Z redakcyjnej poczty: Jestem studentką pielęgniarstwa. W tym roku rozpoczynam drugi kierunek: położnictwo. Słyszałam jednak że po pielęgniarstwie moge ukończyć kurs położniczy (nie jestem pewna czy tak to się nazywa).

5 min czytania
Aktualności

Jestem studentką pielęgniarstwa. W tym roku rozpoczynam drugi kierunek: położnictwo. Słyszałam jednak że po pielęgniarstwie moge ukończyć kurs położniczy (nie jestem pewna czy tak to się nazywa). Czy taki kurs byłby równoważny z zawodem położnej? Czy aby być położną (w pełnym tego słowa znaczeniu) musze jednak kończyć studia z położnictwa? Dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Połoznych

Ministerstwo zdrowia proponuje, aby pielęgniarka mogła uzyskać kwalifikacje położnej po ukończeniu 18-miesięcznej szkoły. Program będzie obejmować tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w szkole pielęgniarskiej.

Naczelna Izba PiP przeciwstawia się możliwość skrócenia kształcenia na kierunku położnictwo do 18 miesięcy dla osób, które posiadają dokument potwierdzający kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną. Proponowane kształcenie w tym trybie ma obejmować tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ramach równoważnego kształcenia w szkole pielęgniarskiej.

 
Izba PiP argumentuje swój sprzeciw tym, że:
  • takie rozwiązanie pogłębi niedobór pielęgniarek,
  • osłabi autonomię zawodową położnych.

Także w swojej opinii Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położnictwa sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Argumentuje, że takie rozwiazanie w sytuacji niedoboru pielęgniarek nie ma żadnego uzasadnienia. Ponadto zauważa, że tylko w czterech krajach UE są dwie ścieżki kształcenia położnych – Austrii, Belgii, Anglii oraz Irlandii. Natomiast w Hiszpanii oraz Portugalii uzyskanie kwalifikacji położnej przez pielegniarkę jest uwarunkowane nie tylko ukończeniem szkoły położnych, ale także stażem pracy w zawodzie pielęgniarki. Konsultant stoi na stanowisku, że obecnie występuje nasycenie na rynku pracy położnych, a osoba posiadająca dwa dyplomy: pielęgniaki i położnej – będzie mile widziana przez pracodawców, gdyż będzie taka sytuacja sprzyjała możliwości ograniczenia obsady. Ponadto zauważa, że 'dorywcze’ wykonywanie opieki nad ciężarną, rodzącą, położnicą oraz noworodkiem przez osobę posiadającą dwa zawody doprowadzi do 'obniżenia jakości opieki’, bo będzie to praca na umowę zlecenie, umowy cywilno-prawne.

Muszę stwierdzić, że rozczarował mnie poziom argumentacji NIPiP oraz Konsultanta Krajowego. Co ma wspólnego z wprowadzeniem 'drugiej ścieżki kształcenia położnych’ brak pielęgniarek? W jaki sposób przyczyni się to do osłabienia autonomii zawodowej położnych? Wysycenie rynku pracy położnych  nie może być uznane za merytoryczny argument przeciw wprowadzeniu 'drugiej ścieżki kształcenia położnych’. Ponadto argumentacja, że osoba wykonująca zawód w ramach umowy zlecenie oraz umowy cywilno-prawnej czyli jak to zostało określone 'dorywczo’ doprowadza do 'obniżenia jakości opieki’ jest kuriozalna. W Polsce w takim systemie pracuje kilkadziesiąt tysięcy pielęgniarek i taka argumentacja jest dla nich obraźliwa!!!

Argumentem merytorycznym za wprowadzeniem 'drugiej ścieżki kształcenia położnych’ jest fakt, że pielęgniarka w przypadku zamiaru uzyskania drugiego zawodu jakim jest zawód położnej, w szkole położnych nie będzie powtarzała  materiału, który już zaliczyła w szkole dla pielęgniarek! Zaoszczędzi przez to czas i pieniądze (czesne za studia).  

Mariusz Mielcarek

P.S Wprowadzenie  'drugiej ścieżki kształcenia położnych’ poparł OZZPiP.


Zobacz dotychczasową dyskusję na Portalu Pielęgniarek i Położnych w tej sprawie – tutaj i tutaj.

