Kontrola: "asystenci pełnią role pielęgniarek". Deprecjacja zawodu postępuje...

Pielęgniarki i pielęgniarstwo.


Pielęgniarstwo w wykonaniu asystenta osób niepełnosprawnych

Czytaj także: Szpital: pielęgniarka na dyżurach zarobi do 9 tys. PLN. 

W codziennych, dokładnie prowadzonych, raportach asystenta, będących odpowiednikiem raportów pielęgniarskich, wpisywane są terminy konsultacji, zalecenia po tychże, stany gorączkowe, czy złe samopoczucie poszczególnych pacjentów przekazane przez opiekunów czy pielęgniarki, wykonane zabiegi pielęgniarskie. Raz w tygodniu odbywa się wspólny obchód asystenta z pielęgniarką; opisywane są wówczas bardzo dokładnie m.in. zmiany skórne jak np. owrzodzenia, regresja zmian (bądź jej brak), wszelkie zmiany w stanie zdrowia w ciągu ostatniego tygodnia.

W ocenie eksperta KMP, dział rehabilitacji jest bardzo dobrze zaopatrzony, zapewniona jest opieka lekarza rodzinnego, a psychiatra, neurolog i dermatolog, niezależnie od wizyt ambulatoryjnych konsultują pacjentów w placówce. O bardzo dobrze zorganizowanej opiece pielęgnacyjnej świadczy przypadek pacjentki podłączonej do respiratora, odżywianej drogą pozajelitową. Cenną inicjatywą jest także zorganizowanie zajęć z neurologopedą dla osób po udarach.

Ekspert wskazał jednak, że asystenci osób niepełnosprawnych nie są pracownikami służby zdrowia, a w Domu pełnią, przynajmniej częściowo, funkcję pielęgniarek. Przy wizytach lekarskich może asystować tylko zawodowy pracownik służby zdrowia; na obecność innej osoby pacjent winien wyrazić zgodę.

Pielęgniarki mają potwierdzać wykonanie zleceń lekarskich 

Zlecone leki, ich dawkowanie przepisywane jest przez asystentów; zlecenia te nie ną ponownie sprawdzane przez lekarza. W opinii eksperta KMP, obecnie, przy bardzo bogatym asortymencie leków, a przede wszystkim różnorodnych ich nazwach, bardzo łatwo jest o pomyłkę, nie tylko przez osobę niezwiązaną z zawodem. W związku z tym przedstawiciele KMP zalecają wprowadzenie indywidualnych kart zleceń wypełnianych przez lekarza i sygnowanych jego podpisem i pieczątką, oraz potwierdzanie wykonania zleceń przez pielęgniarki w ten sam sposób. 

Ekspert KMP zauważył, że wprawdzie, w założeniu, do Domu przyjmowane są tylko osoby ze schorzeniami somatycznymi, jednakże z biegiem lat, niezależnie od stanu zdrowia w dniu przyjęcia, dochodzi do narastających zmian w wielu narządach, pogorszenia wzroku i słuchu, niekontrolowania czynności fizjologicznych, zaburzeń funkcji poznawczych, narastających zmian w psychice doprowadzających niekiedy do stanów depresyjnych, agresywnych zachowań czy pełnoobjawowego zespołu otępiennego. Osoby, które zachorowały w trakcie pobytu, nie są odsyłane do innych placówek, pozostają w opiece Domu. Wśród mieszkańców część osób porusza się na wózkach, są też osoby leżące. Wielu mieszkańców nie kontroluje czynności fizjologicznych, stosowane są pieluchomajtki. Od 4 lat przebywa w Domu kobieta ze stwardnieniem zanikowym bocznym, podłączona do respiratora, odżywiana pozajelitowo. Niezależnie od opieki miejscowego personelu medycznego, pacjentka znajduje się w stałej opiece poradni żywienia pozajelitowego oraz lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta - specjalistów z zespołu długoterminowej opieki prowadzącego tego typu chorych.

Czytaj także: 

Pielęgniarka na stanowisku opiekuna medycznego. NIE. Asystentki? TAK!

Opiekun (niemedyczny!) podaje leki, wstrzykuje insulinę. Czy leci z nami izba pielęgniarek? 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Żródło: protokół kontroli DPS przeprowadzonej z uwpoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.