Pielęgniarki: Związki zawodowe forsują ustawę, która deprecjonuje pielęgniarki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w siatce płac.


Deprcecjacja zawodu pielęgniarki w siatce płac według projektu związków

Porozumienie Zawodów Medycznych zebrało wymagane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Ustawa ta „określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia”. 

Przedmiotowy projekt ponownie trafił pod obrady sejmu w dniu 13 lutego 2020 roku i został skierowany do sejmowej komisji zdrowia. 

W artykule pt.: Niesprawiedliwa dla pielęgniarek ustawa (o wynagrodzeniach) znów weszła pod obrady sejmu! wykazałem jeden z aspektów, który powoduje, że ustawa jest niesprawiedliwa dla naszego środowiska zawodowego. 

Na powyższy aspekt zwrócił uwagę także jeden z posłów na plenarnym posiedzeniu sejmu, podczas dyskusji nad przedmiotową ustawą w dniu 13 lutego 2020 roku, cytuję za stenogramem z posiedzenia:

Poseł Aleksander Miszalski:

Oczywiście co do zasady ustawę popieram, natomiast mam dwa pytania, które zadała nam Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mianowicie: Dlaczego dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją proponowany współczynnik pracy ma wynosić 1,75, podczas gdy dla specjalisty fizjoterapii i diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją – 2,0? Dlaczego dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji współczynnik wynosić ma 1,50, podczas gdy dla diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji – 1,75? Wydaje się, że jest to trochę krzywdzące w stosunku do pielęgniarek i położnych (Dzwonek), więc proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(...)

Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek:

Odniosę się do pytań, za które serdecznie dziękuję. Pierwsze z pytań było odnośnie do trybu legislacyjnego, że daty się nie zmieniają. Prawnie to jest tak rozpatrzone, że w momencie przejścia do drugiego czytania komitet musi wnieść autopoprawkę. Teraz nie możemy nic zmieniać. 

Szanowni Państwo! Niestety nie znam wszystkich państwa po imieniu i nazwisku. Pan wnioskodawca zadał mi pytanie odnośnie do specjalizacji u pielęgniarek. W procesie pisania tego projektu uczestniczyło całe środowisko: pielęgniarki, fizjoterapeuci i lekarze. Mam nadzieję, że pan tego nie uczynił specjalnie, jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, bo pan chce poróżnić środowisko. Nieładnie, panie pośle.

Odsyłam pana, żeby pan przeczytał tę ustawę. Jedną tabelkę wystarczy przeczytać ze zrozumieniem. Dziękuję. (Poseł Marek Sowa: Ale do mnie pan mówi?) Nie, do pana posła, który mówił na temat różnicy w przeliczniku fizjoterapeutów i pań pielęgniarek. Wystarczy przeczytać ten projekt, wchodząc w dyskusję. Jeżeli pan by usłyszał od pań pielęgniarek, że to jest nieprawda, to wyszedłby pan na mównicę i powiedział: bo panie mi kazały powiedzieć, że to jest nieprawda? Niech pan przeczyta. Pan chyba reprezentuje swoją grupę.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki: 

Proszę pana, to nie jest miejsce na dyskusję. Proszę łaskawie swoją wypowiedź kontynuować i nie dyskutować z salą.

Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek:

Panie pielęgniarki uczestniczyły w procesie tworzenia. Mam nadzieję, że pan poseł zrobił to nieświadomie. Odnosząc się do kolejnego pytania, porozumienie zawodów medycznych i fizjoterapeuci czy diagności, czy przedstawiciele innych zawodów medycznych uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Komisji Zdrowia, więc jesteśmy gotowi na procedowanie nad tym.
Odnosząc się jeszcze do ostatniego pytania: zespół trójstronny, Rada Dialogu Społecznego, wszystkie zawody medyczne, które tutaj są reprezentowane. Ja również, moja skromna osoba, jestem w Radzie Dialogu Społecznego, jestem w zespole trójstronnym, więc nie widzę żadnych przeszkód, żeby to też było procedowane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

P.S. Niestety przedstawiciel związków zawodowych, które forsują w sejmie ustawę, która jest niesprawiedliwa dla pielęgniarek i położnych, nie przedstawił żadnego merytorycznego uzasadnienia dla regulacji o których wspomniał wyżej cytowany poseł... Jedyny argument jaki pada w dyskusji nad tą sprawą ze strony związku, to, że: chce "pan poróżnić środowisko" i "pielęgniarki się na to zgodziły". Tak. Tylko mała uwaga! Zgodził się na to związek pielęgniarek. Ale nie pielęgniarki. I nigdy się nie zgodzą na deprecjację zawodu w siatce płac. Deprecjację autorstwa (NIE)porozumienia zawodów medycznych. 

Zobacz także: 

Praca w Niemczech dla pielęgniarek - zarobki do 2000 €.

Nikt nie uleczy złamanego serca tak, jak pielęgniarka kardiologiczna...

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

W sejmie o pielęgniarkach: kobiety i mężczyźni po szkole średniej pracujący w szpitalu.

Pielęgniarki na umowę o pracę "dają większą gwarancję" niż pielęgniarki kontraktowe...

W sejmie o pielęgniarkach: kiedy będą przedstawione podwyżki dla budżetówki, szczególnie dla pielęgniarek.