Według ministerstwa finansów gabinety szkolne nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

3 min czytania
Aktualności

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

W roku 2005 ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zwróciło się do kuratorów z prośbą o sprawdzenie w ilu szkołach dyrektorzy pobierają opłaty od pielęgniarek z tytułu wynajmu gabinetów. W czterech województwach nie pobierano żadnych opłat:

  • łódzkim
  • śląskim
  • świętokrzyskim
  • warmińsko – mazurskim.

W innych województwach pojedyncze miasta pobierały opłaty. W województwie podlaskim jedna gmina pobierała opłaty, w zachodniopomorskim 4, natomiast w województwie wielkopolskim około 30% szkół pobierało opłatę.

Minister Zdrowia i Edukacji Narodowej i Sportu wspólnie w 2005 roku wystapili do marszałków województwa o odstąpienie od pobierania opłat za wynajem gabinetów przez samorządy terytorialne, którym podlegają szkoły.

Stanowisko MF z 2006 roku w sprawie braku możliwości prawnych zwolnienia przez samorządy terytorialne pielęgniarek wynajmujących gabinety szkolne z opłacania podatku od nieruchomości, to nowy element w tej sprawie. Bardzo niekorzystny dla tej części naszej gupy zawodowej!Spowoduje podniesienie kosztów działalności gospodarczej pielęgniarek szkolnych. Medycyna szkolna jest niedoinwestowana. Bardzo niskie stawki kapitacyjne, które narzuca NFZ za opiekę pielęgniarską nad uczniami powodują, że prowadzenie działalności gospodarczej w tym segmencie rynku ochrony zdrowia staje sie nie opłacalne.

Mariusz Mielcarek


 

Interpelacja do prezesa Rady Ministrów

w sprawie polityki rządu w zakresie medycyny szkolnej w kontekście stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania nieruchomości szkolnych zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych

   Szanowny Panie Premierze! Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów – wyrażonym w piśmie Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru MF z dnia 31 marca 2006 r., znak: LK-833/20/AP/06/66 – nieruchomości szkolne zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie są objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości z mocy przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż wspomniany przepis nie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej innej niż oświatowa w ścisłym słowa tego znaczeniu.

   Dotychczas gminy nie domagały się uiszczania przez szkoły publiczne podatku od nieruchomości zajętych na gabinety lekarskie, pielęgniarskie itp., uznając zasadność stosowania zwolnienia z mocy przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z przepisem art. 67 ustawy o systemie oświaty, który wśród zadań statutowych szkoły publicznej wymienia m.in. zapewnianie uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W konsekwencji zanegowania takiej interpretacji prawa przez Ministerstwo Finansów w wielu gminach dyrektorzy szkół zostali już zobowiązani do zawarcia aneksów do umów z podmiotami prowadzącymi gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zgodnie z którymi podmioty te mają odprowadzać podatek od nieruchomości. W opinii Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Szkolnych takie dodatkowe obciążenie finansowe będzie szczególnie dotkliwe – wobec niskiej tzw. stawki kapitacyjnej (od 1,97 do 2,50 PLN na ucznia) przy równoczesnym stałym spadku liczby uczniów – dla środowiska pielęgniarek szkolnych. W konsekwencji – jak stwierdzają władze KSPS w stanowisku przekazanym parlamentarzystom oraz ministrom edukacji narodowej, zdrowia i finansów – realna staje się groźba pogłębienia się takich zjawisk, jak odchodzenie pielęgniarek szkolnych do innych sfer ochrony zdrowia lub ich emigracja zarobkowa. Tym samym więc zamiast odbudowania systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w szkołach, co zapowiadają ministrowie edukacji narodowej i zdrowia w Pana gabinecie, w stosunkowo krótkim czasie dojść może do pozbawienia tysięcy uczniów profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.

   Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Czy Pan Premier widzi możliwość spowodowania zmiany stanowiska Ministra Finansów w kwestii zakresu przedmiotowego zwolnienia podatkowego z mocy przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

   2. Czy przed przedstawieniem rządowi przez zespół roboczy powołany przez ministrów edukacji narodowej i zdrowia propozycji kompleksowych zmian prawnych dotyczących systemu opieki medycznej nad uczniami możliwe jest przedłożenie przez Radę Ministrów Sejmowi projektów ustaw usuwających luki bądź niejasności interpretacyjne w obowiązujących ustawach, w tym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych?

   3. Czy wobec widocznego braku zharmonizowania działań Ministerstwa Finansów z działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia zamierza Pan podjąć jakieś decyzje organizacyjne, gwarantujące zachowanie spójności polityki rządu w zakresie medycyny szkolnej?

Z poważaniem

Poseł Jacek Piechota

 

  


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8165 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: nie mam sumienia zwracać uwagi seniorom.

2 min czytania
Pielęgniarki o zwrotach „siostrzyczko” i „siostro” Wiele tematów wzbudza żywą wymianę opinii wśród pielęgniarek i położnych. Tak też właśnie było z postem…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek w szpitalu. Wynagrodzenie zgodne z ustawą.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek na różnych oddziałach Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudni pielęgniarki na cały etat na pulmonologię, endoskopię i blok…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – ministerstwo podało ile zarabiają.

3 min czytania
Resort zdrowia o obecnych zarobkach pielęgniarek… Artykuł redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2024 roku pt. Pielęgniarki –…
Komentarze