Pielęgniarki - chcemy szkolić się online. Zwłaszcza teraz!

Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.


Szkolenia pielęgniarek i położnych

Zobacz także: Pielęgniarki - MZ - postępowanie ze zwłokami (COVID-19).

Dzień Dobry, jestem pielęgniarką, od 20 lat w zawodzie. A co za tym idzie, od 20 lat dokształcam się za własne pieniądze. I teraz, gdy sytuacja epidemiczna wywraca Nasze życie rodzinne i zawodowe do góry nogami, kolejny raz Nasze Naczelne władze zamiast Nam ułatwiać, najzwyczajniej utrudniają. Wiele z Nas jest w trakcie różnych kursów czy specjalizacji. I co widzimy? Cała edukacja przechodzi na nauczanie online. Szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe. A nam minął już kolejny nieodbyty zjazd, bo pielęgniarkom nie wolno uczyć się w ten sposób.

Czy CKPPiP ma w tym jakiś interes, aby Nam tego zabronić. Przecież komórki organizujące nasze kształcenie są do tego technicznie i merytorycznie przygotowane. To nie jest trudne. A wiem, co piszę. Od 8 lat uczę w policealnej szkole na kierunku Opiekun Medyczny. Jako wykładowca w ciągu dwóch godzin opanowałam system pracy na platformie edukacyjnej. Dalej, bez najmniejszych problemów wykonuję swoją drugą pracę i nie mam poczucia, że to gorsza gatunkowo edukacją. A przede wszystkich realizuję program nauczania. Czy to nie jest dobry czas, aby sposób kształcenia podyplomowego dostosował się do obecnych czasów a przede wszystkim do zmianowego systemu pracy pielęgniarek i położnych?

Dane autora do wiadomości redakcji.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

dr n. med. Beata Guzak

Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

1 kwietnia 2020 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek w szpitalach jednoimiennych.

Pielęgniarki a pandemia: "przedziwne" dysproporcje w zarobkach.

Pielęgniarki - MZ komunikat nr 2 - kwestia miejsc pracy.