Związek pielęgniarek podpisał siatkę płac.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Związek pielęgniarek podpisał siatkę płac.

Związek pielęgniarek autorem projektu siatki płac pielęgniarek

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych podpisał się pod siatką płac pracowników ochrony zdrowia, autorstwa związków zawodowych, zrzeszonych w tzw. Porozumieniu Zawodów Medycznych (PZM). Więcej informacji w powyższym zakresie napisałem w artykule pt. Związek pielęgniarek zreanimował trupa.

Porozumienie zrzeszało 13 związków zawodowych:

Polski Związek Logopedów

Porozumienie Dietetyków,

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP,

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

Ogólnopolski Związek Zawodowy „Fizjoterapia”,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii.

Te związki wypracowały obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Jego załącznik stanowiła siatka płac pielęgniarek i położnych.   

Związkowy podział pielęgniarek i położnych

Pod siatką płac podpis złożyła przewodnicząca OZZPiP pani Lucyna Dargiewicz. 

Pani przewodnicząca rozesłała pismo do zakładowych organizacji związku pielęgniarek i położnych w którym informowała: 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że wobec ogromnych rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami strony związkowej dotyczącymi wprowadzenia zapisów ustawowych związanych z wprowadzeniem gwarancji najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a propozycję wypracowaną przez Ministerstwo Zdrowia strona społeczna postanowiła opracować własny projekt ustawy, który będzie zgodny z oczekiwaniami pracowników… (…)

Strona społeczna rozpoczyna obecnie akcję zbierania podpisów poparcia ze strony pracowników dla tego projektu, zatem proszę o zapoznanie się z jego treścią i o ewentualne poparcie projektu ustawy. Liczba zebranych podpisów będzie dodatkowym argumentem w trakcie negocjacji  z Rządem RP.  

I teraz najważniejsze. Jaki podział pielęgniarek i położnych podpisał i firmował OZZPiP?

Powyższy podział dzielił pielęgniarki i położne na 3 grupy:

1. pielęgniarka i położna bez specjalizacji,

2. pielęgniarka i położna ze specjalizacją,

3. pielęgniarka i położna z tytułem magistra ze specjalizacją.

Pielęgniarki i położne! Nie podpisujcie projektu ustawy autorstwa PZM

Przez wiele miesięcy redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych samotnie krytykowała projekt ustawy o wynagrodzeniach autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. “Osądzano nas od czci i wiary”! Zarzucano jątrzenie… 

Na fanpage PZM zamieszczono informację: 

Nieścisłości związane z OZZPiP:

W przypadku spotkania się z informacją o “zakazie składania podpisów” lub inną negatywną odpowiedzią po przyjściu z projektem ustawy i tabelą do kogoś z OZZPiP, proszę przedstawić pismo przewodniczącej OZZPiP pani Lucyny Dargiewicz. (to pismo do zakładowych organizacji OZZPiP cytujemy powyżej – przypis redakcji portalu).  

Pod projektem przedmiotowej ustawy zebrano ponad 100 tysięcy podpisów. Zapewne także pielęgniarek i położnych.  Ustawy, która w sposób szczególny deprecjonowała zawody pielęgniarki i położnej. Także względem innych zawodów medycznych.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko: podział pielęgniarek w rządowym projekcie ustawy o wynagrodzeniach, odpowiada… oczekiwaniom społecznym

Dlaczego związek pielęgniarek promował podział pielęgniarek, który nie brał pod uwagę doświadczenia zawodowego. Dlaczego związek agitował pielęgniarki za projektem siatki płac, która nie ma nic wspólnego z realiami wykonywania praktyki pielęgniarskiej. 

Warto zacytować wypowiedź jednego z posłów, który odniósł się do rządowego projektu ustawy, ale jego opinia dotyczy przez analogię, także projektu siatki płac autorstwa związków zawodowych (PZM).

Naszym zdaniem bardzo ważny jest poziom wykształcenia, dyplom, ale ważne jest również przygotowanie i doświadczenie zawodowe, dlatego też trzeba przyjąć, że pewna grupa pielęgniarek i położnych wtedy,  kiedy  się  kształciła,  nie  miała  możliwości zdobycia wyższego wykształcenia i uzyskania dyplomu, dlatego byłyby one pokrzywdzone w nadchodzącym okresie przy określaniu wynagrodzenia.

Poseł Kazimierz Kotowski

Niestety podział pielęgniarek i położnych zaproponowany przez PZM i zaakceptowany przez OZZPiP to był szalony błąd. Błąd, który wykorzystała wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek- Żelazko, mówiąc na posiedzeniu sejmu, w dniu 8 czerwca 2017 r.:

Kolejne pytanie dotyczyło grup pielęgniarek, były zastrzeżenia do grup pielęgniarek. Szanowni państwo, powołujecie się na projekt obywatelski, a w projekcie obywatelskim w taki sam sposób są ujęte poszczególne kategorie pracowników medycznych, w tym również pielęgniarek. I pod tamtym projektem pielęgniarki się podpisały. W związku z powyższym uważamy, że odpowiada to oczekiwaniom społecznym.

Powyższe słowa pani wiceminister zdrowia to siarczysty plaskacz w policzek działaczy związku pielęgniarek i położnych. 

Wielu nadal będzie pisać: Mielcarek kłamie. Jątrzy. Najważniejsza jest teraz jedność środowiska zawodowego. 

Myślę sobie, że w powyższej sytuacji, w manifestacji zapowiadanej na 11 września 2021 roku, nie powinna uczestniczyć żadna pielęgniarka i położna.  Brak pielęgniarek na ulicach Warszawy w dniu 11 września, powinien być swoistym wotum nieufności wobec związku pielęgniarek i położnych oraz innych związków działających w ochronie zdrowia. 

Nie ma zgody na podział pielęgniarek i położnych na lepsze i gorsze. Nie ma zgody na różnicowanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, wykonujących ten sam zakres zadań. Nie ma zgody na zrównanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z sekretarkami i opiekunami medycznymi. Nie ma zgody na dyskryminację pielęgniarek przez związki zawodowe. Nie ma zgody na dalszą deprecjację naszych zawodów. 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 521

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7239 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Takie pielęgniarki powinny być eliminowane.

2 min czytania
Pielęgniarki zamieszane w przestępczy proceder Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji – na terenie województw śląskiego, lubelskiego i pomorskiego – zatrzymali 14…
AktualnościNowa siatka płac

MZ – podział pielęgniarek na grupy nie jest siatką płac.

3 min czytania
Wynagrodzenie pielęgniarek określone w ustawie nie jest siatką płac W dzisiejszym niedzielnym artykule Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pragnę się podzielić z…
AktualnościPielęgniarki w pandemii

Przestępczy proceder pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarki przestępcami Media od kilku tygodni informują o sprawie pielęgniarek z Kalisza, które zhańbiły zawód pielęgniarki – zawód zaufania publicznego. Trzy pielęgniarki…
Komentarze