Pielęgniarki: sprzeciwiamy się likwidacji tej specjalizacji.

Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek.


Stowarzyszenie pielęgniarek instrumentariuszek 

Lublin, 1 października 2019 

Szanowna Pani Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Czytaj także: Pielęgniarki: Izba pielęgniarek wyda 20 tys. PLN na promocję zawodu!

Środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych jest oburzone propozycją wykreślenia pielęgniarstwa operacyjnego z dziedzin, w których może być prowadzona specjalizacja w pielęgniarstwie i projektowi połączenia ze specjalizacją chirurgiczną. Uważamy, że takie działania świadczą o niekompetencji i o braku rozeznania 
w specyfice opieki pielęgniarskiej świadczonej przez pielęgniarki operacyjne. Pielęgniarstwo operacyjne jako specjalność, wraz z zakresem obowiązków pielęgniarek operacyjnych zostały opisane w standardach pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego zatwierdzonych przez NRPiP w dniu 3 grudnia 2014 roku. Pragniemy przypomnieć, że już w latach 60-tych XX wieku uznano, że kształcenie pielęgniarek operacyjnych musi odbywać się również w drodze specjalizacji, gdzie pielęgniarki poznają odrębną wiedzę i zupełnie inne umiejętności, a w ówczesnych szkołach kształcących pielęgniarki były praktyki w bloku operacyjnym, gdzie w efektach kształcenia wymagano znajomości pracy pielęgniarki operacyjnej. Twierdzenia opisujące pielęgniarstwo operacyjne jako dziedzinę wąską, instrumentowanie jako podawanie narzędzi a pracę pielęgniarek operacyjnych jako prostą i niewymagającą profesjonalnej, szerokiej wiedzy są oparte o stereotypy i świadczą o ignorancji osób wypowiadających takie opinie  i nieznajomości warunków koniecznych, jakie musi posiadać każda pielęgniarka operacyjna i każda położna operacyjna. Odnosząc się do tych stereotypów informujemy, że:

1. pielęgniarstwo operacyjne jest szeroką dziedziną wiedzy, jest odrębną specjalnością pielęgniarską, której przedstawiciele badają, analizują i rozwiązują problemy związane 
z zapewnieniem sprawnej asysty pielęgniarskiej do zabiegu operacyjnego, z poczuciem bezpieczeństwa i zachowania godności osobistej pacjentów przebywających na Bloku Operacyjnym oraz innymi problemami wynikającymi ze specyfiki pracy pielęgniarek operacyjnych w fazie przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej w każdej dziedzinie zabiegowej. Pielęgniarstwo chirurgiczne natomiast ze swymi podspecjalnościami (pielęgniarstwo neurochirurgiczne, torakochirurgiczne, kardiochirurgiczne, urologiczne, ortopedyczne itp.) opisuje specyfikę przygotowania pacjenta do operacji oraz opiekę pooperacyjną. Nie ma ani słowa o etapach zabiegów operacyjnych, rodzajach zabiegów (klasyczne czy endoskopowe) ani o instrumentarium, czy zapewnieniu pacjentowi bezpieczeństwa podczas procedur medycznych odbywających się w warunkach sali operacyjnej. Na studiach pielęgniarskich I i II stopnia praktycznie brak jest zajęć teoretycznych i praktycznych z pielęgniarstwa operacyjnego. Dopiero na kursie kwalifikacyjnym i specjalizacji pielęgniarki nabywają niezbędną wiedzę i szersze umiejętności w danych specjalnościach. 

2. Instrumentowanie (inaczej asysta pielęgniarska) - to podstawowy zakres czynności pielęgniarek/położnych operacyjnych. Są to działania wykonywane przez pielęgniarki operacyjne/położne operacyjne w trakcie zabiegów operacyjnych lub diagnostycznych przeprowadzanych w warunkach sali operacyjnej. Działania te są oparte na wiedzy 
o teoretycznym i praktycznym przebiegu operacji z uwzględnieniem działań pielęgniarek/położnych operacyjnych
na wnioskach z własnych obserwacji, instrumentowanie dotyczy:

- czynności mentalnych (analizowanie i wyciąganie wniosków z wypowiedzi operatora, jego asysty, i innych członków zespołu operacyjnego),

- czynności manualnych (szybkie, celowe,- najlepiej bez wezwania - podawanie narzędzi i innych rzeczy potrzebnych w trakcie operacji,

- pojęcie asysty pielęgniarskiej (instrumentowania) nie obejmuje czynności związanych z asystą lekarską, dotyczącą manipulowania narzędziami w obrębie pola operacyjnego (utrzymywanie porządku w polu operacyjnym, odsłanianie pola operacyjnego, czyli tzw. trzymanie haków, pilnowanie końca nitki, prowadzenie nitki przy szwach ciągłych, zdejmowanie kleszczyków hemostatycznych, adaptacja brzegów rany, obcinanie nitek itp.).

3. Praca pielęgniarek operacyjnych to skomplikowany układ działań zmierzający do zorganizowania zaplecza do sprawnego przeprowadzenia skomplikowanej i drogiej procedury, jaką jest zabieg operacyjny. Postęp, zwłaszcza postęp technologiczny 
w dziedzinach zabiegowych sprawia, że programy specjalizacji w pielęgniarstwie operacyjnym zostały wzbogacone o zagadnienia chirurgii małoinwazyjnej (obecne są w wielu dziedzinach) oraz zagadnienia związane z transplantologią.

NIE dla likwidacji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 

W trakcie specjalizacji operacyjnej pielęgniarki nabywają wiedzę i umiejętności aż 
z trzynastu specjalności chirurgicznych dotyczącą metod i technik operacyjnych bardzo przydatną w codziennej pracy w blokach wielospecjalistycznych, gdzie pielęgniarki operacyjne nie są przypisane do danej specjalności. Ponadto na szkoleniach podyplomowych pielęgniarki mają możliwość nauczenia się zasad pracy przy najnowocześniejszej aparaturze medycznej takiej jak: laparoskop 3D, neuronawigacja itp.

Podsumowując należy stwierdzić, iż twierdzenia o braku konieczności kontynuowania szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oparte są o fałszywe przesłanki. Specjalizacje powinny być pogrupowane według problemów pielęgnacyjnych, jakie mają dane kategorie pacjentów. Pielęgniarstwa: geriatryczne, opieki długoterminowej opieki paliatywnej czy onkologiczne zakresowo mieszczą się w pielęgniarstwie internistycznym, które też ma odrębną specjalizację. Ponadto wyrażamy zdziwienie, że jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, zrzeszające pielęgniarki operacyjne i położne operacyjne z całego kraju nie zostaliśmy zaproszeni do zespołu przygotowującego projekt zmian w szkoleniach podyplomowych pielęgniarek. Wśród nas są praktycy pracujący na blokach operacyjnych, posiadający wiedzę dotyczącą specyfiki nowoczesnego pielęgniarstwa operacyjnego i te osoby powinny wypowiadać się w naszych sprawach.

Prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek Instrumentariuszek 

Joanna Borzęcka


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.22 16:45:28 ~Ania

Walcz o pieniądze,anie o specjalizację Wymyślą coś nowego czteroletniego ,aTobie ciągle o coś chodzi,przecież wiadomo że nic lepszego nie czeka pielęgniarki.To czy Ty podając narzędzie masz taką specjalizację czy siaką,nie ma to znaczenia.Zapie. na kilku etatach,padasz na pysk i Ci chodzi o specjalizację? Myślisz, że Ci więcej zapłacą? Walcz o godne życie.

#2  2019.10.22 18:10:55 ~Do

Ustawa. Gdzie zapis o czynnościach na lekarza?

#3  2019.10.22 20:24:44 ~Hmmm

A może w końcu zawalczyć należy o to, aby te 1200 zł, które dostaliśmy, były wypłacane NA STAŁE, A NIE TYLKO DO KONCA MARCA 2020! O YO WALCZMY I PUSZMY DO MAŁAS , SZCZURA I MZ!

#4  2019.10.22 21:37:13 ~Uwaga

Zdecydowanie należy utrzymać możliwość specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Ta dziedzina wiedzy wymaga ogromnej wiedzy. Pomysł połączenia jej z inną specjalizacją to chory pomysł. Zdecydowanie sprzeciwiam się likwidacji tej specjalizacji zwłaszcza w dobie technologicznego rozwoju wszystkich dziedzin zabiegowych. Nam potrzebna jest wiedza! i możliwość rozwoju.

#5  2019.10.22 21:53:50 ~Ooo

Pismo to przekonało mnie, że instrumentariuszka to odrębny samodzielny zawód niż pielęgniarka, bo instrumentariuszka jest od instrumentowania, a pielęgniarka od pielęgnowania. Czy jest to jeden z typów opiekunki, która jest od opiekowania się? Nie wiem.

#6  2019.10.22 22:41:18 ~do 4 i 5

Mój znajomy po licencjacie poszedł na salę operacyjną. Po miesiącu najdalej dwóch ogarnął wszystko. Z pracy jest bardzo zadowolony i z niego też są zadowoleni. Można? Można bez żadnej tam specki.

#7  2019.10.23 00:07:58 ~piel.

Wydaje sie, ze decydenci tak zapędzają sie w oszczędnościach na pielegniarkach iż niebawem dojdą do wniosku,że jedynie wystarczy przyuczenie do zawodu w szkołach przyzakładowych . Taki paromiesięczny kurs przyszpitalny ,żeby robić zastrzyki ,zmieniać pampersy czy podawać narzędzia do operacji.

#8  2019.10.23 06:32:01 ~Piel

A ja chcę się doksztalcac, Ty pewnie masz to gdzieś, więc dalej rób przy pampersach

#9  2019.10.23 08:18:31 ~Piel. D.

To bardzo zły pomysł, aby zlikwidować specjalizacje operacyjna, ponieważ jest to jedyna droga (prócz kursu kwalifikacyjnego) aby nabyć odpowiednią wiedzę do pracy pielęgniarki na bloku. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że kończąc studia I i II stopnia nie jest człowiek przygotowany w 100% do pracy na bloku. Przez tok studiow nie ma żadnych praktyk ani nawet wykładów odnoszących się do pielęgniarstwa operacyjnego. Człowiek idzie na blok i jest zielony a wiedzę nabywa przez to co koleżanki mu przekażą. Ucząc się pracy na bloku wielospecjalistycznym/wieloprofilowym nie jest w stanie tego ogarnąć w miesiąc, wymaga to nabycia szerokiej wiedzy, no chyba że ktoś idzie na jedną sale o jednej specyfice na małym bloku. Moim zdaniem powinno się wrócić do tego że pielęgniarstwo operacyjne należy wykładać na studiach tak jak inne przedmioty. A nie żeby dochodziło do tego że się likwiduje wszystko pokolei. Bo to do niczego dobrego nie prowadzi.

#10  2019.10.23 09:07:55 ~piel dypl

Czy możesz być tak uprzejma i sprecyzować, w którym miejscu tekst którejkolwiek ustawy definiującej zawód pielęgniarki opisuje czynności instrumentariuszki?

#11  2019.10.23 09:20:34 ~Gabi

Ludzie musza sie ksztalcic Jesli chodzi o ingerencje w cialo czlowieka to chyba lepiej ze robi to osoba mająca pojecie o swojej pracy Tyle jest teraz nowości i nowe techniki ze dobrze ze pielegniarkisie buntuja Wszyscy chca byc dobrze zoperowani. a chca osób przyuczonych Dziwie się A co do pampersow to czasami tez trzeba miec zdolnosci aktora (takiego przyuczonego) bo w obecnosci chorego trzeba zachować sie z usmiechem i taktem(choc ci smierdzi i naciaga) zachować sie tak zeby mu ne bylo przykro Tego sie mozna przyuczyc

#12  2019.10.23 09:31:43 ~Do

Def plg!

#13  2019.10.23 10:36:07 ~po co

Żadna specjalizacja pielęgniarska nie jest nikomu do niczego potrzebna dopóki nie będzie jasno określonych większych kompetencji i odpowiedzialności po danej specjalizacji . kompetencje na papierze nic nie wnoszą nie znam żadnej specjalistki która potrafi wykorzystać swoje uprawnienia większość specjalistek nie jest w stanie określić jakie ma kompetencje w związku ze zrobieniem specjalizacji .

#14  2019.10.23 11:17:59 ~Do

21/1935 i 84-87/2011- podstawowego.

