Pielęgniarki - na naszych oczach umiera mechanizm 1200 PLN. Co w zamian? Lobby pracodawców przejmuje inicjatywę.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek 

Gazeta prawna informuje, że minister zdrowia zapowiada zmiany w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Nie wyklucza rozmów o płacowym maksimum. Związki są otwarte, ale porozumienie na pewno nie będzie łatwe.

Uregulowanie kwestii wynagrodzeń w jednej ustawie to zdaniem strony społecznej dobre rozwiązanie. Problem w tym, na co wielokrotnie zwracali uwagę związkowcy, że dziś funkcjonuje wiele porozumień płacowych zawartych przez ministra z wybranymi grupami zawodowymi, które mają się do ustawy nijak. Efektem było z jednej strony uspokojenie nastrojów wśród lekarzy i pielęgniarek, z drugiej wywołanie frustracji fizjoterapeutów i diagnostów. Bo choć resort zapewnia, że wszyscy członkowie procesu leczenia są tak samo ważni, najczęściej zawiesza się oddziały z powodu braku lekarzy i pielęgniarek, więc to oni mają większą siłę przebicia.

Teraz jednak podejście ministerstwa się zmienia. Kiedy na styczniowym spotkaniu w sprawie renegocjacji porozumienia sprzed dwóch lat rezydenci poruszyli kwestię ewentualnych dalszych podwyżek dla specjalistów, usłyszeli, że miejsce na tego rodzaju regulacje będzie w nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach. Zapowiedź zmiany wskaźników padła także na spotkaniu z pielęgniarkami pod koniec stycznia. Również fizjoterapeuci i diagności zostali o tym zapewnieni. Na zmiany z nadzieją czekają też ratownicy.

(...)

Obecnie pielęgniarka zarabia na podobnym poziomie co salowa z długim stażem. Oczywiście szanujemy pracę salowych, ale jednak praca pielęgniarek jest bardziej odpowiedzialna i wymaga wyższych kwalifikacji – zwraca uwagę Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

(...)

Maria Ochman zwraca uwagę, że podejmowanie dyskusji na temat płac właśnie teraz związane jest z tym, że 31 marca kończy się tzw. OWU (rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), na mocy którego m.in. przekazywane są odrębnym strumieniem środki na podwyżki dla określonych grup. Podczas posiedzenia zespołu była mowa o tym, by i to ujednolicić, zawierając w wycenie świadczeń.

Czytaj więcej informacji w sprawie w artykule w Gazecie Prawnej pt.: Płacowa rewolucja w służbie zdrowia. Jedni zyskają, inni stracą

źródło: Gazeta prawna


Zobacz także:

Bzdura roku? Pielęgniarki kontraktowe nie mogą być wliczane do wskaźnika zatrudnienia.

Pielęgniarki: Dysproporcje zarobkowe w zawodzie pielęgniarki mogą sięgać nawet 2 000 zł PLN.

Ministerstwo: pielęgniarka z licencjatem, czy pielęgniarka absolwentka LM, są to równoważne tytuły!