Wynagradzanie pielęgniarek – kuglarstwo i mataczenie.

Stanowisko izby pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w stanowisku z dnia 14 czerwca 2023 r. wyraziła opinię w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Stanowisko to dotyczy tylko postępowania pracodawców względem pielęgniarek i położnych posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa oraz jednocześnie tytuł specjalisty.

Dlaczego izba pielęgniarek nie zajmuje stanowiska w sprawie odzierania z godności zawodowej pielęgniarek i położnych z grupy 6?

Warto zatem przytoczyć jakimi przymiotnikami opisuje NIPiP postępowanie pracodawców, którzy nie zaszeregowują do grupy 2 siatki płac osób z tytułem magistra i specjalisty.

Jako pierwszy w przedmiotowym stanowisku, opis postępowania pracodawców brzmi: „przestępstwo złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych”. Kolejne to: „chęć wyrządzenia danej osobie krzywdy, nieprzyjemności, poniżenia”. W dalszej części stanowiska padają słowa o „kuglarstwie i mataczeniu”. Izba pielęgniarek stoi na stanowisku, że w sprawie, która jest podnoszona przez izbę mamy do czynienia z „degradacją, która jest elementem mobbingu”.

Cała treść streść stanowiska dostępna na stronie izby pielęgniarek – nipip.pl

Oczekiwania pielęgniarek i położnych z grupy 6

Natomiast pielęgniarki i położne z grupy 6 zdecydowanie oczekują stanowiska naczelnej izby w sprawie sytuacji pielęgniarek zaszeregowanych do najniższej grupy w siatce płac.

Zdajemy sobie sprawę, że takie stanowisko jest bardzo trudne do zredagowania patrząc na historię powstawania ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych.

Ale niestety izba musi połknąć tę żabę…

Podział pielęgniarek na grupy, który nie ma nic wspólnego z realiami wykonywania praktyki zawodowej zaproponował… związek pielęgniarek i położnych – OZZPiP. W roku 2016. Następnie w białym miasteczku 2021 roku związek OZZPiP firmował warianty siatki płac, które nie prowadziły do pełnego przywrócenia godności zawodowej pielęgniarek z grupy 6. W białym miasteczku też brali udział przedstawiciele izby pielęgniarek… OZZPiP przesłał do sejmu w 2023 roku projekt ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego, który wprowadza 2 tys. różnicy pomiędzy pielęgniarkami wykonującymi te same czynności zawodowe i ponoszące tą samą odpowiedzialność zawodową. I o zgrozo zjazd krajowy pielęgniarek w maju 2023 roku poparł ten projekt.

Mimo wszystko pielęgniarki z grupy 6 oczekują, że izba „połknie tę żabę” i doczekają się stanowiska izby pielęgniarek, które opisze skutki ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych dla pielęgniarek z najniższej grupy.

Mamy nadzieję, że stanowisko izby w powyższej sprawie nie przyniesie zbyt dużego wysiłku redakcyjnego…

Po pierwsze: członkiem naczelnej izby pielęgniarek i położnych jest przewodnicząca OZZPiP pani Krystyna Ptok.

Po drugie: w stanowisku w sprawie sytuacji pielęgniarek z grupy 6 izby pielęgniarek wystarczy użyć w odpowiednim kontekście, poniższych zwrotów:

  • przestępstwo złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych,
  • chęć wyrządzenia danej osobie krzywdy, nieprzyjemności, poniżenia,
  • kuglarstwo i mataczenie,
  • degradacja, która jest elementem mobbingu.

I jeszcze jedno. Niech chociaż raz padnie słowo PRZEPRASZAMY!

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 66

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze
×
Aktualności

Higiena intymna w ciąży i okresie połogu.