Pielęgniarski live #16 - "1 200 do podstawy pielęgniarek. Kilka refleksji..."


Powstało spore zamieszanie. Efekt? Niektórzy pracodawcy aneksami do umów o pracę wprowadzali 1200 zł do podstawy i teraz te aneksy wypowiadają! O tym piszemy w artykule pt. „Związek pielęgniarek informuje o wypowiadaniu przez pracodawców 1200 PLN do podstawy” w wrześniowym wydaniu miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl 

W porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku pomiędzy związkiem i izbą pielęgniarek a ministrem zdrowia i prezesem NFZ, w którym wprowadzono mechanizm finansowy 1100 do podstawy, a następnie kolejne 100 zł, zapisano:

5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

W świetle powyższego zapisu związek i izba pielęgniarek już w lipcu 2018 roku zgodziły się na likwidację "1200 złotych do podstawy" i zastąpienie tego finansowego rozwiązania innym. Strony miały przystąpić do prac nad projektem ustawy... w marcu 2019 roku. O pracach nad tym projektem nie przekazywano informacji…

Dopiero związek w dniu 8 sierpnia na swojej stronie internetowej upublicznił pismo z dnia 13 czerwca, w którym poruszono kwestę 1200 zł do podstawy. Treść pisma zamieszczamy na stronie...

W przedmiotowym piśmie do ministra zdrowia związek napisał między innymi:
Spotkanie Ministra Zdrowia, jakie miało miejsce w dniu 11.06.2019 r., niestety nie wyciszyło naszych wątpliwości. Nie ma nadal gotowych projektów zarządzeń prezesa NFZ, nie zostały przygotowane oceny skutków realizacji dla tych zarządzeń, nie znamy mechanizmu, w jaki sposób zostanie ustalony współczynnik korygujący, który gwarantowałby każdemu świadczeniodawcy otrzymanie od września 2019 r. kwoty na utrzymanie wzrostów wynagrodzenia naszej grupy zawodowej na poziomie nie mniejszym niż w sierpniu 2019 r., a przede wszystkim nie został nam przedstawiony żaden pomysł na zapis, który potwierdziłby, że od września 2019 r. środki przekazywane na podstawie OWU będą nadal „środkami znaczonymi”, przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla pielęgniarek i położnych.

Powyższy tekst to fragment artykułu pt:. Zdaniem Redaktora pielegniarki.info.pl: To związek pielęgniarek zgodził się na likwidację mechanizmu "1200 do postawy"!, zamieszczonego w najnowszym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl

Zobacz informację w sprawie prenumeraty.

Zobacz także: 

Zatrudnimy trzy pielęgniarki. Podstawa 4200 plus dodatki.

Pielęgniarki: nie dla podziału pieniędzy według widzimisię naczelnej i oddziałowej.

Pielęgniarka o 5 rano uderzona stojakiem do kroplówki. Warto się narażać? 

Poniżej publikujemy szesnasty live z dnia 30 sierpnia 2019 roku

"1 200 do podstawy pielęgniarek. Kilka refleksji..."

Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego live'a...


Zobacz także:


Zamów wrześniowe wydanie Gazety z dostawą prosto do Twojego domu!

Najbliższe wydanie już 4 września.