Wynagrodzenia pielęgniarek od 1 lipca 2024 roku.  

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Wynagrodzenia pielęgniarek od 1 lipca 2024 roku.  

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych od lipca 2024 roku

Dzisiaj na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiamy czytelnikom pielegniarki.info.pl kalkulację dotyczącą wynagrodzeń zasadniczych personelu pielęgniarskiego od 1 lipca 2024 roku.

W ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z 2017 roku, którą znowelizowano w 2022 roku zapisano:

Art. 3a. 1. Corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Obecne najniższe wynagrodzenia zasadnicze kadry pielęgniarskiej kształtują się następująco:

Grupa 2 – 8186,53 PLN
Grupa 5 – 6473,07 PLN
Grupa 6 – 5965,38 PLN

Kluczem do obliczenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, które będą obowiązywać po 1 lipca 2024 roku jest ustalenie „kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym” czyli za 2023 rok.

Dla pełnego obrazu w poruszonym zagadnieniu warto podać kwoty przeciętnego wynagrodzenia… w latach poprzednich. W roku 2021 kwota ta wyniosła 5662,53 PLN, natomiast w roku 2022 – 6346,15 PLN. Z powyższego wynika, że kwota ta systematycznie rośnie, a jej wysokość przekłada się na wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych w podmiotach leczniczych.

Kolejnym elementem, który pozwoli nam na podanie z dużym prawdopodobieństwem poprawnej kwoty „przeciętnego wynagrodzenia…” są bieżące dane GUS oraz zapisy ustawy budżetowej na 2023 rok.

GUS w komunikatach dotyczących wynagrodzeń za 2023 rok podał, że przeciętne wynagrodzenie… w I kwartale wyniosło 7124,26 PLN, natomiast w drugim – 7005,76 PLN.

Warto także zajrzeć do zapisów w ustawie budżetowej, gdzie zapisano wskaźniki, z których wynika, że kwota przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za 2023 rok wyniesie… 6 935 PLN. Ta prognoza jest nieaktualna. W nowelizacji ustawy budżetowej zapisano, że kwota ta wyniesie 7104 PLN.

Zatem przyjmijmy, że kwota przeciętnego wynagrodzenia za 2023 rok wyniesie 7100 PLN. Wobec powyższego najniższe wynagrodzenie zasadnicze personelu pielęgniarskiego od 1 lipca 2024 roku wyniesie odpowiednio:

Grupa 2 – 9 159 PLN
Grupa 5 – 7 242 PLN
Grupa 6 – 6 674 PLN

Do tematu wrócimy wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 212

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8266 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Sukienki dla pielęgniarek - idealne na upały w pracy.

1 min czytania
Odzież medyczna dla pielęgniarek Pacjenci coraz częściej zwracają uwagę na to, jak ubrany w trakcie wykonywania swojej pracy jest personel medyczny. Warto…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy wydał wyrok. 

7 min czytania
Przełożona pielęgniarki: „nie panowała nad swoimi emocjami i słowami”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek - wynagrodzenia proponowane w Warszawie.