Za co są karane pielęgniarki i jakie są im wymierzane kary? 

3 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe
Za co są karane pielęgniarki i jakie są im wymierzane kary? 

Zarzuty stawiane pielęgniarkom oraz wymiar kar…

Przy okręgowych izbach pielęgniarek funkcjonują sądy pielęgniarek. Jakie zarzuty są stawiane pielęgniarkom oraz jakie są wymierzane kary? O tym w poniższym artykule, w którym publikujemy fragmenty wydawnictwa pt. „Orzecznictwo organów dyscyplinarnych w wybranych zawodach zaufania publicznego”; Piotr Pomianowski, Tomasz Lewiński, Wojciech Kruszyński. 2016 rok. 

Zdecydowana większość stawianych zarzutów związana była z nieprawidłowym wykonywaniem czynności związanych z leczeniem i opieką nad pacjentami (38).

W 11 przypadkach zarzucono wadliwe sporządzanie różnego rodzaju dokumentacji. Od takich zachowań należy odróżnić przewinienia dotyczące fałszowania recept, które zarzucono w 5 przypadkach. Ponadto można wyodrębnić kategorie dotyczące: pracy pod wpływem alkoholu (4), rozpowszechniania nieprawdziwych lub znieważających informacji (4) oraz dokonania kradzieży (2).

W celu zilustrowania stawianych zarzutów można wymienić:

– niezapewnienie właściwych warunków porodu poprzez zezwolenie na przechodzenie przez salę pracownikowi wykonującemu prace remontowe;

– niestaranne wykonywanie obowiązków podczas sprawowania opieki pielęgniarskiej nad uczestnikami wycieczki;

– pobranie krwi od pacjenta bez zlecenia lekarskiego oraz bez potrzeby wynikającej ze wskazań medycznych;

– niewłaściwe rozpoznanie stanu zdrowia chłopca i przekazanie jego matce informacji, że nic poważnego się nie stało i nie ma potrzeby udania się do lekarza;

– podanie niewłaściwej szczepionki;

– niezachowanie należytej staranności podczas weryfikowania danych dawcy i biorcy w trakcie asystowania przy dwóch zabiegach przeszczepu nerek u pacjentów, co skutkowało podaniem na żądanie operatora nerek niezgodnych tkankowo;

– pozostawienie gazy w jamie brzusznej pacjentki;

– kradzież mienia lekarza dyżurnego;

– dwukrotna pomoc w zabiegu przerwania ciąży;

– nieumyślne doprowadzenie do śmierci noworodka;

– przywłaszczenie 10 sztuk leku narkotycznego z pokoju pielęgniarskiego;

– fałszowanie dokumentów w celu uzyskania kredytu bankowego;

– odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną;

– samowolne stwierdzenie zgonu pacjenta i powiadomienie o tym jego rodziny, mimo że pacjent żył.

Analiza kar wymierzanych przez sądy pielęgniarek i położnych w analizowanych sprawach jest o tyle trudna, że większość uzasadnień nie zawiera pełnego opisu faktów ustalonych w toku postępowania. Z kolei okoliczności wpływające na wymiar kary są podane jedynie częściowo.

Wydaje się, że istotne może być przedstawienie dwóch kategorii orzeczeń: tych, w których wymierzono kary najsurowsze, oraz tych, w których treść rozstrzygnięcia może odbiegać od społecznego poczucia sprawiedliwości.

Z pierwszej grupy należy wymienić:

– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres dwóch lat za przywłaszczenie 10 sztuk leku narkotycznego z pokoju pielęgniarskiego;

– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres 18 miesięcy za udzielanie pomocy w przerywaniu ciąży i uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu;

– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres roku za pełnienie dyżuru po spożyciu alkoholu;

– kara pieniężna 2000 zł za fałszowanie dokumentów w celu uzyskania kredytu bankowego;

– kara pieniężna 1000 zł za dopuszczenie się zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji medycznej;

– kara pieniężna 1000 zł za użycie przemocy i naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki.

Z kolei wątpliwości w odbiorze społecznym mogą budzić następujące kary wymierzone za poniższe przewinienia:

– nagana za niedopełnienie obowiązków nadzoru nad procedurami zapobiegającymi szerzeniu się infekcji, co skutkowało zarażeniem 53 osób wirusem HCV;

– nagana za podrobienie recepty;

– nagana za przygotowanie do przedłożenia jako autentyczne 23 podrobionych recept;

– upomnienie za fałszowanie recept, wyrobienie pieczątki lekarza i posługiwanie się nią przy wystawianiu recept;

– upomnienie za kradzież mienia lekarza dyżurnego;

– nagana za usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego;

– nagana za dwukrotną pomoc w przeprowadzeniu zabiegu przerwania

ciąży;

– zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres trzech lat za podrobienie recept i użycie ich jako autentycznych oraz fałszowanie wpisów w książkach przychodu i rozchodu środków odurzających;

– nagana za podrobienie 25 recept lekarskich;

– upomnienie za fałszowanie skierowań na badania laboratoryjne dla członków rodziny;

– nagana i zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu przez okres trzech lat za trudnienie się nielegalną sprzedażą leków przez

internet.

źródło: „Orzecznictwo organów dyscyplinarnych w wybranych zawodach zaufania publicznego”; Piotr Pomianowski, Tomasz Lewiński, Wojciech Kruszyński. 2016 rok.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 40

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8260 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pozwy pielęgniarek – koszty procesu.

2 min czytania
Koszty procesu w sprawach o nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek… W dniu dzisiejszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych podnosi kwestię opłat…
Aktualności

Pielęgniarki - pomoc psychologiczna z urzędu.

1 min czytania
Pomoc dla pielęgniarek Zapytaliśmy czytelników pielegniarki.info.pl czy pielęgniarkom i położnym powinna przysługiwać pomoc psychologiczna z urzędu. Temat wzbudził duże poruszenie. Większość odpowiedzi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
Komentarze