Zobacz jakie są uzgodnienia Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.

2 min czytania
Aktualności

Sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia
 
– wyciąg –
 
 
W zakresie dotyczącym zasad zatrudniania strona społeczna podkreślała przede wszystkim konieczność realizacji następujących postulatów:

1. opracowania norm zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących pielęgniarek,

2. określenia zasad finansowania kształcenia, w tym kształcenia podyplomowego,

3. zabezpieczenia wyposażenia miejsc pracy poszczególnych zakładów (należy określić poszczególne typy zakładów, oddziałów i sprzętu, jaki musi się w nich znajdować; sprzęt ten powinien być zakupiony ze środków publicznych tak, aby każdy z zakładów, który tego wymaga dysponował takim sprzętem),

4. opracowania wartościowania stanowisk pracy, które obrazowałoby wszystkie zagrożenia, na jakie narażony jest pracownik,

5. stworzenie osłon socjalnych oraz gwarancji pracowniczych w przypadku upadłości lub likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

6. wprowadzenia płatnego 14 – dniowego urlopu szkoleniowego rocznie dla lekarzy (z wyjątkiem stażystów),

7. uznania czasu dyżuru medycznego za czas pracy oraz utrzymania obowiązujących norm czasu pracy,

8. wprowadzenia regulacji ustawowej określającej, mechanizm umożliwiający negocjowanie corocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych działach publicznej służby zdrowia.Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreśliła, że środowisko oczekuje, iż w trybie pilnym wprowadzony zostanie do prawodawstwa polskiego 'Katalog uprawnień socjalnych dla pielęgniarek i położnych w Polsce’, przyznający osobom wykonującym te zawody następujące uprawnienia:

– do urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia,

– do urlopu szkoleniowego gdyż, pielęgniarka i położna w czasie wykonywania zawodu stale musi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,

– do objęcia pielęgniarek i położnych bezpłatna opieką profilaktyczną w szerokim zakresie,

– do wcześniejszych emerytur na wskazanych stanowiskach pracy,

– do zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego o 10 dni raz na dwa lata, po pięciu latach nieprzerwanej pracy,

– do zwrotu kosztów kształcenia podyplomowego, warunkowanego wykonywanymi zadaniami, w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów kształcenia,

– do zwolnienia z podatków, o kwoty wydatkowane przez pielęgniarkę i położną na kształcenie podyplomowe,

– do zwrotu kosztów przejazdu związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych,

– do nagród za wybitne, nowatorskie osiągnięcia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa przyznawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

– płatnych dni wolnych od pracy z okazji Dnia Pielęgniarki – 12 maja i Dnia Położnej – 8 maja.

Zestawienie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych brutto za rok 2005 oraz postulowanych przez stronę społeczną- docelowych minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.
 
Zobacz także:
 
 
 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8294 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze