Pielęgniarki: kontrole na oddziałach będą liczyć pielęgniarki i łóżka.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.


Związek i izba pielęgniarek o normach zatrudnienia

 

Uwaga! Czy leci z nami izba pielęgniarek? Opiekun (niemedyczny!) podaje leki, wstrzykuje insulinę. 

7 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rozmowy dotyczyły prawidłowego wdrożenia i respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

Wspólnym stanowiskiem, Prezydia OZZPiP i NRPiP, podjęły decyzję o powołaniu w województwach Zespołów Kontrolnych mających na celu monitorowanie spełniania przez poszczególnych świadczeniodawców obowiązujących norm zatrudnienia w zakresie lecznictwa szpitalnego.

źródło: strona Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Powstaną Wspólne zespoły kontrolne 

STANOWISKO

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie powołania na poziomie województw wspólnych Zespołów Kontrolnych
w zakresie prawidłowej realizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2012 ze zm.),

  1. Działając na podstawie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. i dokumentu ,,Polityka wieloletnia Państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych postanawiają o powołaniu na poziomie województw wspólnych Zespołów Kontrolnych, działających w celu monitorowania spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez poszczególnych świadczeniodawców.
     
  2. Powołanie Zespołów Kontrolnych pozwoli zapewnić w praktyce realizację przez samorząd zadań wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych a w szczególności reprezentowanie i ochronę zawodów, natomiast związek zawodowy reprezentował będzie interesy środowiska zawodowego wynikające z przepisów prawa pracy. Wspólny cel ma doprowadzić do wyegzekwowania przestrzegania u świadczeniodawców obowiązujących norm zatrudnienia.
     
  3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przeprowadzą kampanie informacyjne uświadamiające społeczeństwo o zasadności (konieczności) przestrzegania przez podmioty lecznicze norm zatrudnienia dla prawidłowej opieki i bezpieczeństwa zdrowia pacjentów.
     
  4. Zebranie informacji przez Zespoły Kontrolne w terminie do trzech miesięcy, tak aby możliwe było przedstawienie wyników kontroli Ministrowi Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organizacjom pacjentów, organom tworzącym, grupie zawodowej pielęgniarek i położnych i szeroko pojętej opinii publicznej celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w opiece nad pacjentem w lecznictwie szpitalnym.

Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Ptok


Prezes NRPiP
Zofia Małas

​Normy zatrudnienia pielęgniarek - nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Pielęgniarek

2 października 2019 roku w naszej siedzibie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
W pierwszej części posiedzenia wziął udział Andrzej Śliwczyński – Z-ca Dyrektora Analiz i Strategii NFZ. Rozmawialiśmy o sposobach weryfikacji przez NFZ respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nie zapewnienie minimalnych norm dyskwalifikuje podmiot z korzystania publicznych środków pieniężnych.

W kolejnej części posiedzenia udział wziął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Wiceminister Maciej Miłkowski, Dyrektor Departamentu pielęgniarek i położnych w ministerstwie zdrowia Greta Kanownik oraz Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.W tej części zgłosiliśmy przykłady pracodawców którzy nie respektują prawa w zakresie wynagrodzeń i norm zatrudnienia. Minister zdrowia zapewnił że kontrole prowadzone w podmiotach leczniczych będą się odbywać w wymiarze praktycznym a nie tylko opartym na dokumentacji. Zespół kontrolny będzie wchodził na konkretny oddział i liczył pacjentów oraz pracujące pielęgniarki.

Zobacz zdjęcia ze spotkania 

źródło: strona Ogólopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

Zobacz także:

Czy pielęgniarki muszą dorabiać w kilku miejscach?

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN.

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.

 

 

 

 

Poniżej publikujemy okładkę najnowszego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - październik 2019. Prenumeratę można zamówić w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.  

Komentarze użytkowników

#1  2019.10.11 16:34:05 ~gość

Ustawki,które nic nie wnoszą do sprawy.

#2  2019.10.11 17:53:46 ~Piel

Jeśli chodzi o pielęgniarki to dużo do liczenia nie ma.

#3  2019.10.11 17:56:28 ~Piel

U nas w szpitalu zapraszają emerytki do pracy, które od jakiegoś czasu są już na emeryturze. Chyba grunt pod nogami się pali. Ukrainki też nie dojechały.

#4  2019.10.11 18:07:40 ~Piel

Normy zatrudnienia to priorytet , bo pielęgniarek jest tak mało że przy obecnie wolnej amerykance szybko taki pracownik wyeksploatuje się . Skutki działań są przewidywalne . Przy braku tych norm personel pielegniarski szybko będzie topnial .

