Związek pielęgniarek OZZPiP skłóca pielęgniarki.

3 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacUprawnienia pielęgniarek
Związek pielęgniarek OZZPiP skłóca pielęgniarki.

Związek pielęgniarek OZZPiP dzieli pielęgniarki wbrew realiom wykonywania praktyki zawodowej

Od 2016 roku redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych ukazuje fatalne skutki dzielenia personelu pielęgniarskiego na grupy. Pierwszy absurdalny podział był autorstwa związku pielęgniarek. Ministerstwo ten podział wpisało do ustawy. Podział na 3 grupy. Obecny podział w siatce płac jest autorstwa ministra zdrowia. Niestety związek pielęgniarek po latach dyskusji w przedmiotowej sprawie przesłał do sejmu własny projekt siatki płac. Widać, że ponad 7-letnia dyskusja w środowisku pielęgniarskim nie zaskutkowała opamiętaniem związkowców. Nadal brną w absurdalny podział…

W niniejszym artykule redakcyjnym ukażemy skutki podziału pielęgniarek na przykładzie jednej ze specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Mowa o pielęgniarstwie w anestezjologii i intensywnej terapii. Otóż realia wykonywania praktyki zawodowej w tym obszarze świadczeń zdrowotnych nijak się mają do zaproponowanego przez związek podziału.

Związek proponuje podział pielęgniarek na:

– z tytułem magistra i specjalisty,

– z tytułem magistra, tytułem specjalisty,

oraz na pielęgniarki z tytułem licencjata, ze średnim wykształceniem.

Zobaczmy jakie fatalne skutki ma powyższy podział pielęgniarek na system wynagradzania personelu pielęgniarskiego wykonującego świadczenia w oddziałach AiIT.

Spójrzmy zatem prawdzie w oczy…

Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka zatrudniona w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii? Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarka anestezjologiczna to: pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Czy w powyższej definicji pielęgniarki anestezjologicznej zapisano „coś” o osobie z tytułem magistra i jednocześnie z tytułem specjalisty? Odpowiedź brzmi NIE! Zatem dlaczego minister zdrowia dokonał podziału pielęgniarek wbrew realiom wykonywania praktyki zawodowej w oddziałach AiIT? Dlaczego obecnie związek pielęgniarek zbiera podpisy pod projektem ustawy własnego autorstwa, w której podzielił pielęgniarki na grupy wbrew realiom wykonywania praktyki zawodowej w oddziałach AiIT?

Mało tego, uzasadnione są kolejne pytania do pani Krystyny Ptok…

Dlaczego związek pielęgniarek OZZPiP w kontekście wymogów kwalifikacyjnych dla pielęgniarki anestezjologicznej, w kontekście własnej propozycji siatki płac, nie uwzględnił osoby, która „ukończyła kurs kwalifikacyjny”? Dlaczego nie uwzględnił osoby, „w trakcie specjalizacji”?

Powyższa problematyka w całej okazałości ukazuje absurdalność zaproponowanego podziału pielęgniarek w siatce płac autorstwa OZZPiP. Po pierwsze: jest oderwana od realiów wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarek na oddziałach AiIT. Po drugie: różnicuje pielęgniarki posiadające takie same kompetencje zawodowe względem wynagrodzenia. Po trzecie: skłóca personel pielęgniarski oddziałów AiIT.

Należy dodatkowo podkreślić, że obecnie na oddziale AiIT świadczenia może wykonywać pielęgniarka bez specjalizacji i bez kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Tak stanowi rozporządzenie ministra zdrowia – „pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 215 oraz z 2007 r. poz. 1133) dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r”.

Wobec powyższego całkowicie niezrozumiałe jest dlaczego związek pielęgniarek proponuje kominy płacowe (ponad 2 tys. PLN) pomiędzy pielęgniarkami wykonującymi ten sam zakres obowiązków i posiadającymi te same uprawnienia zawodowe.

Pielęgniarka: Dość dzielenia! Wykonujemy taką samą pracę…

Dlatego ponad 2,3 tys. pielęgniarek wyraziło swój sprzeciw wobec siatki płac autorstwa związku pielęgniarek i położnych. Formą sprzeciwu jest petycja do pani Krystyny Ptok…

Jak skutecznie podpisać petycję do przewodniczącej związku pielęgniarek? Po pierwsze zapoznać się z jej treścią. Petycja została zamieszczona w serwisie internetowym, który jest dedykowany dla zbierania podpisów obywateli pod petycjami – petycjeonline.com.

Petycję można podpisać tylko przez Internet. Dlatego procedura podpisania petycji wymaga skorzystania ze skrzynki mailowej

Warto podkreślić, że petycję można podpisać także anonimowo. Wtedy dane osoby podpisującej petycję nie będą dostępne w Internecie. Aby skorzystać z tej opcji należy przy adnotacji: „Pokaż mój podpis publicznie online” – zaznaczyć „NIE”. Podpis zostanie zaliczony. Natomiast na liście podpisów zostanie zamieszczona adnotacja: „Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w Internecie”. I jeszcze jedna uwaga. Petycję podpisać mogą nie tylko pielęgniarki i położne. Każdy obywatel.

Po kliknięciu PODPISZ na adres e-mali, który podaliśmy przy danych osobowych, przez serwis petycjeonline.com zostanie wysłana automatycznie wiadomość, zwierająca link. W celu zakończenia procedury podpisania petycji należy w ten link kliknąć. Brak kliknięcia w powyższy link spowoduje, że nasz podpis nie zostanie zaliczony. Utracony!

W jakim miejscu podpisać petycję? Petycję podpisujemy na portalu petycjeonline.com. Aby podpisać petycję należy kliknąć w poniższą grafikę i wtedy zostaniemy przeniesieni do treści petycji.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 40

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze
×
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Kolejne pielęgniarki zdawały egzamin specjalizacyjny.