Związek pielęgniarek: obecny podział na grupy jest NIESPRAWIEDLIWY!

OZZPiP pisze do premiera o podziale pielęgniarek na grupy.


Poniżej publikujemy fragment korespondencji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2019 roku w sprawie podziału pielęgniarek i położnych. Zadziwiające jest, że związek krytykuje podział pielęgniarek i położnych, który sam popierał w ramach Porozumienia Zawodów Medycznych. Do sprawy będziemy powracać w kolejnych tygodniach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. 

Warszawa dnia 13 września 2019 r.

ZK/889/VII/2019

 

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie ⅓
00-583 Warszawa

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie zwracam się z wnioskiem o pilne przekazanie wyjaśnień w jaki sposób
i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Związek pielęgniarek: obecny podział pielęgniarek jest niesprawiedliwy

(...)

Przypominamy, że w § 1 ust. 9 Porozumienia Minister Zdrowia zobowiązywał się, że od października 2018r. miały rozpocząć się rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego w kwestii zmian współczynników pracy przyjętych w ustawie z dnia 08-06-2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tak aby doprowadzić do podniesienia tych współczynników dla naszej grupy zawodowej tj. aby zaczęły one w końcu odzwierciedlać wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność. Termin minął, a ze strony Ministra Zdrowia oraz szerzej Rządu RP nie pojawiła się w ramach RDS żadna inicjatywa. Współczynniki pracy i krytykowany przez OZZPiP niesprawiedliwy podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy zawodowe taki jak pierwotnie ustalony pozostał do dzisiaj bez zmian.

Z kolei w § 1 ust. 15 Porozumienia Minister Zdrowia zadeklarował wolę uprzednich konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych przy wprowadzaniu kolejnych zmian systemowych w ochronie zdrowia.

(...)

źródło: strona interetowa OZZPIP


    Pielęgniarka: Nie mamy wielu innych narzędzi, dużo tańszych a cóż dopiero podnośniki! Rolki to już osiągnięcie na miarę światową!

    Kontrowersje - Płaca pielęgniarek a najniższe wynagrodzenie

    Praca dla pielęgniarki. 3 200 PLN. Brutto.

    Sąd o wynagrodzeniach pielęgniarek: dodatek podwyżkowy należy do całości wynagrodzenia.