Pielęgniarki - zalecenia ŚOI - lecznictwo szpitalne.

Bezpieczeństwo pielęgniarek


Zalecenia COVID-19 - szpital

Zobacz także: Liczba pielęgniarek i położnych na kwarantannie.

Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności.

Obiekty szpitalne

Sala pacjenta:

1. Personel medyczny:

a) Bezpośrednia opieka nad pacjentem z COVID-19

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki
- Ochrona oczu (gogle lub przyłbica)

b) Procedury generujące aerozole wykonywane u pacjentów z COVID-19

- Maska z filtrem N95 lub FFP2 lub odpowiednik Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki
- Ochrona oczu
- Fartuch bez rękawów foliowy przedni (wodoodporny)

2. Personel sprzątający:

a) Wejście na salę pacjentów z COVID-19

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Grube rękawice gumowe
- Ochrona oczu (jeśli istnieje ryzyko zachlapania materiałem zakaźnym lub      środkami chemicznymi)
- Wysokie lub pełne gumowe obuwie robocze

3. Odwiedzający (Należy ograniczyć liczbę odwiedzających. Odwiedzający, którzy muszą wejść do sali pacjenta z COVID-19, powinni zostać jasno poinstruowani o tym, jak prawidłowo założyć i zdjąć ŚOI i jak zadbać o odpowiednią higienę rąk przed założeniem i po zdjęciu ŚOI. Osoby takie powinny być nadzorowane przez personel medyczny.)

a) Wejście na salę pacjentów z COVID-19

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki

 

Inne obszary, w obrębie których odbywa się transport pacjenta (np. oddziały, korytarze)

1. Cały personel, także personel medyczny:

a) Jakiekolwiek czynności niezwiązane z kontaktem z pacjentami z COVID-19

- ŚOI niewymagane

 

Triage

1. Personel medyczny:

a) Wstępna ocena nie wymagająca bezpośredniego kontaktu(Ta kategoria obejmuje użycie bezdotykowych termometrów i kamer termowizyjnych, a także ograniczoną obserwację i wywiad, przy zachowaniu odległości co najmniej 1m.)

- Zachowaj odległość co najmniej 1m.

- ŚOI niewymagane

2. Pacjenci z objawami z dróg oddechowych:

a) Jakiekolwiek

- Zachowaj odległość co najmniej 1m.
- Zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną, jeśli ją toleruje.

3. Pacjenci bez objawów z dróg oddechowych:

a) Jakiekolwiek

- ŚOI niewymagane

 

Laboratorium

1. Analityk/laborant/technik:

a) Praca z materiałem pobranym z dróg oddechowych pacjenta

- Maseczka chirurgiczna
- Fartuch z długim rękawem
- Rękawiczki
- Ochrona oczu (jeśli jest ryzyko odbryzgów)

 

Pomieszczenia administracyjne

1. Cały personel, także personel medyczny:

a) Praca administracyjna, niezwiązana z kontaktem z pacjentami z COVID-19

- ŚOI niewymagane

źródło:
Opracowanie polskie na podstawie:
Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance
27 lutego 2020, World Health Organization

Opracował: Piotr Filberek
konsultacja: dr hab. Anna Mania, prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
III Katedra Pediatrii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zobacz całość dokumentu Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynnościZobacz także:

Pielęgniarka powinna iść po pracy do domu?

Dziewięć przypadków zakażeń pielęgniarek.

Położna: "szpital jest kompletnie nieprzygotowany".