Wynagrodzenia pielęgniarek – dlaczego związek optuje za 1 100 PLN różnicy.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Wynagrodzenia pielęgniarek – dlaczego związek optuje za 1 100 PLN różnicy.

Różnice w wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych – propozycja ministra i związku pielęgniarek

Ministerstwo zdrowia w projekcie ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych proponuje poniższy podział pielęgniarek i położnych na grupy. Podział ten ma obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Poszczególnym grupom przypisano współczynniki pracy.

Także związek pielęgniarek przedstawił własny projekt siatki płac pielęgniarek i położnych.

Jednym z obszarów spornym jest wysokość różnicy w wynagrodzeniach zasadniczych pomiędzy grupami 2 oraz 5 i 6.

W projekcie zatwierdzonym przez rząd pielęgniarki z grupy drugiej nie będą mogły mieć niższego wynagrodzenia zasadniczego niż kwota 7 303 PLN. W grupie 5 i 6 odpowiednio: 5 775 oraz 5 322 PLN.

Natomiast w projekcie firmowanym przez przewodniczącą Ptok pielęgniarki z grupy drugiej nie będą mogły mieć niższego wynagrodzenia zasadniczego niż kwota 7 303 PLN. W grupie 5 i 6 odpowiednio: 6 738 oraz 6 172 PLN.

Wobec powyższego w pierwszym przypadku różnica pomiędzy pielęgniarkami z grupy 2 a 6 wyniesie na samym wynagrodzeniu zasadniczym – 1 981 PLN. Natomiast według projektu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – 1 131 PLN.

Więcej szczegółowych informacji w powyższej sprawie publikujemy w artykule pt. Związek pielęgniarek – chcemy różnicy w grupach 1 100 PLN.

Związek forsuje różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych

Zastanawiający jest fakt, że ani minister zdrowia oraz OZZPiP nie podał do publicznej wiadomości na jakich przesłankach dokonał podziału pielęgniarek na grupy.

Natomiast sam związek w piśmie do premiera stwierdza:

Gdyby Minister Zdrowia wykonał zobowiązania zawarte w „Polityce Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjętej do realizacji przez Radę Ministrów uchwałą nr 124/2019 z dnia 15-10-2019 r. i doprowadził do dookreślenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, można by było na tej podstawie różnicować w sposób istotny zakresy obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi grupami i uzasadniać utrzymanie tak dużych różnic płacowych. Tak się jednak nie stało. Dlatego konieczne jest zmniejszenie różnic pomiędzy grupami zawodowymi.

źródło: ozzpip.pl

Absurdalne postępowanie związku. Pani Ptok wie, że nie ma określonych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych do poszczególnych poziomów studiów (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, ale różnicuje wynagrodzenia. Prowadzi to w prostej drodze, do dyskryminacji części pielęgniarek i położnych, które mają ten sam zakres kompetencji zawodowych a wynagrodzenie znacznie niższe.

Wierzyć się nie chce, że to związkowcy pielęgniarkom zgotowali taki los.

Różnice w wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych – projekt OZZPIP

Poniżej publikujemy projekt siatki płac pielęgniarek i położnych autorstwa OZZPiP.

Lp.Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych
na zajmowanym stanowisku
Współczynnik pracy
2Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3, 4 posiadający  wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację; pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z posiadaną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia1,29
5Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją1,19
6Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 posiadający wyższe wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia1,09
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 79

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7408 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: na zastępstwo wstawiana jest osoba bez kwalifikacji.

2 min czytania
Kompetencje zawodowe pielęgniarek a kariera pozioma w pielęgniarstwie 2 lipca na Facebook’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy post dotyczący artykułu pt….
AktualnościOferty pracy

Pielęgniarki - oferta pracy z wynagrodzeniem z nowej siatki płac.

1 min czytania
Nowa siatka płac pielęgniarek Poniżej publikujemy pierwszą ofertę pracy, która spełnia wymogi nowej siatki płac pielęgniarek i położnych. Oferta zawiera widełki zarobków,…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę 7 tys., zlecenie 52 zł/h.