13 lipca 2007 roku – Sejm znowelizował w dniu 6 lipca ustawy o zawodach pielegniarki i położnej oraz samorządzie zawodowym. Nowela wprowadza skrócony czas cyklu do 18 miesięcy kształcenia położnych przeznaczony …. wyłącznie dla pielęgniarek, które rozpoczęły po 1 maja 2004 r. i ukończą w przyszłości studia pielęgniarskie z tytułem licencjata. Zobacz ciekawą dyskusję w Sejmie. Warto!!!!Przebieg dyskusji w tej sprawie podczas sejmowej komisji zdrowia w dniu 19 czerwca 2007 roku.

Podsekretarz stanu w MZ Anna Gręziak:

W zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych projekt zakłada możliwość skrócenia kształcenia na kierunku położnictwo do 18 miesięcy dla osób, które posiadają dokument potwierdzający kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną. Kształcenie w tym trybie będzie obejmować tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ramach równoważnego kształcenia w szkole pielęgniarskiej. Uzasadnieniem dla tego rozwiązania są przede wszystkim względy ekonomiczne, które przemawiają za tym, aby w przypadku pielęgniarek podejmujących kształcenie na kierunku położnictwo, uznać za zrealizowany zakres programu kształcenia wspólny dla kształcenia pielęgniarek.

Poseł Aleksander Sopliński (PSL):

Jeśli chodzi o tak zwaną krótką ścieżkę kształcenia położnych – polegającą na tym, że pielęgniarka z licencjatem mogłaby uzyskać tytuł położnej po 18 miesiącach – jak pani minister doskonale wie, ta regulacja została oprotestowana przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki uważają, że to rozwiązanie pogłębi istniejący niedobór pielęgniarek oraz osłabi autonomię zawodową położnych.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia muszę powiedzieć, że wykształcenie położnej jest niezwykle trudne, a to z tego względu, że w zakres tego wykształcenia wchodzi odebranie określonej liczby porodów. Na czym polega problem? Na tym, że jedna placówka lecznicza, nawet szpital wojewódzki, nie może kształcić położnych w jednym oddziale położniczym, ponieważ nie ma tylu porodów.

Na co chciałbym zwrócić uwagę? Na badania określające wiek położnych. Wynika z nich, że położne są grupą zawodową najstarszą wiekowo. W związku z tym pytam, ile obecnie kształci się położnych. Ile osób uzyska w tym roku dyplom położnej? Ile osób ogółem kształci się w szkołach położnych na poziomie licencjatu? Tych szkół jest niewiele.

Kiedyś na spotkaniu z paniami położnymi dyskutowałem o tym, czy nie lepiej byłoby, gdyby była specjalność pielęgniarstwo położnicze – tak jak jest pielęgniarstwo anestezjologiczne. Czy Ministerstwo Zdrowia rozpatruje taką możliwość, żeby było więcej położnych? A sytuacja, jeśli chodzi o położne – wiem to z doświadczenia – jest tragiczna.

(….)

Podsekretarz stanu w MZ Anna Gręziak:

Najpierw odpowiem panu posłowi Aleksandrowi Soplińskiemu. Położne kształcone są obecnie w 12 szkołach na poziomie licencjatu. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan poseł mówił, że ich wiek jest zaawansowany, to właśnie umożliwienie kształcenia w krótkiej ścieżce pielęgniarkom, które chciałyby być położnymi, ze wszech miar jest właściwe. Natomiast na pewno, jeżeli w innych krajach Unii Europejskiej takie kształcenie jest dostateczne, to wydaje się, że w Polsce odpowiednio również powinno być dostateczne 18-miesięczne szkolenie dla osoby, która jest wykształcona w innym trybie – posiada kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną.

Natomiast na pytanie, ile osób kształci się w tych 12 szkołach położnych, nie odpowiem dzisiaj. Jeżeli pan poseł dalej będzie tym zainteresowany, przygotujemy odpowiedź pisemną i prześlemy ją.

Opracowano na podstawie fragmentów stenogramów z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w dniu 19 czerwca 2007 roku.

PS. Senat wniósł poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Senat RP: 'Studia niestacjonarne (na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo), z samej swojej istoty, nie mogą dawać gwarancji odpowiedniego poziomu uzyskania kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki i położnej’.

Poprawki senatu nie dotyczą wyżej omawianej kwestii. Szkoda, że senat wniósł poprawki. Gdyby ich nie było, ustawa trafiła by teraz do prezydenta. A tak musi rozpatrzyć poprawki senatu sejm. Czy je rozpatrzy, nie wie nikt. Dlaczego? Wystarczy włączyć TV.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze