Uwaga pielęgniarki - rząd o mieszkaniach dla pielęgniarek na preferencyjnych zasadach.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.


Mieszkania dla pielęgniarek 

Rada Ministrów w dniu 25 października 2019 roku zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przedłożoną przez Ministra Zdrowia. W dokumencie tym czytamy między innymi, cytuję:

Obszar IV. Warunki pracy, wynagrodzenia i promocja zawodów pielęgniarek i położnych

Cel I. Poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Działanie 6. Podejmowanie działań mających na celu stworzenie mechanizmów dających pielęgniarkom i położnym możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach (np. w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”).

(...)

Problematyka związana z warunkami pracy pielęgniarek i położnych jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów. Obecnie najważniejszymi, z punktu widzenia przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, kwestiami w tym obszarze są m.in. wynagrodzenie za pracę, przywileje pracownicze (np. dodatkowy urlop wypoczynkowy lub urlop zdrowotny), prowadzenie dokumentacji medycznej świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz aspekty socjalno-bytowe (np. zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach).

(...)

Ponadto przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych zaakcentowali potrzebę wypracowania rozwiązań w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, w szczególności pielęgniarkom i położnym, które zdecydują się podjąć pracę w zawodzie, w regionach o najniższym wskaźniku pielęgniarek na 1000 mieszkańców, co może znacząco wpłynąć na zabezpieczenie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, a w konsekwencji podnieść wskaźnik opieki pielęgniarskiej i położniczej w tych regionach kraju i stworzyć warunki do równego dostępu do tej opieki.

(...)

"Mieszkanie Plus" dla pielęgniarek 

Działanie 6. Podejmowanie działań mających na celu stworzenie mechanizmów dających pielęgniarkom i położnym możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach (np. w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”)

Podjęcie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz samorządami terytorialnymi z regionów, gdzie odnotowano najniższe wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych, w celu stworzenia możliwości formalno-prawnych zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w ramach rządowego programu dla pielęgniarek i położnych deklarujących chęć podjęcia pracy w tych regionach.

Termin realizacji: realizacja na bieżąco do 2031 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z MI.

źródło: Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz także: 

Pielęgniarki: rząd o formule dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Kryteria: wiek lub staż pracy w zawodzie.


Zobacz także:

Czy pielęgniarka może czuć się komfortowo w odzieży medycznej?

Dla pielęgniarek zmianowych 1450, jednozmianowych 1500 PLN. 

Pielęgniarki: szpital podzielił 1200. Na: 1600 PLN oraz 10,12 i 8,44 PLN na godzinę.