Związek pielęgniarek – wyższa grupa od razu po podniesieniu kwalifikacji.

3 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płac
Związek pielęgniarek – wyższa grupa od razu po podniesieniu kwalifikacji.

Związek pielęgniarek o wynagrodzeniu w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych

W projekcie ustawy autorstwa pani Krystyny Ptok skierowanej do sejmu napisano:

4. „Podmiot leczniczy jest zobowiązany ustalić na nowo wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który po dniu 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy. W takim przypadku ustalenie na nowo wynagrodzenia zasadniczego, następuje od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez pracownika kwalifikacji stanowiących podstawę zaliczenia do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy”.

Można powiedzieć, że brzmi nieźle. Nawet bardzo dobrze. Ale…

Zapisy w ustawie pani Krystyny Ptok nie dają żadnych gwarancji dla pielęgniarek i położnych

Pierwsza kwestia – kto będzie decydował, że dana „pielęgniarka uzyskała kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy”. Pracodawca może przecież zdecydować, że uzyskane przez pielęgniarkę kwalifikacje zawodowe „nie skutkują zaliczeniem do grupy zawodowej o wyższym współczynniku”.

To radosna twórczość legislacyjna związku OZZPiP. Jedynym skutkiem powyższego zapisu będzie lawina kolejnych interpretacji i spraw sądowych. Taki zapis nie jest żadną gwarancją dla pielęgniarek i położnych!

Czy autor tego zapisu miał świadomość realiów wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarek?

Pielęgniarka systemu a projekt ustawy autorstwa OZZPiP

Przeanalizujmy jakie kwalifikacje są wymagane od pielęgniarki systemu, zapisane w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

„Pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym”.

Omówimy przykład dwóch pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Obie mają ten sam zakres obowiązków oraz odpowiedzialności zawodowej! Wysokość wynagrodzenia odnosimy do projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek – stawki zaproponowane od 1 lipca 2023 roku oraz do nowego ust. 4 w art. 3a.

Pielęgniarka nr 1 – posiada specjalizację. Grupa 5 – wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2023 – 7 552 PLN. W październiku 2023 uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Przechodzi do grupy 2 – wynagrodzenie zasadnicze od listopada 2023 roku – 8 186 PLN.

Pielęgniarka nr 2 – posiada ukończony kurs kwalifikacyjny. Grupa 6 – wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2023 – 6 917 PLN. W październiku 2023 uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pielęgniarstwo. Według projektu OZZPiP nie kwalifikuje się do wyższego współczynnika pracy. W kolejnych latach uzyskuje tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne. Według projektu OZZPiP nie kwalifikuje się do wyższego współczynnika pracy.

Różnica pomiędzy tymi pielęgniarkami na koniec roku 2023 wynosić będzie ponad 2 tys. PLN. Pielęgniarkami, które posiadają te same kompetencje zawodowe. Wyższe wykształcenie. Przy założeniu, że mają po 7 dyżurów nocnych, 48 godzin pracy w niedziele i dni wolne oraz 20% dodatek stażowy.

Ponad to warto zadać sobie retoryczne pytanie: gdzie jest zapisany wymóg posiadania przez pielęgniarkę systemu wykształcenia wyższego? Dlaczego posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa związek premiuje wyższym wynagrodzeniem a magistra na innych kierunkach nie?

Powyższe to kolejny argument dla weta projektu ustawy przygotowanej przez panią Krystynę Ptok.

Pielęgniarka POZ a projekt ustawy autorstwa pani Krystyny Ptok

Przeanalizujmy kolejny przykład jednej z pielęgniarek, tym razem w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty, albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

Do pracy w przychodni lekarza rodzinnego w dniu 1 sierpnia 2023 roku zostaje przyjęta pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Po jego zakończeniu według projektu ustawy przygotowanego przez związek pielęgniarek – OZZPiP ta pielęgniarka nie kwalifikuje się do wyższego współczynnika pracy, chociaż podniosła swoje kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie nowych kompetencji zawodowych.

To kolejny przykład na absurdalne zapisy w projekcie ustawy przygotowanej przez związek pielęgniarek.

Podpisz weto dla projektu ustawy OZZPiP

Musimy postawić stanowcze weto dla projektu autorstwa pani Krystyny Ptok. Temu służy petycja skierowana do przewodniczącej OZZPiP.

Jaka jest treść petycji oraz w jaki sposób ją skutecznie podpisać (także anonimowo) piszemy w artykule, który jest dostępny po kliknięciu w poniższą grafikę.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 28

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7787 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Izba pielęgniarek pisze zadziwiające stanowisko.

3 min czytania
Decydenci mają nowe pomysły w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek a izba pielęgniarek pisze stanowiska – zdumiewające Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie za wyższe wykształcenie 400 PLN większe.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki Zakres obowiązków: Opieka nad pacjentami zakładu. Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poseł walczy o ich płace. Zapomniał o jednym.

4 min czytania
W sejmie o wynagrodzeniach pielęgniarek Posiedzenie sejmu w dniu 25 maja 2023 roku. Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Dariusz…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.