1200 PLN pielęgniarek - poprawka związku uwzględniona.


​Z raportu ministerstwa zdrowia z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie "1200 PLN do podstawy pielęgniarek" wynika, że minister zdrowia jako jedyną uwzględnił uwagę zgłoszoną przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Podmiot zgłaszający uwagę

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy

Zgłaszamy uwagę do nieprecyzyjnego uzasadnienia projektu na stronie 5. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2019 r. nastąpić miał o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej. Prosimy konieczne o uwzględnienie w uzasadnieniu informacji, ze wzrosty te mogły być u poszczególnych pracodawców wyższe niż 1.100,-zl. / 1.200,-zl. jeżeli środki przekazywane przez NFZ na podstawie OWU i wydatkowane zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia zawartymi w piśmie z dnia 05-03- 2019r. znak PP-WPS.0761.1.2019.ZD pozwalają na ustalenie wyższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych niż minimalne gwarantowane w rozporządzeniu. Opiniowane rozporządzenie wprost nie reguluje przekazywania środków pieniężnych dla pielęgniarek i położnych POZ, ale w tym zakresie rozumiemy ze utrzymane zostaną wzrosty stawki kapitacyjnej.

Stanowisko ministerstwa zdrowia

Uwaga uwzględniona

źródło: legislacja.gov.pl

Wiecej informacji w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek

Wybrał: Mariusz Mielcarek


Po 1200 dla pielęgniarek "współczynniki korygujące."

1 200 PLN do podstawy pielęgniarek tylko od jednego pracodawcy? 

1 200 PLN do podstawy pielęgniarek - komunikat NFZ.

1200 do podstawy pielęgniarek - jest rozporządzenie.

Nowy podział pielęgniarek na grupy - propozycje.

MZ - brak pielęgniarek - leki poda opiekun medyczny.


Komentarze użytkowników

#1  2019.08.29 13:35:00 ~Kik

Czyli że co?

#2  2019.08.29 15:25:52 ~Iza

Nie wiem 100 zł więcej brutto brutto. Śmiech to zdrowie.

#3  2019.08.29 21:21:14 ~Piel

Jakie macie stawki po podwyżce? Ja z mgr i spejalizacją 3700zł. Jak ma się to do aktualnej kwoty bazowej4200? Może mi ktoś wyjaśnić? Jakaś mało kumata jestem.

#4  2019.08.29 22:30:31 ~Mar

Ja nie dostałem nawet 1100 do podstawy mam mgr bez spec. 3290 zł

#5  2019.08.30 09:28:57 ~Aga

Ja mgr że soacjrlizacja od września 4 tys

#6  2019.08.30 19:23:51 ~Kasia

Mgr bez specki 4200 w punkcie pobrań.

#7  2019.08.31 21:50:17 ~m

Mgr,specjalista 3160zł szpital na podkarpaciu

Dodaj komentarz