Zniesienie daty ostatniego naboru na studia pomostowe.

3 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostoweInterpelacje posłów i senatorówStudia pomostowe
Zniesienie daty ostatniego naboru na studia pomostowe.

Interpelacja nr 3051

do ministra zdrowia

w sprawie wykreślenia daty granicznej możliwości prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

   Szanowna Pani Minister! Na podstawie art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. 182, z 2005 r. Nr 16, poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, poz. 912, Nr 76, poz. 1062, z 2006 r. Nr 15, poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253) kieruję do Pani Minister interpelację w sprawie wykreślenia daty granicznej możliwości prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

   Pismem z dnia 30 listopada 2007 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na prowadzenie w Polsce studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych ponad początkowo przewidziany 2010 r. Powodem tej decyzji było duże zainteresowanie tym rodzajem kształcenia. Przedłużenie rekrutacji na studia pomostowe pozwoli na racjonalniejsze rozłożenie rekrutacji w czasie oraz ułatwi zaplanowanie kształcenia pielęgniarek i położnych bez presji czasu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych.

   W związku z tym koniecznym stała się zmiana art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, mówiący o dacie granicznej studiów pomostowych. Niestety do tej pory tego nie uczyniono.

   W opinii delegatów XXII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zebranego w dniu 11 marca br., ˝Opieszałość urzędników Ministerstwa Zdrowia powoduje, że w obowiązującym porządku prawnym nadal znajduje się zapis dotyczący daty ostatniego naboru na studia pomostowe˝.

   Dlatego też chcę zapytać:

   1. Jakie są przyczyny tego opóźnienia?

   2. Na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem nowelizacji ustawy?

   3. Kiedy projekt nowelizacji zostanie przekazany do konsultacji społecznych?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Maria Nowak

   Warszawa, dnia 5 maja 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 3051

w sprawie wykreślenia daty granicznej możliwości prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Marii Nowak, przekazaną przy piśmie znak: SPS-023-3051/08 z dnia 13 maja 2008 r., w sprawie ostatniej rekrutacji na studia pomostowe, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

   Inicjatywa strony polskiej związana z przedłużeniem możliwości rekrutacji na studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych poza przewidziany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 i z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) rok 2010/2011 została zgłoszona na posiedzeniach komitetu ds. implementacji dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, które odbyły się 30 kwietnia i 29 czerwca 2007 r. Państwa członkowskie wyraziły zgodę na takie przedłużenie, co zostało potwierdzone w protokole ze spotkania (MARKT/D/11594/2007-EN). Jednakże wiążącą odpowiedź w powyższej kwestii Ministerstwo Zdrowia uzyskało pismem z dnia 3 grudnia 2007 r., znak: (MARKT/D3/KM/rh D(2007) 17264.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, iż projekt przygotowanej w zeszłym roku nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uwzględniał zniesienie zapisu ograniczającego możliwość kształcenia pomostowego. Przedmiotowy projekt został, w wyniku zmian rządu RP, wstrzymany na etapie uzgodnień zewnętrznych. Obecnie przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia nowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z obowiązującym planem prac legislacyjnych rządu, stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów w II półroczu 2008 r. i skierowany do dalszych prac legislacyjnych. Przedmiotowy projekt, tak jak i poprzedni, będzie przekazany do uzgodnień zewnętrznych, w tym do organizacji społecznych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Twardowski

   Warszawa, dnia 2 czerwca 2008 r.

Zobacz także:

Aktualności według działów – studia pomostowe

Aktualności według działów – dofinansowane studia pomostowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych – STUDIA POMOSTOWE

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Dofinansowne studia pomostowe 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

Prezentacja na mapie Polski uczelni kształcących na dofinansowanych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2008/2009.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Prezent idealny dla pielęgniarek i położnych.

1 min czytania
Gadżety dla pielęgniarek i położnych Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli masz w rodzinie pielęgniarkę lub położną i szukasz dla…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
Komentarze