Związek pielęgniarek: dysproporcje płacowe w ustawie deprecjonują. Naszego autorstwa nie!

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek: dysproporcje płacowe w ustawie deprecjonują. Naszego autorstwa nie!

Oświadczenie prezydium zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Poniżej przytaczamy zdumiewający fragment stanowiska OZZPiP z dnia 23 sierpnia 2022 roku. Stanowisko dotyczy problemów z realizacją podwyżek po 1 lipca 2022 roku.

Cytujemy fragment przedmiotowego stanowiska:

Przypominamy, że ozzpip reprezentuje każdą z grup pielęgniarek i położnych określonych w załączniku do ustawy, bez względu na posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – tak na szczeblu centralnym jak i na szczeblach regionalnych – nigdy nie wyrażał zgody na takie zróżnicowanie płac, jakie wprowadzono ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Również Forum Związków Zawodowych (do którego należy nasz Związek), jako jedyna centrala związkowa, od samego początku zgłaszało zastrzeżenia do projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Zdrowia i nigdy nie zaakceptowało jego brzmienia.

Nie ma podpisów ani FZZ, ani OZZPiP pod Stanowiskiem Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. (w czasie, gdy stanowisko to było tworzone i podpisywane – pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne protestowały w Białym Miasteczku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów).

Zdaniem Związku poziom wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w grupie 5 i 6 jest zbyt niski wobec poziomu odpowiedzialności i wagi wykonywanej przez nich pracy, a powstałe dysproporcje deprecjonują wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia, posiadanie specjalizacji oraz wieloletnie doświadczenie.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nigdy nie akceptował wprowadzonych przez ustawodawcę zmian we wskazanym zakresie, reprezentuje każdą z grup pielęgniarek i położnych określonych w załączniku do ustawy, bez względu na posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

źródło – ozzpip.pl

Tyle przedmiotowe stanowisko, we fragmencie dotyczącym dysproporcji płacowych pomiędzy pielęgniarkami i położnymi zaszeregowanymi w obowiązującej od 1 lipca br. siatce płac.

Komentarz Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

W obowiązującej siatce płac podzielono pielęgniarki i położne na 3 grupy, przypisując im poniższe współczynniki pracy oraz minimalne wynagrodzenia zasadnicze.

Grupa 2 – 1,29 czyli 7304 PLN
Grupa 5 – 1,02 czyli 5775 PLN
Grupa 6 – 0,94 czyli 5322 PLN

Różnica pomiędzy grupą 6 a 2 wynosi 1982 PLN. Na samym wynagrodzeniu zasadniczym.

Związek OZZPiP powyżej podkreśla, że „nigdy nie wyrażał zgody na takie zróżnicowanie płac, jakie wprowadzono ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Taką siatkę płac pielęgniarek i położnych forsował OZZPiP

Zobaczmy w takim razie jakie zróżnicowanie w wynagrodzeniach zasadniczych postulował OZZPiP w projekcie siatki płac, którą przedstawili w dniu 23 października 2021 roku organizatorzy białego miasteczka.

Pielęgniarki i położne podzielono na 5 grup, którym przypisano trzy wysokości współczynników pracy.

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

– współczynniki pracy obowiązujące od 01-10-2021 r. – 1,19

Pielęgniarka albo położna z tytułem zawodowym licencjat, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia; Pielęgniarka albo położna z prawem do wykonywania zawodu uzyskanym na poziomie średniego wykształcenia, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie;

– współczynniki pracy obowiązujące od 01-10-2021 r. – 1,02

Pielęgniarka, położna z tytułem zawodowym na poziomie magisterskim

– współczynniki pracy obowiązujące od 01-10-2021 r. – 1,02

Pielęgniarka, położna z tytułem zawodowym na poziomie licencjackim

– współczynniki pracy obowiązujące od 01-10-2021 r. – 0,92

Pielęgniarka albo położna z prawem do wykonywania zawodu uzyskanym na poziomie średniego wykształcenia, który nie posiada tytułu specjalisty w swojej dziedzinie lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jednak posiada co najmniej 10 lat pracy w zawodzie

– współczynniki pracy obowiązujące od 01-10-2021 r. – 0,92

Podsumujmy: Grupa najwyższa pielęgniarek i położnych w projekcie związku pielęgniarek z dnia 23 października 2021 roku ma przypisany współczynnik pracy – 1,19. Najniższa grupa – 0,92.

Jak to się ma do wysokości wynagrodzeń zasadniczych? Odpowiednio: 6 738,41 oraz 5 209,52 PLN.

Dysproporcja w wynagrodzeniu minimalnym wynosi – 1 528,89 PLN.

Wnioski: OZZPiP totalnie krytykuje ministra zdrowia za dysproporcje płacowe sięgające 1982 PLN. Natomiast ten sam związek forsuje dysproporcję w wysokości 1 528 PLN.

Zdumiewający jest fakt, że różnica w wynagrodzeniach sięgająca prawie 2 tys. PLN jest dla związku „deprecjonująca wykształcenie wyższe na poziomie I stopnia oraz wieloletnie doświadczenie”. Natomiast różnica ponad 1,5 tys. PLN jest dla związku akceptowalna.

Powyższe uwarunkowania płacowe mają miejsce wobec pielęgniarek i położnych, które wykonują ten sam zakres obowiązków zawodowych. Takie stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych deprecjonuje osoby z długoletnim stażem zawodowym oraz ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 90

Bądź pierwszym, który oceni wpis

703 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowaUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka specjalistka a profilaktyka przeciwodleżynowa.