Zobacz komentarz redakcyjny do informacji po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia.

5 min czytania
Aktualności

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dn.08.02.2008r.

Tomasz Kaczmarek                                                       Poznań 09.02.2008

Członek NRPiP                                                                                                                           

Dnia  8.02.2008r. w Departamencie Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie związane z planowanym uruchomieniem przez Ministra Zdrowia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,mającego na celu wybór organizatorów kształcenia ,którzy będą prowadzić szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w roku 2008.

Przedmiotem tego spotkania było określenie kryteriów wyboru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ,chcących prowadzić specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa.

Departament reprezentowały Dyrektor Beata Cholewka oraz Z-ca Dyrektora Jolanta Skolimowska.

Przedstawicielami NRPiP byli :p.Halina Głuchowska oraz Tomasz Kaczmarek.

Ponadto w zebraniu czynny udział brali pracownicy Ministerstwa Zdrowia z wydziałów: finansowego, zamówień  publicznych oraz prawnego. CKPPiP reprezentowała p.Elżbieta Dudek.

Z ramienia OZZPiP głos zabierała p.Iwona Borchulska.

Strona rządowa zaproponowała jako kryterium cenę specjalizacji ustaloną przez danego organizatora/ z określeniem górnego pułapu do 5500zł/ oraz dziedzinę specjalizacji uznaną jako priorytetową.

Strona samorządowa zaproponowała ustalenie dodatkowych kryteriów,które zostały nazwane roboczo „jakościowymi” i miałyby obejmować nie więcej niż 20%  oceny ogólnej organizatora ustalanej przez komisję przetargową po otwarciu ofert.Kryterium jakościowe miałoby m.in. dotyczyć przedstawianych przez oferentów:

a)  opinii Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych-właściwych ze względu na obszar działania danego organizatora-na temat jakości dotychczasowych szkoleń pielęgniarek i położnych prowadzonych na terenie danej OIPiP przez tego organizatora

b)  oświadczeń  wystawianych przez CKPPiP dotyczących procentowej zdawalności pielęgniarek i położnych przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego-po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego u danego organizatora

Ponadto strona samorządowa wnioskowała ,aby umowa na szkolenie zawarta między Ministerstwem Zdrowia a danym organizatorem zawierała klauzulę uniemożliwiającą temu ostatniemu np.żadanie dodatkowych opłat od specjalizantek  czy zmuszanie ich do samodzielnego poszukiwania placówek stażowych.

Strona rządowa uznała powyższe  oczekiwania samorządowe za zasadne i postanowiła je przekazać do wydziału prawnego,w celu ustalenia czy takie propozycje są zgodne z przepisami  i czy istnieje możliwość ustalenia kar finansowych dla organizatorów,które określone umową powstrzymywałby ich  przed jakimikolwiek manipulacjami.

Strona rządowa poruszyła także istotną kwestię nie zdawania egzaminu państwowego przez uczestników dotychczasowych specjalizacji dotowanych przez Ministra Zdrowia: i to ze względu na niepowodzenie egzaminacyjne/mimo kilkakrotnego podchodzenia do testu/ ,ale i także z powodu całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w takim egzaminie!

Uczestnicy zebrania zgodzili się ,że należy poszukać rozwiązań prawnych /np.indywidualne umowy między organizatorem a uczestnikiem szkolenia lub między uczestnikiem a Min.Zdr./,które zapobiegałyby marnowaniu środków publicznych przeznaczonych na edukację pielęgniarek i położnych.

Strona  rządowa poinformowała ponadto uczestników zebrania,że dofinansowanie obejmie 1800 miejsc szkoleniowych o kwocie nie większej niż 4215zł /uczestnika.

Uczestnicy zebrania wypracowali priorytety specjalizacyjne w oparciu o materiały przygotowane przez:

a)       Okregowe Rady Pielęgniarek i Położnych

b)       NRPiP

c)       OZZPiP

d)       Ministerstwo Zdrowia

e)       Urzędy Marszałkowskie

f)        CKPPiP

Brano pod uwagę ,oprócz przesłanych zapotrzebowań danego województwa-także ilości specjalistów z danej dziedziny już obecnych w systemie ,a także fakt czy w danym województwie jakiś organizator posiada zatwierdzony przez CKPPiP program nauczania.