#5  2019.10.11 18:20:09 ~piel

A co z normami na oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych?

#6  2019.10.11 18:26:41 ~Piel

Proszę sprawdzać normy zarówno w dzień jak i w nocy. Bo na dniu jest ok a w nocy połowe mniej

#7  2019.10.11 18:28:02 ~Piel

I co z tego że w grafiku jest pięć pielęgniarek w danym dniu, jak trzy idą na inne oddziały

#8  2019.10.11 19:04:42 ~Jan

To niech zaczną od szpitali psychiatrycznych. Tam dalej jest średnio jedna pielęgniarka na 20 pacjentów.

#9  2019.10.11 19:45:47 ~Piel

Kontrolujcie, popołudniu i w nocy to zabaczycie jak pracują dziewczyny, dźwigają,np. na chirurgii po zabiegu we dwie pielęgniarki muszą odebrać z bloku na wózku leżącym, przewieść i przenieść na lóżko żadne ślizgi itd. Tylko siła własnych rąk,same nikt nie pomoże. To tak w skrócie. Dziewczyny na innych oddziałach jest podobnie. A czasem i gorzej.

#10  2019.10.11 20:54:31 ~Ewa

Kto będzie przeprowadzał taką kontrolę? Panie z lzb zaprzyjaźnione z Panią naczelną? To smutne i nie zmieni panujących na oddziałach praktyk.

#11  2019.10.11 21:01:52 ~Yhv

35 40 pacjentów w ZOL i jedna pielęgniarka podmiot prywatny to niczego i Nikon się nie boi. A kontrole ustawione.

#12  2019.10.11 21:09:56 ~piel

Pewnie ,że kontrole ustawione i pic na wodę, nawet jeśli się odbędą.

#13  2019.10.11 21:22:18 ~MP

Po co liczenie łóżek? Wystarczy porównać liczbę zgłoszonych łóżek w NFZ ze stanem pacjentów w raporcie a grafik dyżurów z listą obecności z uwzględnieniem stażu pracy.

#14  2019.10.11 21:30:59 ~Do

Pozyskać też dane czy nie jest błąd dyskryminacji pracowników ( płatnik państwo).

#15  2019.10.11 21:31:00 ~MP

Przy okazji tych kontroli proszę o sprawdzenie jak placówki są wyposażone w sprzęt potrzebny do przenoszenia chorych a jeśli trafi się taki w szpitalu to proszę zapytać pielęgniarki i położne pracujące no odcinku gdzie się znajduje i jak go używa.

#16  2019.10.11 22:32:00 ~#16 do 9

Pacj. z bloku oper. do sali pooperacyjnej transportuje zespól anestezjologiczny,takie są procedury,pielegniarki egzekwujac to prawo same by nie dzwigaly.Ja bez obecnosci zespołu z bloku operacyjnego nigdy sama z koleżanką nie przekladam pacj.Domagam się pomocy wszystkich obecnych,inaczej pacj. zostaje na bloku i koniec ! W zakresie obowiązków nie mam dzwigania pacj. bez slizgow i pomocy.Tak się wygodnie chirurdzy i anestezjolodzy ustawili,pielegniarek z oddzialu nie ma kto bronic i jest chora sytuacja w twoim szpitalu.W tym momencie chcę zadać pytanie Zwiazkom Zawodowym,BHP,Izbom Pielegniarskim-co wy wszyscy robicie,że jestescie głusi i ślepi na takie sytuacje,taką dyskryminacje i wyzysk niewolniczy,bo zmuszanie 2 pielegniarek do dzwigania to jest niewolnictwo,i muszą to robić bo są zastraszane i mobbingowane! Wiem jak to wygląda,bo kiedys sama przez to przechodzilam.

#17  2019.10.11 22:40:09 ~do 16

I funfelkom dyżury nocne albo świąteczne, lepiej płatne przy mniejszej operatywie.

#18  2019.10.11 22:43:16 ~do 9

A kogo z zarządzajacych obchodzą wyeksploatowane pielęgniarki i to ,że szybko powiększają one grono chorych i generują koszty społeczne. Każdy decyzyjny wąsko patrzy na własną działkę i gdy się jakaś sztuka nie nadaje do roboty , dalszej eksploatacji i wyzysku , to wypad. . A dzięki zakupieniu 2 kawałków śliskiej szmaty można byłoby znacznie więcej zaoszczędzić, niż stracić . Żeby tak było ,potrzebna jest nie tylko świadomość czy wiedza ale przede wszystkim dobra wola, często odwaga a najczęściej , chyba jednak szacunek do ludzi (podwładnych). Ale to są raczej przymioty dobrych szefów a z pewnością takich, których podwładni szanują i cenią.

