Nowa specjalizacja dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.


Nowa specjalizacja pielęgniarek - posiedzenie sejmowej komisji zdrowia 

Praca dla pielęgniarki: Szpital zatrudni pielęgniarki. 35 PLN/godz. Minimum 60 godz. miesięcznie. 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 30 sierpnia 2019 roku:

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiamy państwu projekt zmiany ustawy o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Nowelizacja polega na wykreśleniu z ustawy art. 1, który stanowi, w odniesieniu do uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, że nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty zostały określone w innych przepisach. Czyli tak naprawdę tą zmianą wprowadzamy możliwość zdobywania specjalizacji w zakresach, które są określone w tej ustawie, dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, nie tylko tych, które zostały zdefiniowane. Rozszerzamy więc możliwość zdobywania specjalizacji przez lekarzy, pielęgniarki, diagnostów itd. Ta zmiana jest podyktowana potrzebą zwiększenia liczby specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Będzie pozytywnie wpływać na sytuację kadrową w ochronie zdrowia.

Więcej informacji w sprawie w artykule pt.: Nowa specjalizacja dla pielęgniarek.

Nowa specjalizacja pielęgniarek - posiedzenie plenarne sejmu

Posiedzenie plenarne sejmu 15-16 października 2019 roku:

Poseł Sprawozdawca Józefa Hrynkiewicz:

Wprowadzana zmiana ustawy pozwoli osobom wykonującym zawody medyczne, tj. lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, fizjoterapeutom oraz innym, uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, co ma znaczenie w sytuacji, gdy w regulacjach prawnych dotyczących tych specjalizacji nie jest wskazana określona dziedzina lub gdy nie ma jednostek akredytowanych do przeprowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. A zatem lekarz mimo regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów będzie mógł przystąpić do specjalizacji lub mieć uznany dorobek naukowy lub zawodowy i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoseksuologii lub psychoterapii dzieci i młodzieży, mimo że w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta ustawa wpisuje się w szereg działań, które podejmuje obecny rząd, aby poprawić sytuację, jeżeli chodzi o kadry w ochronie zdrowia. M.in. tą ustawą dajemy możliwość zdobywania specjalizacji nie tylko dla lekarzy i pielęgniarek, ale również przedstawicieli innych zawodów, którzy będą mogli realizować się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Rozszerza ona możliwość wejścia do systemu innych zawodów medycznych legitymujących się wyższym wykształceniem medycznym. I jeszcze jedna informacja: szkolenia specjalizacyjne będą prowadziły ośrodki akredytowane, nie tak jak pani profesor wspomniała. 

Marszałek:

Dziękuję, pani minister.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3719, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. 423 było za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

źrodło: strona internetowa sejmu RP 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.