Pielęgniarki - zmiany w kształceniu podyplomowym - komunikat ministerstwa

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2020.


foto: Ministerstwo Zdrowia


Konferencja nt. zmian w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się Konferencja zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych dotycząca zmian w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W konferencji wzięła udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, przedstawiciele Zespołu do spraw opracowania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, Konsultanci Krajowi i Konsultanci Wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, a także przedstawiciele Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Pielęgniarek i Położnych. W trakcie roboczego spotkania zostały omówione: założenia, uwarunkowania i propozycje kierunków zmian  w kształceniu podyplomowemu pielęgniarek i położnych. 

Podczas dyskusji podkreślano pozytywny kierunek projektowanych zmian, a także wskazywano kwestie wymagające dalszych uzgodnień w środowisku zawodowym pielęgniarek i położnych, których celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w ramach kształcenia  podyplomowego pielęgniarek i położnych. W konferencji udział wzięło 150 osób.  

źródło: tekst i zdjęcie - Ministerstwo Zdrowia - 24 stycznia 2020 

Komentarz redakcji Portalu i Gazety pielegniarki.info.pl

Jest wielką sztuką napisanie przez ministerstwo zdrowia komunikatu...

z którego nic nie wynika...

MInisterstwo milczy...

Związek pip milczy...

Izba pip milczy...

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Bzdura roku? Pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Pielęgniarki: Dysproporcje zarobkowe w zawodzie pielęgniarki mogą sięgać nawet 2 000 zł PLN.

Ministerstwo: pielęgniarka z licencjatem, czy pielęgniarka absolwentka LM, są to równoważne tytuły!