Władze związku pielęgniarek i położnych piszą pismo do Prezydenta RP w sprawie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ochrony zdrowia, która została przekazana do podpisu przez prezydenta.

4 min czytania
AktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

        


Uchwała nr 28
IX Sprawozdawczo Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPiP
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie procedowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. f) Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (zwanego dalej Statutem) uchwala się co następuje:
§ 1
Delegaci na IX Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów – po przeprowadzonej dyskusji – przyjmują stanowisko w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, które kierują do Prezydenta RP.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                       Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

Sz. P.
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

S T A N O W I S K O
Delegatów IX Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie procedowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia leczniczych

Działając w imieniu Delegatów IX Sprawozdawczo Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który obradował w dniach 27-28 czerwca 2017r. w Falentach k/Warszawy zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem w sprawie podjęcia – w ramach posiadanych kompetencji – interwencji i refleksję nad końcowym brzmieniem procedowanej jeszcze w dniu dzisiejszym w Senacie RP ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przypominam, że jest to wersja Rządowa ustawy przyjęta przez Sejm RP w dniu 08.06.2017r. i zaakceptowana bez zmian przez Sejm RP w dniu 28.06.2017r. (Druki Sejmowe nr1583 i 1617 oraz Druk Senacki nr 529).

Końcowa wersja ustawy nie stanowi żadnego kompromisu ze stroną społeczną, która przygotowała własny projekt ustawy i który znacznie odbiega od wersji rządowej projektu. 

Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie przez Pana Prezydenta własnych uprawnień związanych z trwającym obecnie procesem legislacji lub podjęcie niezwłocznej inicjatywy ustawodawczej w celu przynajmniej eliminacji rażącego pokrzywdzenia jakie zostało zawarte w zapisach tej ustawy dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Podstawą do wyliczenia poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne ma być tabela zawarta w załączniku do ustawy określająca tzw. „Współczynniki pracy”. Reprezentowana przez nas grupa zawodowa pielęgniarek i położnych została podzielona na trzy grupy tj.:

Poz. 7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,05

Poz. 8 – pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 0,73

Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,64

Przy uprzednim zastrzeżeniu, że procedowana ustawa nie spełnia oczekiwań strony społecznej to w naszej ocenie poz. 7 zapisu projektu ustawy może być pozostawiona bez zmian.

Bezwzględnie konieczna jest natomiast poprawka w zakresie poz. 8 i 9 projektu.

Delegaci OZZPiP proponują wykreślić z załącznika dotychczasowe poz. 8 i 9, a w to miejsce wstawić następujące zapisy:

Poz. 8 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra; pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,00

Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,73 

Zmiana opisu grupy zawodowej w poz. 8 jest konieczna ponieważ należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra (od 2000 r. kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych jest standardem, a poza tym koleżanki z naszej grupy zawodowej uzyskują jeszcze uprawnienia magistra na innych kierunkach kształcenia związanego z szeroko rozumianą ochroną zdrowia) z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, ale z uwagi na kształcenie przed 2000r. nie posiadającymi wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Dodatkowo współczynnik pracy winien być dla poz. 8 podniesiony z 0,73 na co najmniej 1,00.

W poz. 9 nie potrzeba dokonywania zmiany opisu grupy zawodowej, ale konieczne jest podniesienie współczynnika pracy z obecnie proponowanego 0,64 na co najmniej 0,73. 

Utrzymanie wersji projektu ustawy bez zmian kompletnie nie da żadnych pozytywnych skutków dla uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Przy współczynniku 0,64 w zasadzie do 31.12.2021r. poziom wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w poz. 9 będzie kształtował się w wysokości 2.496,-zł. brutto. Zatem projektowana ustawa – o ile nie będzie w międzyczasie nowelizowana – w/w poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2.496,-zł. pozwoli osiągnąć tej grupie pielęgniarek i położnych dopiero za 4 lata i 6 miesięcy. Czy faktycznie taki jest pomysł na zatrzymanie pielęgniarek i położnych w kraju i nakłonienie ich do powrotu do pracy z zagranicy?

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na skutki przepisów przejściowych dla tej ustawy:

Pierwsze skutki działania ustawy mają spowodować wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z tej grupy z poz. 9 od 01.07.2017r. o co najmniej 10% z brakującej docelowo kwoty. Co to oznacza w praktyce?

Pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.000,-zł. brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego od 01.07.2017 r. może liczyć maksymalnie na 49,-zł. wzrostu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Natomiast pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.496,-zł. brutto miesięcznie nie otrzyma żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i to nie tylko w roku bieżącym, ale także i w kolejnych latach bo wypełnia już kryterium minima ustawowego?

Dla kontrastu jedynie przypominamy, że w roku bieżącym (m.in. na skutek obniżenia wieku emerytalnego) uprawnienia emerytalne uzyska ok. 80 tysięcy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce na ogółem 200 tysięcy wszystkich zatrudnionych? Kto będzie zatem wykonywał ten zawód w Polsce na poziomie proponowanych w projekcie stawek wynagrodzenia?

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8329 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z licencjatem.

1 min czytania
Praca dla pielęgniarek w przychodni Miejsce pracy: Otwock Zakres obowiązków: opieka nad pacjentami w przychodni Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o…
Aktualności

Awantura - pielęgniarz zarobił ponad dwieście tysięcy.

3 min czytania
Prominentny działacz PiS wiceprezesem izby pielęgniarek Od lat zastanawiało mnie jak to jest możliwe, że działacz PiS jest jednocześnie we władzach okręgowej…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 godzin tygodniowo.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Gliwice Zakres obowiązków: Wykształcenie: najlepiej kierunkoweZakres obowiązków: wykonywanie EKG, sprawdzanie przydatności leków, sporządzanie listy leków do…
Komentarze