Wypracowane przez zebranych zestawienie priorytetowych dziedzin specjalizacyjnych zostanie przesłane do informacji NRPiP po opracowaniu przez pracownika Departamentu.

Z poważaniem

Tomasz Kaczmarek

źródło informacji: strona internetowa Naczelnej Izby PiP

——————————————————————————————

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Propozycje samorządu zawodowego zgłoszone podczas spotkania poświęconemu omówieniu procedury wyłaniania organizatorów prowadzących szkolenia specjalizacyjne należy niestety uznać zdecydowanie za chybione. Często zastanawiam sie nad brakiem skutecznej działalności naszego samorzadu zawodowego na rzecz 200 tys. korporacji zawodowej. Niestety, informacje z przebiegu spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele samorządu ukazują przyczyny takiego stanu rzeczy. Przypominam, że zdecydowanie sprzeciwiałem się na stronach Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej sytuacji braku określenia górnej granicy odpłatności za specjalizacje dofinansowane z budżetu państwa. Samorząd milczał przez lata w tej kwestii.

Teraz kiedy ustalono górną granicę odpłatności za dofinansowywane specjalizację, samorząd zgłasza uwagi. Niestety można je zaliczyć do tzw. “radosnej twórczości”. Aby to wykazać,  przeanalizujmy zgłoszone propozycje. Poniżej cytuję fragment omawianej notatki:

“Strona samorządowa zaproponowała ustalenie dodatkowych kryteriów, które zostały nazwane roboczo „jakościowymi” i miałyby obejmować nie więcej niż 20%  oceny ogólnej organizatora ustalanej przez komisję przetargową po otwarciu ofert. Kryterium jakościowe miałoby m.in. dotyczyć przedstawianych przez oferentów:
a)   opinii Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych-właściwych ze względu na obszar działania danego organizatora-na temat jakości dotychczasowych szkoleń pielęgniarek i położnych prowadzonych na terenie danej OIPiP przez tego organizatora
b) oświadczeń  wystawianych przez CKPPiP dotyczących procentowej zdawalności pielęgniarek i położnych przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego- po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego u danego organizatora.”

Propozycja zawarta w punkcie a) jest kuriozalna. Dlaczego? Bo przedstawiciele samorzadu powinni zdawać sobie sprawę, że Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych lub podmioty przez nie utworzone także są uczestnikami przedmiotowych postępowań przetargowych.  Propozycja samorzadu zmierza w takim kierunku, że jeden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany uzyskać opinię wystawioną przez inny podmiot uczestniczący w tym samym postępowaniu przetargowym. Ciekawe kto będzie wydawał opinię “na temat jakości dotychczasowych szkoleń” prowadzonych przez Okręgową Izbę PiP?

Propozycja zawarta w punkcie b) jest conajmniej dyskusyjna. Jaka wiedza upoważnia przedstawicieli samorządu zawodowego do wydawania poglądu o zależności  “procentowej zdawalności pielęgniarek i położnych” a “jakością” szkoleń prowadzonych przez danego organizatora? Jak silna jest to zależność?

Panie Tomaszu! Propozycje zgłaszane na forum publicznym powinny przed ich zgłoszeniem zostać poddane gruntownej analizie. W przeciwnym wypadku ośmieszają naszą grupę zawodową.

Mariusz Mielcarek
 
 
Zobacz także:

SPECJALIZACJA

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7907 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość wyboru kilku dyżurów.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Poszukiwana pielęgniarka do stałej współpracy na oddział chirurgii ogólnej w Łodzi. Wynagrodzenie: 70 PLN brutto/godzinę Umowa: umowa zlecenie lub…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki dla pielęgniarek – minister w sejmie nic nie powie, ale napisze.

2 min czytania
Sejm o ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Poseł Krystyna…
Komentarze