Z redakcyjnej poczty: Proszę o informacje. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 10 lat jako pielęgniarz.

3 min czytania
Aktualności

Proszę o informacje. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 10 lat jako pielęgniarz. Nie mam żadnej specjalizacji, jak będzie wyglądała moja sytuacja od stycznia 2007 w świetle ustawy o ratownictwie medycznym czy nadal będę mógł pracować w karetce reanimacyjnej i wypadkowej czy musze zdobyć nowe uprawnienia?


Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Dotychczas, jeśli chodzi o wymagane kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, to tego zagadnienia nie regulowały żadne akty prawne na poziomie ustawy czy rozporządzenia ministra zdrowia. Jedynym aktem prawnym w tym zakresie były warunki szczegółowe w zakresie kontraktowania ratownictwa medycznego opracowane przez NFZ. Natomiast minister zdrowia przez ponad pięć lat nie znalazł czasu, aby wydać rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ratownictwie medycznym z 2001 roku, w którym miał określić wymogi kwalifikacyjne od zespołów ratownictwa medycznego. Do tego został zobligowany przez ustawę sejmową. Ale tego nie wykonał. Efekt: w karetkach jeździł kto chciał. To znaczy jak pasowało 'dyrekcji’.  W jednym pogotowiu nadal pracowali sanitariusze i nie było miejsca dla ratowników medycznych. W innym, to ratownicy zastąpili sanitariuszy i …kierowców. Różne były składy co do liczby osób w zespole. Czteroosobowe, trzyosobowe. Z lekarzem, bez lekarza.

Ustawa, która będzie obowiązywać od stycznia 2007 roku miała uporządkować w tym zakresie  sytuację. Nowa ustawa tak określa skład i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego:

USTAWA
z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

– wyciąg –

Art. 36.
1. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

1)   zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

2)   zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz, 925,  Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711).

Dla całości obrazu w tym zagadnieniu należy przytoczyć zapis Art. 63:

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’

Dodatkowo należy przytoczyć ustawową definicję pojęcia 'pielęgniarka systemu’ zawartą w nowej ustawie o ratownictwie:

pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Moim zdaniem, w sytuacji, kiedy ustawa określa, że 'Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’ to nowa ustawa daje do końca 2010 roku całkowitą dowolność w  zakresie składu i kwalifikacji zespołu ratownictwa medycznego zarządzającym tymi jednostkami czyli dyrekcjom pogotowia ratunkowego.

Natomiast w dniu 27 października 2006 roku zarządzeniem Nr 98/2006 z dnia 27 października 2006 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił między innymi wymagania dotyczące składu oraz kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania czynności ratunkowych zespołów ratownictwa medycznego: zespoły R, W,N. Proszę się z nimi zaznajomić na stronie 19 dokumentu, który jest załącznikiem do cytowanego wyżej zarządzenia.

Teraz mamy pełen obraz stanu prawnego w interesującej nas sprawie. I możemy dojść do wniosku, że rządzący po raz kolejny nas nie zawiedli! Sytuacja jest tak całkowicie 'po polsku’, czyli stan prawny jest tak skonstruowany, że wymaga wielu interpretacji i w zależności kto go interpretuje taki jest jego stan faktyczny.

Moim zdaniem kluczowe w tej sprawie będzie zdanie kontraktującego usługi w zakresie ratownictwa medycznego od 2007 roku czyli wojewody oraz płatnika czyli NFZ.

Jeśli ustawa określa, że 'Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2010 r.’ to według tego zapisu Pan może być 'pielęgniarzem systemu’ do 2010 roku, choć nie spełnia Pan ustawowych wymogów pojęcia 'pielęgniarka systemu’. To jest moja interpretacja.

Natomiast nie korelują z tym wyżej cytowanym zapisem z ustawy zapisy rozporządzenia Prezesa NFZ, gdyż nie ma tam wymienionych zespołów specjalistycznych i podstawowych, lecz R, W,N.

Jak w praktyce będą interpretowane w/w regulacje to pokaże czas po 1 stycznia 2007 roku.

Mariusz Mielcarek

Zobacz też:

Pielęgniarka w ratownictwie

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraca w Norwegii

Praca w Polsce i w Norwegii: różnice, wyzwania i korzyści - wywiad z pielęgniarką.

4 min czytania
Poniższy wywiad został zrealizowany przez Open Europe – firmę, która rekrutuje, szkoli i pomaga zdobywać dobrze płatną pracę dla polskich pielęgniarek i…
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Komentarze