Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek i położnych.

4 min czytania
Aktualności
Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek i położnych.


Wsparcie finansowe dla zakażonych pielęgniarek i położnych

Na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb pielęgniarskich zamieszczono informacje w sprawie zapomóg specjalnych dla zakażonych członków samorządu zawodowego. Poniżej dla przykładu publikuję trzy uchwały okręgowych rad pielęgniarek i położnych we Wrocławiu, Warszawy oraz Krakowa. I tak odpowiednio zapomoga w powyższych izbach wynosi: 1 500, 5 000, 2 500 PLN. Nie wszystkie izby wypłacają przedmiotowe zapomogi. W celu zasięgnięcia informacji o powyższych zapomogach należy kontaktować się z izbą pielęgniarek, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna. 

Zobacz także: Pielęgniarki i położne – jak z waszym zdrowiem psychicznym w pandemii?

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl

Zapomoga dla pielęgniarek i położnych – izba we Wrocławiu – wysokość zapomogi 1 500 PLN 

Uchwała nr 50/2020/VII
Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zapomogi specjalnej, finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS
CoV-2 członka Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ((tj. Dz.U. 2018 poz. 916), uchwala co następuje:

§1.

1. Zapomogę losową, jednorazową, dla zakażonych wirusem SARS CoV-2 członków DOIPiP we Wrocławiu przyznaje DORPiP we Wrocławiu na poniżej określonych zasadach.

a) Pisemny wniosek o zapomogę losową (według wzoru obowiązującego w regulaminie przyznawania zapomóg losowych i socjalnych) członka lub jego pełnomocnika złożony drogą elektroniczną lub bezpośrednio do biura Izby.
b) Zakażenie należy udokumentować dodatnim wynikiem zakażenia wirusem SARS CoV-2
c) Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o nieprzerwanym opłacaniu składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie wniosku na rzecz DOIPiP, potwierdzone przez zakład pracy lub kserokopie dowodów wpłaty w przypadku indywidualnego odprowadzania składek członkowskich.

2. Wysokość zapomogi jest stała i wynosi 1 500,00 zł.

3. Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę ich wpływu przez 3-osobową komisję składającą się z członków Prezydium DOIPiP we Wrocławiu.

4. Zapomoga losowa dla członków zakażonych wirusem SARS CoV-2 przysługuje niezależnie od prawa do uzyskania zapomóg losowych i socjalnych przysługujących członkom z tytułu innych powodów losowych a przyznawanych na podstawie regulaminu obowiązującego w DOIPiP we Wrocławiu – Regulaminu Przyznawania Zapomóg Losowych i Socjalnych, (Uchwała nr 38/2019/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2019 r.), oraz innych źródeł – poza samorządowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zapomoga dla pielęgniarek i położnych – izba w Warszawie – wysokość zapomogi 5 000 PLN 

Uchwała Nr 325 / V / R / 2020

Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 czerwca 2020 r.
 
w sprawie : zmiany uchwały Nr 218/V/R/2020 w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla pielęgniarek/położnych i ich rodzin z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
 
Na podstawie: art. 31 pkt. 5 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011, Nr 174 poz.1038) oraz Regulaminu pomocy socjalnej dla członków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP z dnia 26 marca 2018 r. uchwala się co następuje :
 
§ 1.1 Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ramach pomocy dla członków WOIPiP udziela wsparcia finansowego w wysokości do 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) dla pielęgniarek/położnych, które  w wyniku wykonywanej pracy zawodowej z narażeniem własnego zdrowia i życia zostały(li) zaraż(eni)one wirusem SARS-CoV-2 i zachorują na Covid-19 z koniecznością hospitalizacji.
 
2. Warunkiem uzyskania w/w zapomogi z tytułu zachorowania na COVID-19 jest:
1) przedstawienie karty wypisowej z pobytu szpitalnego potwierdzającej przebyte leczenie spowodowane COVID-19 
2) regularne opłacanie składek członkowskich, 
3) wypełnienie dokumentów o zapomogę zgodnie z regulaminem komisji socjalnej.
 
§ 2.1 Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ramach pomocy dla członków WOIPiP udziela wsparcia finansowego dla pielęgniarek/położnych, które w wyniku wykonywanej pracy zawodowej zostały(li) zaraż(eni)one wirusem SARS-CoV-2 i zachorują na Covid-19, bez konieczności hospitalizacji, leczonych w warunkach domowych, będą rozpatrywane indywidualnie jako zapomoga bezzwrotna podobnie jak inne przypadki chorobowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 
2. Warunkiem uzyskania w/w zapomogi z tytułu zachorowania na COVID-19 jest:
1)  przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę i leczenie,
2) regularne opłacanie składek członkowskich,
3) wypełnienie dokumentów o zapomogę zgodnie z regulaminem komisji socjalnej.
 
§ 3.1 Pielęgniarki i położne, które w wyniku wykonywanej pracy zawodowej zostały(li) zaraż(eni)one wirusem SARS-CoV-2 i przebyły(li) chorobę COVID-19 w warunkach kwarantanny/izolacji bezobjawowo, potwierdzoną tylko wynikiem dodatnim testu lub wynikiem obecności p/ciał nie kwalifikują się do udzielenia wsparcia finansowego z tego tytułu.
 
§ 4.1 O zapomogę można ubiegać się nie później niż w 6 miesięcy od zaistnienia określonego przypadku losowego.
 
2. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Komisja Socjalna.
 
§ 5 Środki finansowe na pokrycie kosztów wskazanych w § 1 pokryte będą zgodnie z odpowiednią pozycją kosztową Planu budżetu WOIPiP na 2020 rok i prowizorium I kw 2021 roku.
 
§ 6 Traci moc Uchwała Okręgowej Rady WOIPiP Nr 218/V/R/2020 z 16 marca 2020 r.
 
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zapomoga dla pielęgniarek i położnych – izba w Krakowie – wysokość zapomogi 2 500 PLN 

Zobacz treść uchwały izby w Krakowie w sprawie zapomogi specjalnej w związku z zakażeniem wirusem SARS-coV-2

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze