Pielęgniarki w grupie mają tę samą postawę. Wyrównano "kominy płacowe".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Pielęgniarki - wysokość wynagrodzeń zasadniczych 

Związki zawodowe pielęgniarek i położnych podpisały porozumienie z dyrekcją SP ZOZ w Parczewie odnośnie podwyżki wynagrodzeń. Pracownice parczewskiego szpitala zarobią od 50 do 100 zł więcej miesięcznie.

Aneks podpisany 20 lutego pomiędzy dyrektorem Januszem Hordejukiem do porozumienia z 1 października 2019 r., z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych reprezentowanym przez przewodniczącą zarządu Agatę Lipko, mówi, że pracownicy nieposiadający specjalizacji w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, którzy otrzymali od 1 września 2019 r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1300 zł brutto i jednocześnie na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wynagrodzenie zasadnicze było niższe od kwoty 3150 zł brutto, otrzymają wzrost wynagrodzenia do 3150 zł brutto.

Jakie wynagrodzenia zasdnicze mają pielęgniarki z tytułem magista oraz posiadające specjalizację? Czytaj w artykule pt.: Podwyżki dla pielęgniarek parczewskiego szpitala, opublikowanym na portalu - Tygodnika Wspólnota Parczewska

Dyrektor szpitala: Pieniądze, które otrzymujemy z NFZ na wypłaty, były rozdzielane po równo, i dlatego były rozbieżności płacowe. Teraz doprowadziliśmy do tego, że w każdej grupie są jednakowe pobory, bo to były zaległości od lat. Od 1 stycznia daliśmy podwyżki od 50 do 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego, a nie w ramach dodatków.

Czytaj więcej w artykule Podwyżki dla pielęgniarek parczewskiego szpitala.

źródło: Tygodnik Wspólnota Parczewska

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Pielęgniarki - dzielenie leków (skutki uboczne) - kilka refleksji.

Praca dla pielęgniarki. Od 4 500 zł. brutto. Wymagania: wyższe (w tym licencjat).

NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek. "Wygasające rozporządzenie" 30 kwietnia.