Związek pip zmienił zdanie: należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

5 min czytania
(NIE)porozumienie Zawodów Medycznycha wynagrodzenia pielęgniarek i położnychAktualnościNowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.
Związek pip zmienił zdanie: należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.PILNE! 19 CZERWCA 2017 

OLŚNIENIE związku pip

                                                                                         Warszawa, dnia 19.06.2017 r.
ZK-746/VII/2017

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o refleksję nad brzmieniem projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jest to wersja rządowa (druk senacki nr 529, druki sejmowe nr 1583 i 1617).

Wersja ta nie stanowi żadnego kompromisu ze stroną społeczną, która przygotowała własny projekt ustawy i który znacznie odbiega od wersji rządowej projektu.

Jeżeli jednak nieuchronnie ma wejść w życie wersja ustawy w brzmieniu opracowanym przez Rząd RP to zwracamy się z prośbą przynajmniej o eliminację rażącego pokrzywdzenia jakie zostało zawarte w zapisach tej ustawy dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Podstawą do wyliczenia poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne ma być tabela zawarta w załączniku do ustawy określająca tzw. „Współczynniki pracy”.

Reprezentowana przez nas grupa zawodowa pielęgniarek i położnych została podzielona na trzy grupy tj. :
Poz. 7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,05
Poz. 8 – pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 0,73
Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,64

W naszej ocenie poz. 7 zapisu projektu ustawy może być zaakceptowana bez zmian.

Bezwzględnie konieczna jest natomiast poprawka w zakresie poz. 8 i 9 projektu.
OZZPiP proponuje wykreślić z załącznika dotychczasowe poz. 8 i 9, a w to miejsce wstawić następujące zapisy:
Poz. 8 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,00
Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,73

Zmiana opisu grupy zawodowej w poz. 8 jest konieczna ponieważ należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (od 2000r. kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych jest standardem) z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, ale z uwagi na kształcenie przed 2000r. nie posiadającymi wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Dodatkowo współczynnik pracy winien być dla poz. 8 podniesiony z 0,73 na co najmniej 1,00.

W poz. 9 nie potrzeba dokonywania zmiany opisu grupy zawodowej, ale konieczne jest podniesienie współczynnika pracy z obecnie proponowanego 0,64 na co najmniej 0,73.
Utrzymanie wersji projektu ustawy bez zmian kompletnie nie da żadnych pozytywnych skutków dla uatrakcyjnienia wykonywania zawody pielęgniarki i położnej w Polsce.

Przy współczynniku 0,64 w zasadzie do 31.12.2021r. poziom wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w poz. 9 będzie kształtował się w wysokości 2.496,-zł. brutto. Zatem projektowana ustawa – o ile nie będzie w międzyczasie nowelizowana – w/w poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2.496,-zł. pozwoli osiągnąć tej grupie pielęgniarek i położnych dopiero za 4 lata i 6 miesięcy. Czy faktycznie taki jest pomysł na zatrzymanie pielęgniarek i położnych w kraju i nakłonienie ich do powrotu do pracy z zagranicy? 

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na skutki przepisów przejściowych dla tej ustawy:
Pierwsze skutki działania ustawy mają spowodować wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z tej grupy z poz. 9 od 01.07.2017r. o co najmniej 10% z brakującej docelowo kwoty. Co to oznacza w praktyce?

Pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.000,-zł. brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego od 01.07.2017r. może liczyć maksymalnie na 49,-zł. wzrostu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Natomiast pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.496,-zł. brutto miesięcznie nie otrzyma żadnego wzrostu wynagrodzenia i to nie tylko w roku bieżącym, ale także i w kolejnych latach bo wypełnia już kryterium minima ustawowego?

Dla kontrastu jedynie przypominamy, że w roku bieżącym (m.in. na skutek obniżenia wieku emerytalnego) uprawnienia emerytalne uzyska ok. 80 tysięcy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce na ogółem 200 tysięcy wszystkich zatrudnionych? Kto będzie zatem wykonywał ten zawód w Polsce na poziomie proponowanych w projekcie stawek wynagrodzenia?

Z wyrazami szacunku, 


W dniu 27 stycznia br. pisałem na portalu:

Władze związku pip agitują za podpisywaniem niekorzystnego dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najpierw dodatki brutto brutto (nie dla wszystkich), teraz rozwiązania deprecjonujące zawody pielęgniarki i położnej. Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelskiego projektu ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także władze związku pielęgniarek i położnych. Dlaczego Ogólnopolski Związek dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście innych zawodów medycznych?

Mariusz Mielcarek 


Poniżej publikujemy treść korespondencji skierowanej w dniu 28 listopada 2016 roku przez władze Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych do zakładowych, międzyzakładowych oraz regionalnych organizacji związkowych OZZPiP. 

Warto przypomnieć poniżej podział pielęgniarek i położnych autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych, za którym agitował związek pip:

Warszawa, 28 listopada 2016r.
ZK-818/VII/2016
Przewodniczące/y
Zakładowych, Międzyzakładowych i
Regionalnych
Organizacji Związkowych OZZPiP
/wszyscy/

Szanowni Państwo, Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję, że wobec ogromnych rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami strony związkowej dotyczącymi wprowadzenia zapisów ustawowych związanych z wprowadzeniem gwarancji najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmio tach leczniczych a propozycją wypracowaną przez Ministerstwo Zdrowia strona społeczna postanowiła opracować własny projekt ustawy, który będzie zgodny z oczekiwaniami pracowników, ale także będzie uwzględniał postulowany przez stronę rządową 3-letni okres przejściowy na stopniowe wprowadzenie przepisów w życie.

Strona społeczna rozpoczyna obecnie akcję zbierania podpisów poparcia ze strony pracowników dla tego projektu, zatem proszę o zapoznanie się z jego treścią i o ewentualne poparcie projektu ustawy. Liczba zebranych podpisów będzie dodatkowym argumentem w trakcie negocjacji z Rządem RP.

Podstawowe zmiany dotyczące naszej grupy zawodowej to podniesienie wskaźników pracy, w oparciu o które corocznie ustalać się będzie poziom wynagrodzenia zasadniczego, nie zamrażanie – tak jak proponowało to Ministerstwo Zdrowia – kwoty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które ma być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego oraz skrócenie okresu przejściowego maksymalnie do trzech lat z gwarancją, że corocznie – poczynając od 01.07.2017 r. – pracodawcy będą zobowiązani sukcesywnie podnosić wynagrodzenia miesięczne pracowników wykonujących zawody medyczne co najmniej o 33,33% brakujących do gwarantowanego poziomu docelowego. Przy tym zapisie okres przejściowy skończy się najpóźniej 01.07.2019r.

Przewodnicząca
Zarządu Krajowego OZZPiP
Lucyna Dargiewicz

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8296 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze