Pielęgniarki: minister wydał zalecenie noszenia masek ochronnych w DPS.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.


Pielęgniarki - obowiązek noszenia masek ochronnych w DPS

Zobacz także:

Pielęgniarki: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ochronną. 

Związek pielęgniarek: grafik stałych i niezmiennych zespołów. 

Minister zdrowia poinformował dzisiaj w Radiu ZET, że mamy zgłoszenia i problemy dotyczące 17 z prawie 800 Domów Pomocy Społecznej, w których przebywa około 80 tys. pensjonariuszy.  Minister podkreślił, że personel DPS pracuje w wielu innych miejscach i że będziemy to regulowali. Łukasz Szumowski powiedział, że mamy już rozesłane środki ochrony do wszystkich DPS - wojewodowie rozesłali te środki. Natomiast dodał także, że wydał zlecenie aby personel Domów Pomocy Społecznej nosi maski ochronne. W ten sposób nie będzie zarażał pensjonariuszy. 

O sytuacji w Domach Pomocy Społecznej informuje na swoich stronach internetowych Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W przedmiotowej informacji napisano, że jeden z Domów Pomocy Społecznej... 

... był odpowiednio wyposażony w środki ochrony osobistej jeszcze przed rozpoczęciem kwarantanny. - Dodatkowo z chwilą objęcia kwarantanną otrzymaliśmy niezbędne wsparcie od Wojewody, Ministra Sprawiedliwości oraz osób prywatnych. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach także w trakcie kwarantanny sukcesywnie podejmowało działania w tym zakresie poprzez zakup specjalistycznych maseczek z filtrem FFP2 oraz specjalistycznych kombinezonów – zaznaczył Sylwester Korgul. Dzięki pomocy Wojewody Mazowieckiego personel placówki wyposażono w kombinezony, maseczki, rękawiczki i fartuchy.

Do innego DPS...

.. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał na potrzeby DPS m.in. kombinezony ochronne, gogle ochronne, maski chirurgiczne, rękawice. Placówkę wsparł też Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe w Żninie przekazując przekazał płyny do dezynfekcji rąk oraz przyłbice ochronne.

Natomiast w opisie sytuacji innego Domu Pomocy Społecznej napisano:

Mimo wszelkich możliwych sposobów, w tym zwrócenia się do różnych instytucji, nie udało się pozyskać do pracy żadnej pielęgniarki, która mogłaby wspomóc (zastąpić) obecnie pracujące. Własne kontakty władz Fundacji spowodowały pozyskanie 6 opiekunów, którzy wspierają 2 naszych opiekunów. Opiekunowie także pracują nieprzerwanie od kilku dni. Pozostały personel (lekarz, pielęgniarki, opiekunowie, terapeuci i fizjoterapeuci) przebywają na kwarantannie lub odmówili pracy w naszym zakładzie (pielęgniarki ze względu na obostrzenia w swoich macierzystych szpitalach). Osoby te stanowią ponad 80 % personelu.

Dalej czytamy, że: 

Sytuacja w Zakładzie jest niezwykle trudna. Przy tak niskim składzie personalnym, nieprzerwanej pracy i braku osób na zmianę, nie jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowej opieki, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwa pacjentom.

(...) Środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej pozyskiwane są wyłącznie poprzez własne działania i na własny koszt. Ich ilość, ze względu na dostępność na rynku, jest niewystarczająca. Brakuje w szczególności profesjonalnych masek i kombinezonów zapewniających pełne bezpieczeństwo personelu. Potrzeby socjalno-bytowe pacjentów są zaspokajane m.in. poprzez wsparcie rodzin pacjentów.

Czytaj więcej o sytuacji pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej

Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Pielęgniarki: brak środków ochrony równa się: "powstrzymanie się od pracy".

Pielęgniarka epidemiologiczna do pielęgniarki: ściągnij maskę ochronną.

Pielęgniarki: 24-godzinne dyżury nie dla wszystkich!