Związki dyskutowały w ministerstwie zdrowia o płacach w kontekście tzw. podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek. "Padła także opinia, że wzrost płac pracowników odbywa się w gruncie rzeczy kosztem zmniejszenia liczby świadczeń i / lub ich jakości".

2 min czytania
AktualnościTzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

                        *Kliknij po więcej informacji  54 KOMENTARZE!

 
W dniu 29 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.
Poza sprawami organizacyjno-formalnymi (m.in. dyskusją nad poprawkami i uzgodnieniem ostatecznej wersji Regulaminu Zespołu) spotkanie było poświęcone:
propozycjom rozwiązań systemowych uwzględniających poziom wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia;
informacji Ministerstwa Zdrowia na temat bieżących i planowanych prac w obszarze organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W dyskusji strona pracownicza nawiązała do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400 i 1628), zgodnie z którym wzrostem wynagrodzeń objęto pielęgniarki i położne wykonujące zawód i bezpośrednio realizujące świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ. Za jedno z głównych zadań Zespołu strona społeczna uznała określenie drogi dojścia do wzrostu płac w sektorze zdrowotnym, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności rozwiązania doraźnego wprowadzającego w krótkiej perspektywie czasowej podwyżki dla grup zawodowych innych niż pielęgniarki i położne. Zaproponowano także, aby Zespół podjął próbę określenia najniższych świadczeń w różnych grupach zawodów medycznych.
Omówiono wady i zalety dwóch możliwych rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń w służbie zdrowia: regulacji ustawowej oraz układowej (ponadzakładowy układ zbiorowy pracy). Strona społeczna Zespołu w większości opowiedziała się za regulacją poprzez puzp, w oparciu o przepisy ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Art. 15. 1.). Padła również propozycja wybrania najpierw ścieżki ustawowej – w celu jak najszybszego wprowadzenia podwyżek płac dla grup zawodowych innych niż pielęgniarki i położne, a perspektywicznie – wynegocjowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy obejmującego wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia.
Strona pracodawców podkreśliła fakt braku dodatkowych środków finansowych w systemie oraz niepewność związaną ze zmianą sposobu obliczania kosztów realizacji świadczeń – z taryfikacyjnej na podażowo–popytową (wynagrodzenie pracowników stanowi istotną część kosztów realizacji świadczeń). Padła także opinia, że wzrost płac pracowników odbywa się w gruncie rzeczy kosztem zmniejszenia liczby świadczeń i / lub ich jakości.
Konkluzje strony rządowej były następujące: regulacje ustawowe są skuteczniejsze z punktu widzenia interesów pracowników oraz: jedynym skutecznym sposobem zagwarantowania podwyżek płac i w ogóle godziwych wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia jest zwiększenie finansowania służby zdrowia – z 4,5% PKB do 6,0% PKB. W podsumowaniu dyskusji uznano potrzebę powołania zespołu roboczego, który dokonałby analizy i wstępnego wyboru ścieżki prawnej.
 

żródło informacji: http://www.dialog.gov.pl/

 

Zobacz także:

 

 
Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 82 godziny miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dodatkowej dla pielęgniarek Miejsce pracy: Chełm. Zakres obowiązków: Obsługa PEG, zmiana opatrunków przy PEG-u, odsysanie, zakładanie cewnika zewnętrznego. Rodzaj umowy:…
Komentarze