Związek pielęgniarek – zmniejszmy różnicę z 0,35 do 0,2 pomiędzy grupami.

3 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek – zmniejszmy różnicę z 0,35 do 0,2 pomiędzy grupami.

Pani Krystyna Ptok napisała ustawę o zmianie zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych

W uzasadnieniu do projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – autorstwa Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych – zapisano:

Obecne brzmienie załącznika do ustawy jednolicie przyjmuje, że podstawą ustalenia współczynnika pracy na danym stanowisku jest wymagane wykształcenie lub specjalizacja.

Skutkiem tego jest to, że część pracowników otrzymuje wynagrodzenie niższe niż wynika to z ich faktycznych kwalifikacji. Taki stan jest niespójny z celami ustawy, która ma aktywnie wpływać na rozwój kwalifikacji zawodowych w ochronie zdrowia. Pracownicy nie mają bowiem dostatecznej gwarancji, że ich wysiłek związany z podniesieniem kompetencji przełoży się na wysokość wynagrodzenia.

W obecnej sytuacji na rynku pracy w ochronie zdrowia podmioty lecznicze często nie mają możliwości odpowiedniej obsady pracowników w zawodach medycznych ze względu na wyższe kwalifikacje posiadane przez potencjalnych kandydatów do pracy niż wymagane w przepisach określających kwalifikacje pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy.

Specyfika zawodów medycznych całkowicie uzasadnia, aby w ich przypadku rozszerzyć ustalanie warunków wynagrodzenia o kwalifikacje posiadane, a nie wymagane odrębnymi przepisami.

Dlatego, też w odniesieniu do punktów 1-7 obecnego załącznika proponuje się zamienić przesłankę wymagania określonego wykształcenia lub specjalizacji na danym stanowisku na przesłankę ich posiadania. Spowoduje to konieczność nadania nowego brzmienia załącznikowi do ustawy, w którym zostaje utrzymany dotychczasowy podział pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym na te same grupy zawodowe, z tą zmianą że wobec pracowników medycznych ustalenie wynagrodzenia zasadniczego będzie zależało od kwalifikacji posiadanych na zajmowanym stanowisku. Natomiast wobec pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, tak jak obecnie według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Należy także podkreślić, że w omawianym zakresie projekt nie stoi w sprzeczności z art. 78 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140.) przyjmującym kwalifikacje pracownika jako kryterium ustalania wynagrodzenia za pracę.

W ocenie wnioskodawców dotychczasowe wartości współczynnika pracy nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy poziomów gwarantowanego najniższego wynagrodzenia na niektórych stanowiskach ujętych w załączniku do ustawy.

Związek pielęgniarek OZZPiP – zmniejszmy różnice w wynagrodzeniach pomiędzy grupami

Proponowana zmiana dotyczy podwyższenia współczynnika pracy dla czterech z dziesięciu grup zawodowych. Poprawka ma na celu zmniejszenie niezrozumiałej dysproporcji pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zmiany dotyczą podwyższenia współczynnika pracy w dotychczasowej grupie 3 z 1,19 na 1,25, w grupie 4 z 0,95 na 1.09, w grupie 5 z 1,02 na 1,19 oraz w grupie 6 z 0,94 na 1,09.

Zaproponowane podwyższenie częściowo niweluje nieuzasadnione różnice w ramach stanowisk o podobnym zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Jednocześnie ma na celu zwiększenie zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji, co w dłuższej perspektywie czasowej zwiększy liczbę pracowników kadry medycznej zajmującej się bezpośrednio pacjentem.

źródło: Projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej autorstwa związku pielęgniarek – OZZPiP

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Stanowczo sprzeciwiamy się wobec projektu ustawy z marca 2023 roku, zmieniającego ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – autorstwa Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).

Sprzeciw wynika z braku akceptacji dla dalszego nierównego traktowania w zatrudnieniu ponad stu tysięcy pielęgniarek i położnych.

Podpisz petycję (można także anonimowo, wtedy dane osoby podpisującej nie będą widoczne) w powyższej sprawie na portalu petycieonline.com

Jak podpisać petycję w sprawie sprzeciwu wobec projektu OZZPiP o wynagradzaniu personelu pielęgniarskiego

Po podaniu danych oraz 2 razy adresu mail trzeba zaznaczyć trzy opcje.

Pierwsza: Pokaż mój podpis publicznie online. W tym przypadku można zaznaczyć, opcję „NIE” i wtedy podpisuje się petycję anonimowo! Podpis jest zaliczony a w zamian za dane osobowe pojawia się adnotacja: „Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w Internecie”.

Druga opcja: Proszę o powiadamianie mnie mailowo o aktualizacjach tej petycji.

Można zaznaczyć tak lub nie.

Trzecia opcja: Mam ukończone 16 lat i akceptuję zapisy polityki prywatności.

Zaznaczamy tak.

Po kliknięciu „PODPISZ” automatycznie na adres mailowy podany przez podpisującego zostanie wysłana informacja przez portal petycjeonine.com.

W przedmiotowej informacji zostanie zamieszczony link, po którego kliknięciu zostanie zaliczony głos w sprawie podpisania petycji. Bez kliknięcia w link podpis nie zostanie zaliczony!!!

Petycje mogą podpisywać nie tylko pielęgniarki i położne.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 88

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Aktualności

Pielęgniarka o patologicznych zachowaniach i mobbingu.

1 min czytania
Komentarz pielęgniarki Poniżej przedstawiamy komentarz zamieszczony przez jedną z pielęgniarek. Mam do poruszenia bardzo poważny problem, o dziwo, nie związany z agresją…
Komentarze
×
Aktualności

Wyczyny pielęgniarek oddziałowych z grafikami.