#19  2019.10.11 22:53:03 ~do 17

Wygląda to na problem z matematyką (ustalenie proporcji przy różnych normstywach, dodawanie, rozróżnianie , itd )

#20  2019.10.11 23:19:29 ~piel dypl

Od ilu lat i jakie koszta, szpital ponosi z tytułu akredytowania, isowania lub inszego '-ania'?

#21  2019.10.12 04:13:52 ~Pieleg.

Tak jak wiele osób pisze niech kontroluja w nocy. Bo u mnie na internie we 2 osoby to się mozna skończyć. Połowa w delirkach cześć z Alzheimerem przyjęcia 2 lezace i zgon po 6 To moja ostatnia noc. A jak się poruszy problem to jest hasło oddzialowej ciesz się bo kiedyś na nocy była 1.

#22  2019.10.12 06:34:50 ~G20

To chyba specjalnie bo za dużo prawdy

#23  2019.10.12 08:04:25 ~Ja

Co z tego,ze nas beda liczyc skoro wiekszosc lata dziury i dyzuruje w roznych miejscach. Niech sprawdzaja ktora dobe pielegniarka jest juz w pracy,ile godzin bedzie odpoczywac przed kolejnymi dyzurami

#24  2019.10.12 09:13:11 ~51?

Dlaczego w jednym zakładzie diagnosci lab, farmaceuci, lekarze mają dyżury medyczne natomiast pìelęgniarki nie?

#25  2019.10.12 09:18:31 ~do 17

I to za publiczną kasę.

#26  2019.10.12 14:22:26 ~do 24

Bo pielegniarki na umowie o prace nie maja dyzurow tylko zmiane nocna lub swiateczna i maja placone procentowo od podstawy 45% za swieta lub 60% za zmiane nocna to sie tylko w grafiku nazywa dyzur a praca jak w kazdym zakladzie przemyslowym

#27  2019.10.12 14:53:52 ~Iwona

Po co liczyć wystarczy sprawdzić ile łóżek zgłoszonych do kontraktu i ile pacjentów widnieje w raporcie pielęgniarskim dzień po dniu, noc po nocy . A grafiki nie planowane tylko faktycznie wypracowane i sprawdzenie ile generowanych jest nadgodzin co kwartał.Spotkałam się z twierdzeniem przełożonych , ż e ta duża liczba pielęgniarek podana do funduszu (pani naczelna podała umowy zlecenia) to dla naszego dobra bo oddział by zamkli- no i co z tego ja pójdę do pracy na inny oddział ale drugiej naczelnej to tam nie potrzebują.

#28  2019.10.12 16:52:32 ~Toja

Obłuda i tyle, związki i izby udają, że coś dla nas robią ,za długo pracuję , żeby w to uwierzyć. Kontrole wypadną dobrze, wszystko da się ponaciagac . Pracuję na intensywnej , wyposażenie jak za czasów PRL, zepsute stare łóżka , aparatura też nie lepsza, kontrole bywają i co?

#29  2019.10.12 17:01:11 ~Ada

Rozwiazac izby bo one tylko kase ciagna i nic nie robia

#30  2019.10.12 20:26:47 ~28

100/100

#31  2019.10.12 21:03:44 ~Do

Błędy dyskryminacji na koszt podatnika?

#32  2019.10.12 21:43:35 ~dypl piel

I nie od dzisiaj.

#33  2019.10.13 04:19:16 ~Gośka

Szkoda, że nie będzie to dotyczyć DPS. Tam jest jedna pielęgniarka na 80 mieszkanćow.

#34  2019.10.13 09:22:37 ~K

Następne ciepłe posadki sobie stworzą za nasze pieniądze a efektów nie będzie widać bo będą zespoły w dobrej komitywie z dyrekcją szpitala.

#35  2019.10.13 10:31:55 ~dypl piel

Dlaczego ma nie dotyczyć DPS? Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej nie wskazuje miejsca pracy pielęgniarki, czyli nie ma ograniczeń co do miejsca. Wskazany jest pacjent.

#36  2019.10.13 10:33:31 ~Piel

Czyżby pielęgniarki zostaną wykazywane na 5 etatów?

#37  2019.10.13 10:33:32 ~do 35

Czy przy obecnym stanie prawnym, pacjentem jest każda osoba ubezpieczona?

#38  2019.10.13 10:35:17 ~do #36

No właśnie na kim się one wzorują?

Dodaj komentarz