiające za wprowadzeniem tak drastycznych zmian i utworzeniem jednej okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Białymstoku. Planowane zmiany dotyczące ograniczenia liczby okręgowych izb zniszczą ugruntowane i właściwie ukształtowane regionalne struktury samorządowe, przyczynią się do oddalenia struktur samorządowych od ich członków. Dotknie to bezpośrednio pielęgniarki i położne, które z własnej inicjatywy 18 lat temu zakładały samorząd zawodowy ,lokalizując go jak najbliżej swoich członków.

  W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Co takiego się obecnie wydarzyło, że Ministerstwo Zdrowia nie pytając o zdanie pielęgniarki i położne zamierza wprowadzić tak drastyczne zmiany, które godzą bezpośrednio w samorządność zawodową? Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano samorządom zawodowym ochronę i reprezentowanie interesów zawodowych, społecznych i gospodarczych pielęgniarek i położnych w demokratycznym i samorządnym państwie. Narzucenie proponowanego podziału okręgowych izb pielęgniarek i położnych jest zaprzeczeniem idei samorządności i naruszeniem zasad demokracji wywalczonej przez tę grupę społeczną.

2. Czy likwidacja 29 okręgowych izb pielęgniarek i położnych jest realizacją programu Platformy Obywatelskiej przekazania jak największej ilości kompetencji samorządom lokalnym, czy też może chodzi tu o centralizację władzy ?

 

       Z poważaniem

Kazimierz Gwiazdowski

Poseł

Odpowiedź MZ opublikujemy po jej ogłoszeniu

 


 

Blog pielęgniarkiinfo.pl – Kompromitacja MZ w zakresie sposobu konsultacji projektu nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych do ministra Michała Boni w sprawie projektu ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. 5 KOMENTARZY.

 

 


 

Aktualności według działów – nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

 

Kilka refleksji o zainicjowaniu dyskusji przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby okręgowych izb w kontekście projektu nowej ustawy o samorządzie zawodowym.  

Likwidacja 29 izb okręgowych przyniosłaby naszej grupie zawodowej rocznie oszczędności rzędu 10 MILONÓW ZŁOTYCH, tylko w zakresie wynagrodzeń przewodniczącej, sekretarza, skarbnika. 23 KOMENTARZE.

Dotychczas oddano ponad 1000 głosów. 73% ZA – 27% NIE. Głosujemy jeszcze 7 dni.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze