Pielęgniarki: Izba pielęgniarek wyda 20 tys. PLN na promocję zawodu!

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.


Izba pielęgniarska promuje zawód pielęgniarki i położnej

Zobacz także: Praca dla pielęgniarki. 4 500 - 9 000 PLN. Od listopada.

Pielęgniarki z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku będą prowadziły zajęcia dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół średnich. Akcja promocyjna ma przede wszystkim pokazać młodym ludziom, że to zawód bardzo potrzebny, perspektywiczny i dający pewne zatrudnienie. Będzie też nauka udzielania pierwszej pomocy.

To wspólna inicjatywa pomorskiego samorządu i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (OIPiP) w Gdańsku. Umowa na przeprowadzanie warsztatów została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 22 października 2019 r. Za 10 tys. zł. od samorządu pielęgniarki nauczą też zasad udzielania pierwszej pomocy. Cała akcja będzie kosztowała ponad 30 tys. zł, bo resztę kosztów pokryła OIPiP.

Uświadamiać młodym ludziom prestiż tych zawodów

Pielęgniarki i położne będą odwiedzały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa pomorskiego. W sumie przeprowadzą 100 godzin lekcyjnych zajęć. Programem objęto 600 uczniów klas ósmych szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gdańsku, Sztumie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim i Nowym Dworze Gdańskim. Lekcje będą miały formę warsztatów, podczas których odbędzie się nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Chodzi m. in. o: napad epilepsji,  hiperglikemię i hipoglikemię (zachowanie dziecka z cukrzycą), krwotoki i urazy, usuwanie ciała obcego w organizmu, pomoc uczniowi niepełnosprawnemu oraz edukację położnej w zakresie opieki nad noworodkiem.

– Pomorski samorząd, już po raz drugi, zawarł umowę z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku promującą zawody pielęgniarki i położnej – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Tym razem będą prowadzone zajęcia warsztatowe polegające przede wszystkim na nauce udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo starzeje się, starzeje się również kadra medyczna. Jednocześnie w naszym województwie mamy niedobór pielęgniarek i położnych. Należy zatem działać, aby zachęcać młodzież do zasilenia w przyszłości szeregów pielęgniarek i położnych, uświadamiać młodym ludziom prestiż tych zawodów – dodaje Kapała-Sokalska.

Dobre słowo wynagradzają wiele niedogodności

Pielęgniarki podczas spotkań z uczniami będą opowiadały o tym, jak ważny i potrzebny zawód wykonują. I będą zachęcały uczniów, aby w wyborze swojej drogi zawodowej rozważyli wybór takiej profesji. Będą omawiały wszystkie specjalizację, których jest aż 17 – od pediatrii po geriatrię. – W obu zawodach można pracować w szpitalach, przychodniach czy środowisku. Ale także w szkołach rodzenia i prowadzić indywidualną praktykę – mówiła wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Marzena Olszewska-Fryc. Po takich zajęciach młodzież będzie mogła zweryfikować własne predyspozycje psychofizyczne do podjęcia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo. – To trudny i wymagający zawód, ale według mnie jeden z najpiękniejszych. Daje dużą satysfakcję wynikającą szczególnie z ratowania ludzkiego życia a uśmiech na twarzy pacjenta, jego wdzięczność i dobre słowo wynagradzają wiele niedogodności.

W spotkaniach z uczniami chodzi też o to, aby uświadomić młodym ludziom, że niestety jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Ten problem dotyczy też pielęgniarek. Średnia wieku w zawodzie to ponad 50 lat. –Wiele z nas za kilka czy kilkanaście lat odejdzie na emeryturę. I powstaje pytanie, kto będzie nami się zajmował, przecież każdy z nas kiedyś będzie pacjentem. A jak uświadomimy młodym ludziom, że to naprawdę fajny zawód, to być może wielu z nich wybierze naszą drogę – dodała Olszewska-Fryc.

Poprawia się też sytuacja pielęgniarek dotycząca obsad na dyżurach

Pielęgniarek brakuje w całym kraju, choć jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu. W Polsce, według danych na 31 grudnia 2018 r., zarejestrowanych jest 333 751 pielęgniarek i położnych. Większość z nich to kobiety, panów jest zaledwie 2 proc. W województwie pomorskim pracuje 17 280 pielęgniarek i położnych, co stanowi 5,18 proc. ogólnej liczby.

W ostatnich latach sytuacja kadrowa w tych zawodach poprawia się, gdyż od 2013 do 2018 r. przybyło ponad 20 tys. pielęgniarek i położnych. Wzrasta też liczba osób otrzymujących prawo wykonywania zawodu. Odbiera je prawie pięć tysięcy absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa. – Na przykład w 2019 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wydała około 200 praw wykonywania zawodu –  poinformowała Olszewska-Fryc. Poprawa sytuacji wynika też m.in. ze zmniejszonej liczby pielęgniarek i położnych opuszczających Polskę w celach zarobkowych. Dla porównania w 2014 r. wydano ponad tysiąc zaświadczeń do wyjazdu za granicę, a w 2018 r. już tylko 400. Jednak, jak zauważa Olszewska-Fryc, optymizmem napawa też malejąca w ostatnich latach liczba wydawanych przez OIPiP w Gdańsku zaświadczeń dotyczących kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy zagranicą. Ze 180 w 2015 r. do 49 w 2017 r.

Ponadto, osoby, które po 5-letniej przerwie straciły prawo wykonywania zawodu, starają się je odzyskać. Cieszy to, że ciągu czterech lat ponad trzy tysiące pielęgniarek zostało przeszkolonych i powróciło do zawodu.

Poza tym poprawia się też sytuacja dotycząca obsad na dyżurach. Głównie dzięki obowiązującemu od 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniu ministra zdrowia, które wprowadziło minimalne wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek. Oznacza to, że na pięć szpitalnych łóżek muszą przypadać dwie, a nie, jak wcześniej, jedna pielęgniarka.

Liczba pielęgniarek na Pomorzu

Według danych za pierwsze półrocze 2019 r. w tzw. marszałkowskich podmiotach leczniczych (SPZOZ-y i spółki) pracuje prawie 4500 pielęgniarek i położnych. Dla porównania w 2015 r. było to 4291 osób. Na przykład najwięcej, bo 1319 zatrudniają Szpitale Pomorskie (w 2015 r. – 1212 osób). Na drugim miejscu pod względem liczby pielęgniarek jest Copernicus PL, w którym spadła liczba zatrudnionych z 1253 w 2015 r. do 1222 w 2019 r. Trzecią lokatę z 665 osobami ma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny J. Korczaka w Słupsku (2015 r. – 603). W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie pracuje 435 pielęgniarek (2015 r.  – 404),  w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – 256 (w 2015 r. – 253). Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku spadła liczba zatrudnionych z 145  w 2015 r. do 138 osób w 2019 r. Najmniej, bo tylko 18 (w 2015 r. – 16 ) jest zatrudnionych w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku (po 6 osób zarówno w 2019 r. i 2015 r.).

22 października 2019 roku 

Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu

źródło: pomorskie.eu


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.23 17:28:11 ~AnnaCz.

Bardzo dobrze,że jest taka działalność, która wspaniale pokazuje naszą profesją. To konkretne działania i ustawowy OBOWIĄZEK samorządu zawodowego. Promocja sama się nie zrobi.

#2  2019.10.23 17:34:37 ~Maciej

Fajnie,że ktoś nas promuje, bo lekarze robią to idealnie oraz ratownicy i fizjoterapeuci a i farmaceuci zrobili akcję, że aptekarz to nie sklepikarz czy sprzedawca. Lubię Gdańsk i NURSE POWER!

#3  2019.10.23 18:32:27 ~SX

Brawo dla Gdańska! Pomorze jak zawsze o 2 kroki przed innymi.

#4  2019.10.23 19:40:49 ~Joanna

Fajnie, tylko czemu chcą skusić młodych ludzi na "dobre słowo wynagradzające wiele niedogodności"? Optymistki :)

#5  2019.10.23 20:04:12 ~piel

Promujący ci tego nie powiedzą, ale prawda o zawodzie jest taka : możesz trochę więcej zarobić,ale zamiast pracować za dwie, jak dotychczas , obecnie musisz robić za trzy pielęgniarki i za salową której nie ma.

#6  2019.10.23 20:17:37 ~Ojejku

Tytuł 'pielęgniarki' przysługuje osobie, która nabyła umiejętności, których nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa. Czy izby informują osoby zachęcające do zawodu pielęgniarki, jak odpowiednie instytucje państwowe egzekwujące zapisy ustawowe realizują art. 84-87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r?

#7  2019.10.23 20:17:37 ~Ojejku

Tytuł 'pielęgniarki' przysługuje osobie, która nabyła umiejętności, których nikt nie może wykonywać bez ustawowej zgody państwa. Czy izby informują osoby zachęcające do zawodu pielęgniarki, jak odpowiednie instytucje państwowe egzekwujące zapisy ustawowe realizują art. 84-87 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r?

#8  2019.10.23 20:27:36 ~do 7

Izby znają zakresy obowiązków pielęgniarek pracujących z pacjentem. W tekście Ustawy o samorządzie piel i poł z 2011 r. w art 4 jest zapis o obowiązku izby polegający na trzymaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Czy izby wyciągają konsekwencje prawne od osób, które wykonują czynności wprowadzone do praktyki pielęgniarki a nie posiadające ustawowej zgody państwa lub zlecające takim osobom?

#9  2019.10.23 20:27:36 ~do 7

Izby znają zakresy obowiązków pielęgniarek pracujących z pacjentem. W tekście Ustawy o samorządzie piel i poł z 2011 r. w art 4 jest zapis o obowiązku izby polegający na trzymaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Czy izby wyciągają konsekwencje prawne od osób, które wykonują czynności wprowadzone do praktyki pielęgniarki a nie posiadające ustawowej zgody państwa lub zlecające takim osobom?

#10  2019.10.23 20:35:35 ~Do

Gdzie mają takie dane?

#11  2019.10.23 20:50:22 ~do 10

Albo problem z tekstem

#12  2019.10.23 21:42:26 ~Do do 11

Wkręcają dzieciaki?

#13  2019.10.23 21:47:36 ~x

Xxx

#14  2019.10.24 00:03:29 ~Plg

Pokażcie Panie pracę pielęgniarek od wewnątrz.To zobaczycie ile dzieciaków będzie chętnych.Nie warto oszukiwać.Prędzej czy później poznają jaki to miód.Tak naprawdę nic nie jest załatwione do końca.Zaklepane jest tylko w papierach .Cała prawda o pielęgniarstwie.

#15  2019.10.24 02:33:07 ~piel

"Jak wiele można dać z siebie" .Warunki pracy pielegniarek w polskich szpitalach powodują ,że codziennie zmuszone są by ryzykować życie i zdrowie znacznie bardziej niż wynikałoby to z ryzyka zawodowego. A to zbyt wiele. Najwyższy czas ,żeby pielegniarkom, tak jak innym, też coś dano, np urlop zdrowotny czy prawo do wcześniejszej emerytury, a nie ciagle tylko od nich wymagano.

#16  2019.10.24 02:50:06 ~piel .

Chcesz szybko stracić zdrowie- zostań pielegniarką. Chcesz ryzykować swoje życie -zostań pielegniarką i pracuj w szpitalu.Na każdej ,roboczej zmianie masz wiele szans na urazy mięśniowo- stawowe .Gwarancję chorego kręgosłupa i obowiązek pracy do powszechnego wieku emerytalnego bez wytchnienia.

#17  2019.10.24 02:58:09 ~piel.

W pakiecie wypalenie zawodowe i długa lista chorób zawodowych ,których nie ma w wykazie chorób zawodowych bo nie zostały uznane za choroby zawodowe.

#18  2019.10.24 08:03:21 ~Piel.

ALE PIENIADZE SMIECHU WARTE NA PROMOCJE TAK WAŻNEGO I DEFICYTOWEGO ZAWODU! NAWET CODZIENNA EMISJA SPOTÓW TELEWIZYJNYCH NIE POMOŻE LUDZIE WIEDZĄ JUŻ CZYM TEN ZAWÓD PACHNIE !

#19  2019.10.24 08:08:17 ~Ja

Mówić dzieciakom prawdę że i mocno śmierdzi i o dźwigania też ! Kolejna pokazówa na zlecenie Szczurek i podobnych!

#20  2019.10.24 08:08:17 ~Ja

Mówić dzieciakom prawdę że i mocno śmierdzi i o dźwigania też ! Kolejna pokazówa na zlecenie Szczurek i podobnych!

#21  2019.10.24 08:37:34 ~Do 111

Prawa tylko na papierze.

#22  2019.10.24 08:40:11 ~Anna

Czy panie w Izbach nadal nie zrozumiały, że tylko wysoka pensja jest w stanie zmienić coś w tej profesji? Niech Izby "dadzą coś od siebie " i uświadamiają społecznie skoro takie mądre

#23  2019.10.24 09:50:03 ~Ania

Zawód pielęgniarki to prestiż hahahaha bo nie wytrzymam ,co za bajki!

#24  2019.10.24 11:10:38 ~Piel

Może flaszka wzorem rydzyka zacznie pielęgniarki kształcić,etycznie.

#25  2019.10.24 11:34:52 ~piel

Nawet bardzo wysoka pensja nie zachęci do wykonywania zawodu pielęgniarki jeśli nie poprawią się warunki pracy w szpitalach ,ale poprzez redukcję etatów będą się pogarszać jak dzieje się obecnie .

#26  2019.10.24 11:54:49 ~Piel

Łatwo się wydaje czyjeś pieniądze ! Niestety żadna promocja nic tu nie pomoże! Tylko konkretne działania, zamiast pustych słów i plakatów !

#27  2019.10.24 11:56:29 ~piel

Dajcie te pieniądze pielęgniarkom i wtedy będzie promocja - prawdziwa!

#28  2019.10.24 12:18:22 ~do 20

Tak . W wielkim skrócie to ciężka fizyczna robota, dźwignie, smród , ciągły stres ,pośpiech, wysokie ryzyko zawodowe ,ogromna odpowiedzialność.

#29  2019.10.24 12:50:01 ~Piel

Do 1, 2, 3. Pogięło was? Co za brednie wypisujecie! Nie macie o tej robocie zielonego pojęcia, więc albo nie pracujecie w szpitalu albo siedzicie na wygodnych stołeczkach. Skoro jest tak cudownie, to wyślijcie do tego zawodu swoje dzieci i wnuki. Ja na ten poligon swojej córki nie wyślę. Prestiż tego zawodu? Nie ma czegoś takiego, za to jest wielkie upodlenie i praca konia pociągowego, którego ludziom bardziej szkoda niż pielęgniarki. I jeszcze jedno słowo do tych bab w izbach oderwanych od rzeczywistości- dobre słowo nie wynagrodzi mi trudów tej roboty, zszarganych nerwów, chorego kręgosłupa i straconych świąt bez rodziny, a za dziękuję nie wykarmię i nie wykształcę swoich dzieci.

#30  2019.10.24 13:01:42 ~Kik

"prestiż zawodu"? Niestety nasz zawód nijak kojarzy mi się z prestiżem. Ogólnopolska nagonka przez pacjentów, rodziny, nieszanowanie przez lekarzy (nie wszystkich), politykow, a nawet nabijane w butelkę przez nasze własne władze z oipip! Jedynie czasem się usłyszy skromne "dziękuję siostro"

#31  2019.10.24 13:01:42 ~Kik

"prestiż zawodu"? Niestety nasz zawód nijak kojarzy mi się z prestiżem. Ogólnopolska nagonka przez pacjentów, rodziny, nieszanowanie przez lekarzy (nie wszystkich), politykow, a nawet nabijane w butelkę przez nasze własne władze z oipip! Jedynie czasem się usłyszy skromne "dziękuję siostro"

#32  2019.10.24 13:06:40 ~Luzy

20tys? Zapewne więcej kosztuje jednorazowy wypad pań ze związków na "szkolenie" do Gołębiewskiego na mazurach! W czerwcu zeszłego roku byłam w Mikołajkach i zobaczyłam w tym hotelu szyld - szkolenie (czy tam konferencja) związku pielęgniarek i położnych. No coz. Wszystkie im to fundujemy ;)

#33  2019.10.24 13:20:31 ~Piel

Zapraszam do klasy mojego dziecka. Zapewniam, że młodzież śmiechem was zabije drogie paniusie w przyciasnawych garsoneczkach:-):-):-):-):-)

#34  2019.10.24 13:52:43 ~piel.

Do 30. Nie tylko tobie. Społeczeństwo kojarzy pielęgniarkę z wykonywaniem " prostych czynności"jak" robienie zastrzyków", rozdawanie "pigułek", zmiana "pieluch"/pampersów ,podawanie basenów i kaczek i strajkowanie . Nadal uważa, że pielęgniarstwo to bardziej powołanie niż zawód , stąd przekonanie ,że strajki pielęgniarek są nieetyczne zaś kształcenie "sióstr"i przygotowywanie do "posługi" powinno odbywać się najwyżej na poziomie średnich szkół zawodowych.

#35  2019.10.24 13:59:41 ~?

Co izby mogą dać z siebie tym pielęgniarkom, które już są w systemie i od kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu lat podejmują ryzyko pracy w tym zawodzie ?

#36  2019.10.24 14:01:59 ~do 35

Nic bo są prorządowe więc dbają o interes rządu a nie pielęgniarek.

#37  2019.10.24 14:08:29 ~do 29

OKLASKI !

#38  2019.10.24 14:19:58 ~Do

Żyrandole

#39  2019.10.24 20:20:42 ~#39

Oszuści ! Nic się nie zmieniło ! Żaden to piękny zawód ! Jeszcze trochę i odchodzę na emeryturę,jestem styrana,mam zszargane zdrowie,niczego się nie dorobilam,ani domu,samochodu dobrej emerytury,w domu straszą stare meble.Brak mi słów,żeby to wszystko opisać !

#40  2019.10.24 23:04:05 ~piel-ka

Promować pielęgniarstwo mówiąc ze to "fajny " zawód i "uświadamiać młodym ludziom prestiż " zawodu pielęgniarki oznacza kłamać, okłamywać młodych ludzi.

#41  2019.10.24 23:14:39 ~heh

Do 3. Dwa kroki przed innymi . . . a flaszki nie są w stanie wylać. . . na zbity pysk.

#42  2019.10.25 10:49:37 ~Łucja

Obłuda przez doże „O” ! Jeszcze im mało ? Izby mają prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy ? o ironio , pokazywać jaki zawód wykonują . przy biurku w izbach lub sali wykładowej ! Nie dajcie się zwieść ! Te 200 mln powinno pójść na nasze schorowane kręgosłupy ! Bezczelnie chcą okłamywać dzieciaki ! Wszyscy co piszą o mówieniu prawdy o naszej pracy mają 100 proc racji , to my powinnyśmy opowiadać o pracy w szpitalu tylko na dzień dzisiejszy nikt po takich zajęciach nie podjął by decyzji o zniszczeniu swojego zdrowia szlachetnym , wspaniałym zawodem ! Po ponad 40 latach zmianowej pracy kocham nadal swój zawód , kiedyś było to 100 proc pielęgniarstwo , po nastaniu izb zmieniło się w biurokrację i oddalenie od chorego ! Miały czuwać nad samodzielnym zawodem , rozwijać go w nowoczesny , profesjonalny . niestety wykorzystują nas do dziś do własnych interesów , do własnych karier w dodatkowych organach rządowych i politycznych . Pielęgniarka od lat jest samotna , nikt nie słyszy od lat jej wołania o pomoc , nawet związki splotły się w 2015 r z izbami i od tego czasu są bliźniaczką izb , podpisują paranoidalne porozumienia jak „ustawa 203” czy najświeższa podwyżka z podwyżki 1100/1200 z pochodnymi z 1600 których nikt nie umie się doliczyć prawdy - kolejne pozwy do sądów ! 45 izb w kraju z zatrudnionymi tam pielęgniarkami pożerającymi nasze składki są pasożytami , HUBĄ pielęgniarstwa ! Ktoś powyżej fajnie pisze o przekazaniu składek na nasze leczenie , na prywatną rehabilitację bo kolejki są zbyt odległe - panie nie zgodzą się na to bo inwestują w nieruchomości lub defraudują np 2 mln w mazowieckiej ! Osobiście jako delegat zgłosiłam wniosek o odebranie 13 paniom w izbach i przekazanie na sanatoria dla nas - wtedy dały odpowiedź po godzinie że 13 już nie mają tylko premie roczne . Jesteśmy im potrzebne do płacenia składek i głosowania za ich uchwałami ! Myślę że musimy osobiście wkroczyć w tę obłudną nagonkę do zawodu ! Studentom już złowionym pokazywać prawdę na oddziale a młodszym przedstawiać prawdziwy obraz białych i czarnych stron naszego szpitalnego życia ! Nie bójmy się , nawet p Małas i Ptok są dla nas i biorą za to naszą kasę , nie robią żadnej łaski i powinny być nam za to wdzięczne , przez lata zapomniały i panoszą się na stołkach, dlatego przynależność do izb powinna być nieobowiązkowa !

#43  2019.10.25 20:46:31 ~piel

A po 32 latach pracy w tym 28 w zmianach dostaniesz 1300 zł emerytur darujcie sobie jest wiele ciekawszych zawodów i niedziele , swięta masz wole

#44  2019.10.26 09:19:06 ~ja

Rozumiem gdyby całość kosztów pokrył samorząd ale z biednych pielęgniarek które ciężką pracą płacą na izby takie rzeczy urządzać . brak słów, żeby nie przekląć

#45  2019.10.26 10:34:07 ~Nieznajoma

Co chcecie promowac tę ciężka i niewdzięczną tyranine w swiątek,piątek i niedzielę od switu po noc itd, za grosze.Zawód uległ deprecjacji a wy dalej swoje.Z czym do ludzi. Zajmijcie się wreszcie odbudowa tego co latami zostało niszczone i nie czarujmy się inne grupy zawodowe mające mnóstwo przywilejów i praw a pielęgniarka jest tylko robolem bez praw, przywilejów bez niczego,Zawód nie dajacy niczego poza znisczonym zdrowiem i tyranina do powszechnego wieku emerytalnego.To ma być ta promocja zastanówcie się co robicie.Bo za moment będzie za pózno obudzicie się z ręką w nocniku.powodzenia.

Dodaj komentarz