Władze związku pielęgniarek i położnych piszą pismo do Prezydenta RP w sprawie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ochrony zdrowia, która została przekazana do podpisu przez prezydenta.

4 min czytania
AktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

        


Uchwała nr 28
IX Sprawozdawczo Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPiP
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie procedowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. f) Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (zwanego dalej Statutem) uchwala się co następuje:
§ 1
Delegaci na IX Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów – po przeprowadzonej dyskusji – przyjmują stanowisko w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, które kierują do Prezydenta RP.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                       Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

Sz. P.
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

S T A N O W I S K O
Delegatów IX Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie procedowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia leczniczych

Działając w imieniu Delegatów IX Sprawozdawczo Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który obradował w dniach 27-28 czerwca 2017r. w Falentach k/Warszawy zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem w sprawie podjęcia – w ramach posiadanych kompetencji – interwencji i refleksję nad końcowym brzmieniem procedowanej jeszcze w dniu dzisiejszym w Senacie RP ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przypominam, że jest to wersja Rządowa ustawy przyjęta przez Sejm RP w dniu 08.06.2017r. i zaakceptowana bez zmian przez Sejm RP w dniu 28.06.2017r. (Druki Sejmowe nr1583 i 1617 oraz Druk Senacki nr 529).

Końcowa wersja ustawy nie stanowi żadnego kompromisu ze stroną społeczną, która przygotowała własny projekt ustawy i który znacznie odbiega od wersji rządowej projektu. 

Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie przez Pana Prezydenta własnych uprawnień związanych z trwającym obecnie procesem legislacji lub podjęcie niezwłocznej inicjatywy ustawodawczej w celu przynajmniej eliminacji rażącego pokrzywdzenia jakie zostało zawarte w zapisach tej ustawy dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Podstawą do wyliczenia poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne ma być tabela zawarta w załączniku do ustawy określająca tzw. „Współczynniki pracy”. Reprezentowana przez nas grupa zawodowa pielęgniarek i położnych została podzielona na trzy grupy tj.:

Poz. 7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,05

Poz. 8 – pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 0,73

Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,64

Przy uprzednim zastrzeżeniu, że procedowana ustawa nie spełnia oczekiwań strony społecznej to w naszej ocenie poz. 7 zapisu projektu ustawy może być pozostawiona bez zmian.

Bezwzględnie konieczna jest natomiast poprawka w zakresie poz. 8 i 9 projektu.

Delegaci OZZPiP proponują wykreślić z załącznika dotychczasowe poz. 8 i 9, a w to miejsce wstawić następujące zapisy:

Poz. 8 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra; pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,00

Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,73 

Zmiana opisu grupy zawodowej w poz. 8 jest konieczna ponieważ należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra (od 2000 r. kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych jest standardem, a poza tym koleżanki z naszej grupy zawodowej uzyskują jeszcze uprawnienia magistra na innych kierunkach kształcenia związanego z szeroko rozumianą ochroną zdrowia) z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, ale z uwagi na kształcenie przed 2000r. nie posiadającymi wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Dodatkowo współczynnik pracy winien być dla poz. 8 podniesiony z 0,73 na co najmniej 1,00.

W poz. 9 nie potrzeba dokonywania zmiany opisu grupy zawodowej, ale konieczne jest podniesienie współczynnika pracy z obecnie proponowanego 0,64 na co najmniej 0,73. 

Utrzymanie wersji projektu ustawy bez zmian kompletnie nie da żadnych pozytywnych skutków dla uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Przy współczynniku 0,64 w zasadzie do 31.12.2021r. poziom wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w poz. 9 będzie kształtował się w wysokości 2.496,-zł. brutto. Zatem projektowana ustawa – o ile nie będzie w międzyczasie nowelizowana – w/w poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2.496,-zł. pozwoli osiągnąć tej grupie pielęgniarek i położnych dopiero za 4 lata i 6 miesięcy. Czy faktycznie taki jest pomysł na zatrzymanie pielęgniarek i położnych w kraju i nakłonienie ich do powrotu do pracy z zagranicy?

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na skutki przepisów przejściowych dla tej ustawy:

Pierwsze skutki działania ustawy mają spowodować wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z tej grupy z poz. 9 od 01.07.2017r. o co najmniej 10% z brakującej docelowo kwoty. Co to oznacza w praktyce?

Pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.000,-zł. brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego od 01.07.2017 r. może liczyć maksymalnie na 49,-zł. wzrostu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Natomiast pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.496,-zł. brutto miesięcznie nie otrzyma żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i to nie tylko w roku bieżącym, ale także i w kolejnych latach bo wypełnia już kryterium minima ustawowego?

Dla kontrastu jedynie przypominamy, że w roku bieżącym (m.in. na skutek obniżenia wieku emerytalnego) uprawnienia emerytalne uzyska ok. 80 tysięcy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce na ogółem 200 tysięcy wszystkich zatrudnionych? Kto będzie zatem wykonywał ten zawód w Polsce na poziomie proponowanych w projekcie stawek wynagrodzenia?

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze