Dyrektorzy szpitali: podział 1200 dla pielęgniarek powinien być w naszej gestii.


​Z raportu ministerstwa zdrowia z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie "1200 PLN do podstawy pielęgniarek" wynika że, zgłoszono kilka uwag i opinii. Poniżej publikujemy kolejną opinię, dotyczącą "znaczonych pieniędzy" dla pielęgniarek i położnych.  

Podmiot zgłaszający uwagę

Związek Rzemiosła Polskiego Izba Gospodarcza "Uzdrowiska polskie"

Znaczone pieniądze przeznaczane nie dla wszystkich grup zawodów medycznych, a preferowanych zawodów, są rozwiązaniem niekonstytucyjnym - łamią konstytucyjną zasadę równego traktowania przy tych samych cechach w wykonywaniu zawodu medycznego. W tym przypadku cechą relewantną (cecha istotna, której występowanie przesądzić ma o spełnieniu warunku podobieństwa) jest umieszczenie danego rodzaju zawodu medycznego w katalogu zawodów medycznych + wykonywanie świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych medycznych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym dla pacjenta danego zakładu leczniczego. Niezapewnienle jednakowych warunków finansowania wynagrodzeń w formie pieniędzy znaczonych stworzy następne podstawy żądań płacowych wobec pracodawcy tj. fizjoterapeutów, laborantów, techników medycznych, opiekunów medycznych itd, jednym słowem pozostałych grup zawodów medycznych z wyłączeniem ratowników medycznych i pielęgniarek (przynajmniej chwilowo). Również należy zaznaczyć, że nie ustają żądania płacowe w/w grup zawodów medycznych wobec pracodawców nie posiadających statusu podmiotu leczniczego.

Wykonują oni bowiem takie same czynności zawodowe jak pracownicy podmiotów leczniczych, nie podlegają natomiast zasadom wynagradzania obowiązującym w podmiotach leczniczych. Nie zasadnym jest przyznawanie równych kwot wszystkim pracownikom na wzrost wynagrodzeń - pula znaczonych lub wynikających z przyznanego współczynnika korygującego środków przeznaczonych na wynagrodzenia z budżetu NFZ powinna być w gestii pracodawcy, który mógłby dokonać podwyżek na zasadzie elastyczności biorąc pod uwagę wiele czynników - zaangażowanie pracownika, doszkalanie, właściwe i sumienne wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy, staż pracy, stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności itp. - jest to błąd, który wywołuje w praktyce niesnaski w samej danej grupie zawodowej zawodów medycznych.

Pielęgniarki: nie dla podziału pieniędzy według widzimisię naczelnej i oddziałowej.

źródło: legislacja.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Wiecej informacji w sprawie 1200 PLN do podstawy pielęgniarek