#15  2019.10.23 11:31:22 ~piel .

Do 8.Dokształcaj się , dokształcaj ,żebyś potrafiła czytać ze zrozumieniem.

#16  2019.10.23 12:24:37 ~Mim

Pracuję wiele lat jako instrumentariuszka, przeszłam przez kilka szpitali i specjalnosci. Czekam właśnie na egzamin specjalizacyjny. Co mi ona dała? Zupełnie nic. Wydałam pieniądze, praktyki kombinujesz jak tylko zdobyć podpis. Zapisałam się na nią tylko dla podwyżki. Jeśli chcesz się rozwijać w tym zawodzie warto rozpocząć po prostu pracę (nawet dodatkową) w innym miejscu i zapoznać się ze specyfiką danego bloku. Sensem naszej specjalności powinien być sukcesywny wzrost wynagrodzenia a nie tysiące kursów które trzeba często opłacać samemu. Badania fizykalne przymusowo do specki? Na co to komu?

#17  2019.10.23 18:48:23 ~Mhm

Ta dziedzina chyba nie ma nic wspólnego z pielęgniarstwem, dlatego powinna być wyodrębniona jako zupełnie inny zawód. BTW współczesne pielęgniarki nie są asystentami lekarzy.

#18  2019.10.23 21:34:20 ~Beata

Orientujmy się! Ku czemu ma służyć połączenie specjalizacji chirurgicznej i operacyjnej.oczywiście kolejnym fluktuacjom personelu. Będziemy brane z łapanki na korytarzu do pomocy gdziekolwiek państwo dyrekcja sobie zażyczą.A wszystko dla ,świadczenia usług na najwyższym poziomie''.

#19  2019.10.24 07:45:15 ~Piel.

Stopniowo wszystkie specjalizacje polikwidują na kim oszczędzają zawsze? Wiadomo na pielegniarkach nic nowego! Bo żeby nawet operacyjne, skandal! Deprecjacja zawodu pielegniarek ruszyła na dobre i nie trzeba płacić za specjalizację i dawać urlopów szkoleniowych! A stare szkapy do kieratu i niewolnictwa! Gorzej, że w harówkę same się wkręcamy.Wystarczy praca na 1 etat I zarobki by szybko były by dla nas GODNE!

#20  2019.10.24 07:57:12 ~do 19

Bardzo dobrze napisane! Co oni z nami robią? Dlaczego im na to pozwalamy? Na co więc czekamy? Wskażniki wejdą wkrótce będą duże różnice w poszczególnych grupach a 1.200 zł będzie zabieranie! Wczoraj w godzinach dużej oglądalności w TVP -TVN FAKTY mówiono o sytuacji fizjoterapeutów i ludzie mówili, że oni pracują też fizycznie i ich praca jest bardzo ważna.NIGDY TAKICH WYPOWIEDZI NIE SŁYSZAŁAM NT. PIELĘGNIAREK! PIELĘGNIARKA SŁABO POJEMNE OKREŚLENIE!

#21  2019.10.24 12:50:06 ~real

Pielęgniarka pokazywana jest ze stetoskopem i w czepku tyle ludzie wiedzą o pielęgniarkach nikt nie wspomni że to ciężka harówa za wszystkie grupy zawodowe w szpitalu które powinny być zatrudnione a ich nie ma. Pielęgniarka to taki tani robot do wszystkiego specjalistka czy magisterka i tak odwala taką samą ciężka robotę . Po co te spory o jakieś specjalizacje jak i tak wszystkie toniemy w tym samym bagnie .

#22  2019.10.24 16:31:01 ~Do 44

Czepku te , to z rozporządzenia z lat 50 tych

#23  2019.10.25 10:50:21 ~do 21

Racja. Pokazywanie pielęgniarki ze stetoskopem jest żenujące i zakłamujące rzeczywistośc bo chociaż go używa to jednak jest to atrybut lekarza. Atrybutem pielęgniarki pracującej w oddziale szpitalnym jest coraz bardziej pampers. I nie ma znaczenia jakie ma wykształcenie. Pielęgniarki z doktoratami pracujące w oddziałach zmieniają pampersy tak samo jak pozostałe.

Dodaj komentarz