Zobacz jak to się skończyło… Jak to w Czeskiej Republice z ukraińskimi pielęgniarkami było. Tam rząd stworzył "autorski program", mający na celu zaproszenie do pracy setek ukraińskich pielęgniarek.

2 min czytania
Aktualności

 

Jak to w Czeskiej Republice z ukraińskimi pielęgniarkami było. Tam rząd stworzył "autorski program", mający na celu zaproszenie do pracy setek ukraińskich pielęgniarek.

Odpowiedź na interpelację w sprawie braków kadrowych pielęgniarek i personelu średniego

(…)

W odniesieniu do pytania nr 3 uprzejmie informuję, że na bieżąco analizujemy rozwiązania w kwestii niedoborów kadr medycznych stosowane w innych krajach, jednak z uwagi na odmienne regulacje prawne i organizacyjne w poszczególnych krajach nie zawsze jest możliwość bezpośredniego przeniesienia ich na grunt polski. Republika Czeska zmaga się z problemem niedoboru kadr medycznych, podobnie jak Polska, jednak w tym przypadku skala problemu jest wprost proporcjonalna do wielkości i zaludnienia kraju, co automatycznie przekłada się na mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników medycznych pochodzących z krajów trzecich. Dla przykładu można podać, iż na koniec 2017 roku w czeskich szpitalach regionalnych było zatrudnionych 63 lekarzy z zagranicy, z czego 16 z Ukrainy.

W przypadku pielęgniarek sytuacja jest podobna. W 2016 r. Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej stworzyło autorski projekt, polegający na zaproszeniu m.in. pielęgniarek ukraińskich. Początkowo przyjechało jedynie 17 pielęgniarek, następnie kolejnych 20. Jednak należy mieć świadomość, że tam również nie zrezygnowano z dosyć wymagającego i restrykcyjnego procesu nostryfikacji dyplomów, analizowania i przetwarzania wniosków oraz uznawania kwalifikacji. Osoby biorące udział w projekcie są kierowane do poszczególnych szpitali, wykonując jednak wyłącznie prace pomocnicze i ucząc się języka. Dopiero po roku takiej praktyki i spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków, a także zdaniu w języku czeskim egzaminu kwalifikacyjnego w Ministerstwie Zdrowia, osoby te mogą podjąć obowiązki pielęgniarki opieki ogólnej. Czeskie Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu planowało ściągnięcie do kraju do 300 pielęgniarek z Ukrainy. Jest to jednak liczba dosyć mała, biorąc pod uwagę fakt, iż każdego roku czeskie wyższe uczelnie opuszcza średnio ponad 1500 pielęgniarek (w 2014 r. było to 1600 osób).

Należy zaznaczyć, że powyższy projekt, pomimo że zainicjowany przez rząd, opiera się przede wszystkim na współpracy między szkołami kształcącymi pielęgniarki na Ukrainie i w Republice Czeskiej (Uniwersytet Karola). Osoby zainteresowane projektem już w trakcie nauki na Ukrainie przygotowują się do podjęcia pracy w Czechach, ucząc się m.in. języka i kultury kraju przyjmującego.

Należy zaznaczyć, że w przypadku Polski zapotrzebowanie na kadry pielęgniarskie jest dużo wyższe niż w Czechach, co wymusza rozważenie wprowadzenia nieco innych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia jest na etapie rozważania optymalnych, dostosowanych do warunków polskich, a jednocześnie zgodnych z przepisami unijnymi, ścieżek postępowania w kwestii zagospodarowania pielęgniarek z krajów trzecich w systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo informuję, że Ministerstwo Zdrowia, obok innych resortów, bierze udział w Zespole ds. społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej, który koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego zadaniem jest opracowanie nowej polityki migracyjnej Polski, która w efekcie powinna doprowadzić do wprowadzenia w życie szeregu ułatwień ukierunkowanych na cudzoziemców, co również będzie miało przełożenie na zmniejszenie niedoborów kadr medycznych.

(…)

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
sekretarz stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
Warszawa, 24-04-2018

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7912 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Komentarze