Związek pielęgniarek: wynagrodzenie pielęgniarki to 3300 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wyngrodzenia pielęgniarek - dyskusja w sejmie

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych w dniu 13 lutego 2020 roku

Krystyna Ptok – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Jesteśmy żywo zainteresowane sytuacją szpitali powiatowych ze względu na fakt, że zatrudnione są tam również pielęgniarki.

Powiem, że jako Związek, od 15 lat sygnalizowałyśmy sytuację powstawania dziury pokoleniowej w naszej grupie zawodowej. Powiem, że nas mało kto słuchał w tym czasie i to są zaniedbania kolejnych rządów, polityki prowadzonej w kierunku tej grupy zawodowej.

Tutaj tak "włożę kamyczek do ogródka", bo to Państwo dawali mi dane dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i powiem, że dane za 2018 rok, gdzie wynagrodzenia wzrosły, w związku z rozporządzeniem, które Państwo tu jesteście uprzejmi podnosić, że tak nie miało być. Więc powiem skutki tego rozporządzenia ministra Zembali, teraz ministra Szumowskiego mamy takie, że na 2018 rok, z danych z Polski, gdzie wzrasta wynagrodzenie pielęgniarek, to powiem, że w wielu szpitalach powiatowych – niestety mówię to z dużym zażenowaniem – wynagrodzenie pielęgniarek nadal jest utrzymywane na poziomie 3300 zł, co przy wzrośnie minimalnej... ja mogę dać dane twarde z nazwami szpitali i badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, porównawcze z instytutów, szpitali klinicznych, wojewódzkich i również ze szpitali powiatowych. (...)

źródło: strona internetowa Sejmu - posiedzenie zespołu w sprawie: Sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali - systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Pielęgniarki - higiena rąk na stanowiskach pracy. „Nic poniżej łokcia!”

Praca dla pielęgniarki, położnej. 5000 - 6000 PLN.

Szef GIS - maseczkę można zrobić z biustonosza.